24 Μαΐου, 2016

Κάλυψη ελάχιστων θέσεων προσωπικού στην Υγεία

Τη χαμένη ευκαιρία της 5ης Υ.Πε. για κάλυψη θέσεων προσωπικού αναδεικνύει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας. Σύμφωνα με επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (ΠΓΝΛ) προς το Υπουργείο «Με την υπ’ αριθμ. 8/1997 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. προβλεπόταν η πλήρωση θέσεων με γραπτό διαγωνισμό Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Δεκαεννέα χρόνια μετά το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε συνολικά την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης 2.135 κενών οργανικών θέσεων στο δημόσιο τομέα από «επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού, που προκηρύχθηκε από το Α.Σ.Ε.Π.» με την προαναφερθείσα προκήρυξη του 1997. Στις 10-05-2016 εκδόθηκε η σχετική προκήρυξη 1ΕΓ/2016 από το Α.Σ.Ε.Π.. Από τις θέσεις αυτές θα διορισθούν περί τα 1020 άτομα στον τομέα της Υγείας: 77 Π.Ε., 201 Τ.Ε. και 746 Δ.Ε.. Αρχές Απριλίου 2016 τα εμπλεκόμενα Υπουργεία απέστειλαν τις προτάσεις τους μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Υγείας, που με το υπ’ αριθ. πρωτ.: Α2β/Γ.Π.26114/7−4−2016 έγγραφο, ζήτησε την πλήρωση συγκεκριμένων κατά κλάδο και ειδικότητα θέσεων σε Φορείς Υγείας. Υπάρχει όμως κάτι, που στο Σωματείο μας φαντάζει πολύ περίεργο και εξοργιστικό. Διαβάζοντας την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων διαπιστώνονται τα εξής: 1. Από τις 77 θέσεις Π.Ε. έχουμε τέσσερις [4] θέσεις στην 5η Υ.Πε. και μόνο στη Στερεά Ελλάδα, 2. Από τις 201 θέσεις Τ.Ε. έχουμε δεκατρείς θέσεις [13] στην 5η Υ.Πε. [4 στη Θεσσαλία: 1 στα Τρίκαλα και 3 στη Μαγνησία και 9 στη Στερεά Ελλάδα], 3. Από τις 778 θέσεις Δ.Ε. έχουμε μηδέν [0] θέσεις για τις μονάδες Υγείας της 5ης Υ.Πε.».

Επίσης, σύμφωνα με τους εργαζόμενους «Απορίας άξιο είναι γιατί στην 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας δεν έχει ούτε ένα άτομο ειδικότητας Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού στον πίνακα του Φ.Ε.Κ., όταν στις λοιπές Περιφέρειες περιγράφονται ως ακολούθως: 1. 227 θέσεις στην 1η Υ.Πε., 2. 75 θέσεις στην 2η Υ.Πε., 3. 85 θέσεις στην 3η Υ.Πε., 4. 166 θέσεις στην 4η Υ.Πε., 5. 0 θέσεις στην 5η Υ.Πε., 6. 100 θέσεις στην 6η Υ.Πε., 7. 93 θέσεις στην 7η Υ.Πε. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Λάρισας τα τελευταία έξι έτη έχουν αυξηθεί ραγδαίως με τον όγκο των διοικητικών διαδικασιών ν’ ακολουθούν ανάλογη πορεία».

Το Ποτάμι ρωτά αν το γεγονός ότι είναι μηδενικός ο αριθμός για θέσεις Δ.Ε. στην 5η Υ.Πε. είναι γιατί έχουν πληρωθεί όλες οι θέσεις και στα 13 Νοσοκομεία της Υ.Πε. Ποιος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αίτηση θέσεων προσωπικού: οι Διοικητές-Διευθυντές του εκάστοτε Νοσοκομείου ή οι Διοικήσεις των Υ.Πε.. Αν ζητήθηκαν εμπρόθεσμα θέσεις ΔΕ και, εάν ναι, πόσες. Τέλος, πως σκοπεύει το Υπουργείο να καλύψει άμεσα τα κενά σε προσωπικό στο ΠΓΝΛ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Κάλυψη ελάχιστων θέσεων προσωπικού στην Υγεία στην 5η Υ.Πε. με την υπ’ αριθμ. 8/1997 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π»

