δαπάνες

Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γρηγόρης Ψαριανός
Γιώργος Μαυρωτάς
Σπύρος Δανέλλης
Σπύρος Δανέλλης
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Παντελής Αβραμίδης
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Το Ποτάμι
12