Εξεταστική Επιτροπή

Γιώργος Μαυρωτάς
Σταύρος Θεοδωράκης
Το Ποτάμι
Αλέξανδρος Κατσαντώνης
Γιώργος Μαυρωτάς
Το Ποτάμι
Το Ποτάμι
Γιώργος Μαυρωτάς
Γιώργος Μαυρωτάς
Γρηγόρης Ψαριανός