Κύριε Υπουργέ,

σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται σε επιστολή που σας έχει ήδη κοινοποιηθεί από το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (ΠΓΝΛ) στις 20/05 «Με την υπ’ αριθμ. 8/1997 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. προβλεπόταν η πλήρωση θέσεων με γραπτό διαγωνισμό Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Δεκαεννέα χρόνια μετά το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε συνολικά την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης 2.135 κενών οργανικών θέσεων στο δημόσιο τομέα από «επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού, που προκηρύχθηκε από το Α.Σ.Ε.Π.» με την προαναφερθείσα προκήρυξη του 1997. Στις 10-05-2016 εκδόθηκε η σχετική προκήρυξη 1ΕΓ/2016 από το Α.Σ.Ε.Π.. Από τις θέσεις αυτές θα διορισθούν περί τα 1020 άτομα στον τομέα της Υγείας: 77 Π.Ε., 201 Τ.Ε. και 746 Δ.Ε.. Αρχές Απριλίου 2016 τα εμπλεκόμενα Υπουργεία απέστειλαν τις προτάσεις τους μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Υγείας, που με το υπ’ αριθ. πρωτ.: Α2β/Γ.Π.26114/7−4−2016 έγγραφο, ζήτησε την πλήρωση συγκεκριμένων κατά κλάδο και ειδικότητα θέσεων σε Φορείς Υγείας. Υπάρχει όμως κάτι, που στο Σωματείο μας φαντάζει πολύ περίεργο και εξοργιστικό. Διαβάζοντας την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων διαπιστώνονται τα εξής: 1. Από τις 77 θέσεις Π.Ε. έχουμε τέσσερις [4] θέσεις στην 5η Υ.Πε. και μόνο στη Στερεά Ελλάδα, 2. Από τις 201 θέσεις Τ.Ε. έχουμε δεκατρείς θέσεις [13] στην 5η Υ.Πε. [4 στη Θεσσαλία: 1 στα Τρίκαλα και 3 στη Μαγνησία και 9 στη Στερεά Ελλάδα], 3. Από τις 778 θέσεις Δ.Ε. έχουμε μηδέν [0] θέσεις για τις μονάδες Υγείας της 5ης Υ.Πε..

Επίσης, σύμφωνα με τους εργαζόμενους «Απορίας άξιο είναι γιατί στην 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας δεν έχει ούτε ένα άτομο ειδικότητας Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού στον πίνακα του Φ.Ε.Κ., όταν στις λοιπές Περιφέρειες περιγράφονται ως ακολούθως: 1. 227 θέσεις στην 1η Υ.Πε., 2. 75 θέσεις στην 2η Υ.Πε., 3. 85 θέσεις στην 3η Υ.Πε., 4. 166 θέσεις στην 4η Υ.Πε., 5. 0 θέσεις στην 5η Υ.Πε., 6. 100 θέσεις στην 6η Υ.Πε., 7. 93 θέσεις στην 7η Υ.Πε. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Λάρισας τα τελευταία έξι έτη έχουν αυξηθεί ραγδαίως με τον όγκο των διοικητικών διαδικασιών ν’ ακολουθούν ανάλογη πορεία. Αυτό, έχει επισημανθεί σε Διοικήσεις Νοσοκομείων, Διοίκηση Υ.Πε. και σε κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Πολλές φορές, το Σωματείο μας έχει παρέμβει για την υποστελέχωση στο Π.Γ.Ν.Λ. Είναι εύλογο και αναρωτιόμαστε αν και στα δεκατρία [13] Νοσοκομεία και τις λοιπές Μονάδες Υγείας της 5ης Υ.Πε. [αρκετά μεγάλος ο αριθμός τους] δεν χρειάζονται προσωπικό αυτής της ειδικότητας».

Επειδή η 5η Υ.Πε. έχασε μοναδική ευκαιρία για κάλυψη θέσεων προσωπικού που τόσο έχει ανάγκη,

Επειδή η μη ύπαρξη θέσεων Δ.Ε. σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα θα δημιουργήσει γενικότερο πρόβλημα στην κατάταξη των διοριστέων ανά Νομό, αφού άτομα από Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα θα αναγκαστούν να δηλώσουν άλλους Νομούς εκτοπίζοντας τους ντόπιους με χαμηλότερη βαθμολογία,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Το γεγονός ότι είναι μηδενικός ο αριθμός για θέσεις Δ.Ε. στην 5 Υ.Πε. είναι γιατί έχουν πληρωθεί όλες οι θέσεις και στα 13 Νοσοκομεία της Υ.Πε.;

2) Ποιος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αίτηση θέσεων προσωπικού; Τελικά ποιος ευθύνεται για την διαμορφωθείσα κατάσταση; Οι Διοικητές-Διευθυντές του εκάστοτε Νοσοκομείου ή οι Διοικήσεις των Υ.Πε.;

3) Ζητήθηκαν εμπρόθεσμα θέσεις ΔΕ και, εάν ναι, πόσες;

4) Πώς σκοπεύετε να καλύψετε άμεσα τα κενά σε προσωπικό στο ΠΓΝΛ;

Ο ερωτών βουλευτής:
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας