ΑμεΑ

Σταύρος Θεοδωράκης
Ολυμπία Αναστασοπούλου
Σταύρος Θεοδωράκης
Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Τάσος Παππάς
Τομέας Πρόνοιας και Αναπηρίας
Βασίλης Χαρόπουλος
Φωτεινή Λεομπίλλα
Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Γιώργος Δημακόπουλος