15 Απριλίου, 2016

Κίνδυνος για την λειτουργία δομών υποστήριξης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρίες

Ερώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου και Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής, προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τον κίνδυνο να κλείσουν οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρίες.

Παρότι το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας και εξασφάλισης της βιωσιμότητας των ΣΥΔ υπάρχει, εν τούτοις ο ΕΟΠΠΥ με την μη έγκαιρη καταβολή του ειδικού νοσηλίου – τροφείου, καθίσταται υπεύθυνος για το κλείσιμο και τη μη λειτουργία τους.

Η απαξίωση των ατόμων με αναπηρία, δυστυχώς, συνεχίζεται, καθώς πέραν των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν, καλούνται επιπλέον να αντιμετωπίσουν την οικονομική εξόντωση, καθώς και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η στήριξη και η εύρυθμη λειτουργία των δομών υποστήριξης (ΣΥΔ) είναι το ελάχιστο που μπορεί να διαθέσει ένα ευνομούμενο κράτος που νοιάζεται και προνοεί για τις ευπαθείς ομάδες πολιτών.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Ειδικό νοσήλιο − τροφείο για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρίες»

Η καθυστέρηση καταβολής του ειδικού νοσηλίου-τροφείου για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), από τον ΕΟΠΥΥ ενέχει σοβαρό κίνδυνο για τη βιωσιμότητα τους. Ήδη έχουν αναγκαστεί να κλείσουν 2 ΣΥΔ, ενώ είναι θέμα χρόνου με αυτές τις πρακτικές, να κλείσουν άλλα 3 και σύντομα να ακολουθήσουν και άλλα.

Το ειδικό νοσήλιο θεσπίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2-3-2011) άρθρο 46, όπου αναγνωρίζεται η ανάγκη εξασφάλισης της βιωσιμότητας των ΣΥΔ.

Η δαπάνη του νοσηλίου για την κάλυψη αυτών των αναγκών, ορίστηκε με το ΦΕΚ 172/Β’/30-1-14, ενώ περαιτέρω διευκρινίσεις για την καταβολή του αναφέρονται στο άρθρο 48 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/24-12-2014).

Το ετήσιο κόστος αυτής της δαπάνης, όπως οι πιο πάνω διατάξεις προβλέπουν, περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για το 2016, όμως μέχρι σήμερα το νοσήλιο δεν έχει καταβληθεί στους δικαιούχους.

Δεδομένου ότι, η λειτουργία και βιωσιμότητα των ΣΥΔ για την κάλυψη των δαπανών στο ειδικό νοσήλιο – τροφείο, έγκειται αποκλειστικά και μόνο στον ΕΟΠΠΥ, ο οποίος έχει και την αποκλειστική ευθύνη για τη σωστή διαχείριση και κατανομή των κονδυλίων, όπως ο προϋπολογισμός του το ορίζει.

Δεδομένου ότι, η όποια καθυστέρηση της καταβολής του ειδικού νοσηλίου – τροφείου στα ΣΥΔ, σημαίνει και το κλείσιμο τους, αφού οι οικονομικοί πόροι για τη λειτουργία τους είναι η χορήγηση των κονδυλίων από τον ΕΟΠΠΥ.

Δεδομένου ότι, όπως ορίζεται και από τις κείμενες διατάξεις ο σκοπός για τη λειτουργία των εν λόγω ΣΥΔ, είναι η υποστήριξη των ανθρώπων με αναπηρία, στο πλαίσιο του κοινωνικού προγράμματος για τη στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, με το ελάχιστο που μπορεί να διαθέσει ένα ευνομούμενο κράτος της Ε.Ε.

Δεδομένου ότι, οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού στη χώρα μας, πέραν των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν, καλούνται επιπλέον να αντιμετωπίσουν την οικονομική εξόντωση, καθώς και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

1. Τι προτίθεστε να κάνετε για την άμεση καταβολή του ειδικού νοσηλίου-τροφείου από τον ΕΟΠΥΥ στα ΣΥΔ, όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις, αλλά και ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΠΥ;

2. Γιατί για άλλη μια φορά ο εποπτεύων οργανισμός ΕΟΠΠΥ, δεν εφαρμόζει τα χρονικά πλαίσια που ο νομοθέτης ορίζει για την καταβολή του ειδικού νοσηλίου – τροφείου στα ΣΥΔ, ώστε αυτές να συνεχίσουν να λειτουργούν και να εξυπηρετούν τις ευπαθείς αυτές ομάδες του πληθυσμού μας;

3. Τι προτίθεστε να κάνετε με τα ΣΥΔ που είδη έχουν κλείσει; Θα επιληφθείτε την επαναλειτουργία τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές:
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής

Σχετικά