13 Μαΐου, 2015

Ερώτηση για τον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία από την εκπαίδευση

Ερώτηση για τον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία από την εκπαιδευτική διαδικασία και τα σχέδια της κυβέρνησης σχετικά με την ειδική εκπαίδευση, με αφορμή και τον πρόσφατο εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ανεξάρτητης Διαβίωσης στις 5 Μαΐου, κατέθεσαν προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού οι βουλευτές του Ποταμιού Κατερίνα Μάρκου (Β’ Θεσσαλονίκης), Ιάσων Φωτήλας (Αχαΐας), Κωνσταντίνος Μπαργιώτας (Λάρισας) και Σταυρούλα Αντωνάκου (Α’ Πειραιώς).

Ερώτηση για τον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία από την εκπαιδευτική διαδικασία και τα σχέδια της κυβέρνησης σχετικά με την ειδική εκπαίδευση, με αφορμή και τον πρόσφατο εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ανεξάρτητης Διαβίωσης στις 5 Μαΐου, κατέθεσαν προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού οι βουλευτές του Ποταμιού Κατερίνα Μάρκου (Β’ Θεσσαλονίκης), Ιάσων Φωτήλας (Αχαΐας), Κωνσταντίνος Μπαργιώτας (Λάρισας) και Σταυρούλα Αντωνάκου (Α’ Πειραιώς).

Οι βουλευτές επικαλούνται πρόσφατη έκθεση της Action Aid για την κατάσταση της εκπαίδευσης για τα παιδιά με αναπηρία στην Ελλάδα, σύμφωνα με την οποία, το εκπαιδευτικό έτος 2010-2011, μόλις το 15% των παιδιών με αναπηρία φοιτούσαν σε σχολεία, καθώς και τα συμπεράσματα του 18ου εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ, στο οποίο τονίστηκε η ανάγκη για αναβάθμιση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών δομών με τη λήψη στοχευμένων μέτρων για ζητήματα όπως η μεταφορά των μαθητών, η φυσική προσβασιμότητα των υποδομών των σχολικών μονάδων, η κατάρτιση αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών υποχρεωτικής εφαρμογής στην Ειδική Εκπαίδευση, κ.α..

Οι βουλευτές ζητούν από τον αρμόδιο υπουργό στοιχεία σχετικά με το ποσοστό φοίτησης των παιδιών με αναπηρία στα σχολεία καθώς και τις προθέσεις του σχετικά με την ειδική εκπαίδευση και τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των παιδιών στους χώρους εκπαίδευσης και μάθησης αλλά και στην ίδια τη γνώση.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία από την εκπαίδευση

Λίγες ημέρες μετά τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ανεξάρτητης Διαβίωσης στις 5 Μαΐου, τα στοιχεία που παρουσιάζει η μη κυβερνητική οργάνωση Action Aid σε ποιοτική έκθεση για την κατάσταση της εκπαίδευσης για τα παιδιά με αναπηρία στην Ελλάδα είναι απογοητευτικά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα τα στοιχεία που ενσωμάτωσε η Ελλάδα στη 2η και 3η Ενοποιημένη Περιοδική της Έκθεση προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση, παρόλο που ο αριθμός των παιδιών με αναπηρία στην Ελλάδα φτάνει τις 200.000, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2010-2011 μόλις τα 31.761 πήγαιναν σχολείο, δηλαδή ποσοστό μόλις 15%. Από αυτά τα 24.105 φοιτούσαν σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης και τα 7.656 σε ειδικά σχολεία.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, βάσει ποιοτικής έρευνας που διενεργήθηκε, οι λόγοι που κρατούν τα παιδιά μακριά από το σχολείο είναι οι ανεπαρκείς υπηρεσίες μεταφοράς των μαθητών στο σχολείο, η απουσία υποδομών στα σχολεία για να δεχτούν μαθητές με αναπηρία, το περιορισμένο εποπτικό υλικό, λίγο ανθρώπινο δυναμικό και η απουσία σταθερής και επαρκούς χρηματοδότησης της ειδικής εκπαίδευσης.

Πράγματι, ακόμα και σήμερα, η εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες παραμένει μη υποχρεωτική, ενώ καταγράφονται ελλείψεις στην απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, δυσκολίες και καθυστερήσεις στην προμήθεια διαφόρων τεχνολογικών βοηθημάτων απαραίτητων στη μαθησιακή διαδικασία π.χ. υπολογιστές με σύστημα Braille και σε αρκετά σχολεία της υπαίθρου οι εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης μετακινούνται μεταξύ περισσότερων σχολείων για να καλύψουν όλα τα παιδιά. Λείπει επίσης το εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και η διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών με αναπηρία, ενώ πολλά σχολεία και δημόσιοι χώροι άθλησης και αναψυχής παραμένουν μη προσβάσιμοι παρά τη σχετική νομοθεσία.

Τα παραπάνω προβλήματα συζητήθηκαν εκτενώς στο πρόσφατο 18ο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ, στο οποίο τονίστηκε η ανάγκη για αναβάθμιση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών δομών με τη λήψη στοχευμένων μέτρων για ζητήματα όπως η μεταφορά των μαθητών και η φυσική προσβασιμότητα των υποδομών των σχολικών μονάδων, η κατάρτιση αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών υποχρεωτικής εφαρμογής στην Ειδική Εκπαίδευση, η επαρκής παροχή Προγραμμάτων Παράλληλης Στήριξης, η έγκαιρη έναρξη της σχολικής χρονιάς και η έγκαιρη παράδοση των σχολικών βιβλίων με τις κατάλληλες προδιαγραφές για τα άτομα με αναπηρία κ.α..

Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε επιχειρήσει την αναμόρφωση του συστήματος ειδικής εκπαίδευσης στα σχολεία, καταθέτοντας σχετικό νομοσχέδιο στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, το οποίο δεν προωθήθηκε προς ψήφιση στην ολομέλεια.

Το Ποτάμι ζητά ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα πρόσβασης σε ένα ασφαλές και σταθερό εκπαιδευτικό περιβάλλον για όλα τα παιδιά, που θα μπορεί να διασφαλίσει την ουσιαστική ισότιμη συμμετοχή σε όλες τις εκφράσεις της κοινωνικής ζωής, χωρίς τεχνητούς διαχωρισμούς και προκαταλήψεις. Παράλληλα, απαιτείται μία συνολική μεταρρύθμιση στο χώρο της αναπηρίας και ένα ευρύτερο πολιτικό σχέδιο, με χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένους στόχους, που θα έχει ως θεμέλιο λίθο το δικαίωμα στην Ανεξάρτητη Διαβίωση, και που θα αντιμετωπίζει όλα τα κενά και αδυναμίες της πολιτείας που σήμερα καλύπτουν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1) Πόσα παιδιά με αναπηρία φοιτούν σήμερα στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης και πόσα σε σχολεία ειδικής αγωγής; Ποιο είναι το ποσοστό συμμετοχής σε σχέση με το συνολικό αριθμό των παιδιών με αναπηρία;

2) Με ποιόν τρόπο θα διασφαλίσετε την πλήρη πρόσβαση για όλα τα παιδιά στους χώρους εκπαίδευσης και μάθησης αλλά και στην ίδια τη γνώση;

3) Σκοπεύετε να αναλάβετε νομοθετική πρωτοβουλία για το θέμα της ειδικής εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία και ειδικές ανάγκες και προς ποια κατεύθυνση;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης
Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας
Σταυρούλα Αντωνάκου – Α’ Πειραιά

13 Μαΐου 2015

Σχετικά