15 Ιουνίου, 2015

Το ΥΠΟΠΑΙΘ δεν έχει στοιχεία για τους μαθητές με αναπηρία

Αδυναμία αντικειμενικής καταγραφής των μαθητών με αναπηρία που φοιτούν σήμερα στα σχολεία λόγω έλλειψης ακριβών στοιχείων επικαλείται το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανακοινώνοντας τη δημιουργία Μητρώου καταγραφής των μαθητών με αναπηρία ηλικίας 4 – 25 ετών και των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών, σύμφωνα με έγγραφο που εστάλη στη Βουλή σε απάντηση ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές του Ποταμιού Κατερίνα Μάρκου (Β’ Θεσσαλονίκης), Ιάσων Φωτήλας (Αχαΐας), Κωνσταντίνος Μπαργιώτας (Λάρισας) και Σταυρούλα Αντωνάκου (A’ Πειραιά) για τον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία από την εκπαίδευση.

Αδυναμία αντικειμενικής καταγραφής των μαθητών με αναπηρία που φοιτούν σήμερα στα σχολεία λόγω έλλειψης ακριβών στοιχείων επικαλείται το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανακοινώνοντας τη δημιουργία Μητρώου καταγραφής των μαθητών με αναπηρία ηλικίας 4 – 25 ετών και των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών, σύμφωνα με έγγραφο που εστάλη στη Βουλή σε απάντηση ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές του Ποταμιού Κατερίνα Μάρκου (Β’ Θεσσαλονίκης), Ιάσων Φωτήλας (Αχαΐας), Κωνσταντίνος Μπαργιώτας (Λάρισας) και Σταυρούλα Αντωνάκου (A’ Πειραιά) για τον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία από την εκπαίδευση.

Στην ερώτησή τους, οι βουλευτές επεσήμαναν τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπηρία στη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την απουσία συστηματικής καταγραφής των εκπαιδευτικών τους αναγκών και ζητούσαν από τον αρμόδιο υπουργό στοιχεία σχετικά με το ποσοστό φοίτησης των παιδιών με αναπηρία στα σχολεία, τη διασφάλιση της φυσικής προσβασιμότητας όλων των παιδιών στους χώρους εκπαίδευσης, τη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία καθώς και τις προθέσεις του σχετικά με την ειδική εκπαίδευση.

Το Μητρώο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από την επόμενη σχολική χρονιά.

Αναφορικά με τη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία, το Υπουργείο είναι αρμόδιο για τη στελέχωση με οδηγούς και συνοδούς μόνο για τα σχολικά λεωφορεία που αποτελούν ιδιοκτησία των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), δηλαδή μόνο για 23 ΣΜΕΑΕ σε όλη την επικράτεια.

Όσον αφορά την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην ανώτατη εκπαίδευση, υπάρχει σχετική πρόβλεψη μετεγγραφής στο επερχόμενο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΠΑΙΘ για φοιτητές με αναπηρία 67% και άνω πιστοποιημένη από τα ΚΕΠΑ.

Για το μείζον πρόβλημα της κτιριακής προσβασιμότητας των σχολικών μονάδων, το ΥΠΟΠΑΙΘ παραπέμπει στους δήμους, σημειώνοντας ότι ο ρόλος του είναι επιτελικός και αφορά στον καθορισμό προδιαγραφών και την εκπόνηση του κτιριολογικού προγράμματος, αλλά και στη γενικά ισχύουσα νομοθεσία για την πρόσβαση όλων των κατηγοριών του πληθυσμού στα δημόσια κτίρια.

Τέλος, όσον αφορά την ειδική εκπαίδευση, το ΥΠΟΠΑΙΘ μελετά το ζήτημα και θα ετοιμάσει ένα ειδικό και συνολικό νομοσχέδιο για την αναβάθμισή της.

Διαβάστε την απάντηση του υπουργείου εδώ:

15 Ιουνίου 2015