10 Φεβρουαρίου, 2016

Προσλήψεις εκπαιδευτικών χωρίς διενέργεια γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ;

Οι βουλευτές του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής), Γρηγόρης Ψαριανός (Β’ Αθηνών), Γιώργος Αμυράς (Β’ Αθηνών) και Ιάσονας Φωτήλας (Αχαΐας) κατέθεσαν ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η ερώτηση είναι σχετικά με τη φημολογούμενη πρόσληψη 10.000 εκπαιδευτικών, χωρίς τη διενέργεια του από το 1998 θεσπισμένου γραπτού διαγωνισμού υπό την εποπτεία του Α.Σ.Ε.Π.

Η κατάργηση ή αναστολή της διεξαγωγής του γραπτού διαγωνισμού, ο οποίος αναδεικνύει ορισμένες από τις απαιτούμενες δεξιότητες των εκπαιδευτικών, δικαιολογημένα προκαλεί ανησυχίες για τη διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων, που θα υιοθετηθεί και τα κριτήρια που θα προκριθούν. Σε κάθε περίπτωση, στο Ποτάμι υποστηρίζεται η εποπτεία της διαδικασίας από το Α.Σ.Ε.Π. και η υιοθέτηση συστήματος επιλογής ίσων ευκαιριών, χωρίς πρακτικούς αποκλεισμούς.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς:
1. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
2. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών χωρίς διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ;»

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στον γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προσανατολίζεται στην πρόσληψη 10.000 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση χωρίς τη διενέργεια του από το 1998 θεσπισμένου γραπτού διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα προωθήσει νομοθετική ρύθμιση που θα ορίζει νέα διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών και το αντίστοιχο σύστημα κατάταξης των υποψηφίων.

Με δεδομένο ότι πολλά από τα φημολογούμενα για τη νέα διαδικασία κριτήρια προσμετρώνται ούτως ή άλλως στην υπάρχουσα (ακαδημαϊκά όπως βαθμός πτυχίου, επιπλέον πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικό, γλωσσομάθεια, επάρκεια χειρισμού Η/Υ, εκπαιδευτική προϋπηρεσία, κοινωνικά) σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/Α’/2010), είναι προφανές ότι η πραγματική πρόθεση του Υπουργείου είναι η κατάργηση της διεξαγωγής του γραπτού διαγωνισμού. Χωρίς να υποστηρίζει κανείς πως ο γραπτός διαγωνισμός πρέπει να αποτελεί το αποκλειστικό σύστημα επιλογής λειτουργών για ένα πεδίο πολυπαραμετρικών απαιτήσεων, όπως αυτό της εκπαίδευσης, αναμφισβήτητα προσφέρει τη δυνατότητα αξιολόγησης ορισμένων εκ των απαιτήσεων αυτών και δίνει τη δυνατότητα σε νεότερους εκπαιδευτικούς να διεκδικήσουν μια θέση με βάση την αξία τους. Μοιραία λοιπόν προκαλείται προβληματισμός για τις φημολογούμενες προθέσεις της κυβέρνησης.

Κατόπιν των ανωτέρω,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Η διενέργεια προσλήψεων εκπαιδευτικών χωρίς τη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού, προκύπτει ως αδυναμία πραγματοποίησης του διαγωνισμού ή αποτελεί έκφανση της κυβέρνησης πολιτικής ενάντια στη γραπτή αξιολόγηση;

2. Η ενδεχόμενη κατάργηση του γραπτού διαγωνισμού, σημαίνει και αναθεώρηση των, μέχρι σήμερα, προσμετρουμένων λοιπών κριτηρίων κατάταξης; Στην περίπτωση αυτή, εξετάζεται η υπαγωγή της πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών στην ισχύουσα διαδικασία του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ.) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ή πρόθεση των υπουργείων αποτελεί η εκ του μηδενός θέσπιση κριτηρίων, και εάν ναι, με ποιο σκεπτικό;

3. Στη, σχεδόν αυτονόητη με βάση τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, προσμέτρηση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, σκοπεύετε να συμπεριλάβετε την προϋπηρεσία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, σε όλους τους νομίμως λειτουργούντες φορείς εκπαίδευσης, ώστε να μην αποτελούν αυτοί πολίτες δεύτερης κατηγορίας;

4. Οι επιδόσεις των εκπαιδευτικών σε προηγούμενους διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π. θα ληφθούν υπόψιν και πώς;

5. Έχετε εκτιμήσει πόσες και ποιές θα είναι οι ανάγκες ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα για το νέο σχολικό έτος, συνυπολογιζομένων κενών και πλεονασμάτων, αιτήσεων συνταξιοδότησης και υπηρεσιακών μεταβολών; Έχουν ικανοποιηθεί οι οικονομικές και άλλες προϋποθέσεις για την πρόσληψη του δημοσιευθέντος στον τύπο αριθμού μονίμων εκπαιδευτικών και αν ναι, ποιος ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησής της;

6. Μετά τη φημολογούμενη κατάργηση μιας διαδικασίας που λειτούργησε από το 1998, προτίθεται η Κυβέρνηση να επαναφέρει για τον διορισμό εκπαιδευτικών, τον θεσμό της επετηρίδας, συνεχίζοντας την πάγια τακτική της επιστροφής στο παρελθόν;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ – Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΥΡΑΣ – Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ – ΑΧΑΪΑΣ