Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Νίκος Νυφούδης
Βασίλης Σωτηρόπουλος
Μίλτος Κύρκος
Βασίλης Σωτηρόπουλος
Μίλτος Κύρκος
Κατερίνα Μπακογιάννη
Μίλτος Κύρκος
Μίλτος Κύρκος
Μίλτος Κύρκος
Μίλτος Κύρκος