Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βασίλης Σωτηρόπουλος
Μίλτος Κύρκος
Βασίλης Σωτηρόπουλος
Μίλτος Κύρκος
Κατερίνα Μπακογιάννη
Μίλτος Κύρκος
Μίλτος Κύρκος
Μίλτος Κύρκος
Μίλτος Κύρκος
Γιώργος Γραμματικάκης