Ευρωκοινοβούλιο

Γιώργος Γραμματικάκης
Μίλτος Κύρκος
Μίλτος Κύρκος
Μίλτος Κύρκος
Μίλτος Κύρκος
Γιώργος Γραμματικάκης
Γιώργος Μαυρωτάς
Μίλτος Κύρκος
Λίνα Παπαδάκη
Γιώργος Μαυρωτάς