24 Ιουνίου, 2016

Ταλαιπωρία των ατόμων με αναπηρία από τη φορολογική διοίκηση

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στη διαδικασία υποβολής των φορολογικών τους δηλώσεων, λόγω καθυστερήσεων στην επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών του κράτους, γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και ασαφειών της φορολογικής νομοθεσίας επισημαίνουν οι βουλευτές του Ποταμιού Κατερίνα Μάρκου (Β’ Θεσσαλονίκης) και Κωνσταντίνος Μπαργιώτας (Λάρισας).

Οι βουλευτές ρωτούν, πού οφείλονται τα παραπάνω προβλήματα και αν τα αρμόδια υπουργεία εξετάζουν μέτρα βελτίωσης τους συστήματος, καθώς και ένα γενικότερο εξορθολογισμό της φορολογικής αντιμετώπισης επιδομάτων πρόνοιας και αναπηρίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ: α) τον Υπουργό Οικονομικών, β) τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και γ) τον Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: Ταλαιπωρία των ατόμων με αναπηρία από τη φορολογική διοίκηση

Οι καθυστερήσεις στην επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών του κράτους, οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και οι ασάφειες της φορολογικής νομοθεσίας συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τα άτομα με αναπηρία στη διαδικασία υποβολής των φορολογικών τους δηλώσεων. Ειδικότερα:

- καλούνται να αποδεικνύουν ξανά και ξανά την αναπηρία τους στις φορολογικές αρχές, παρά το γεγονός ότι μπορεί να διαθέτουν πρόσφατες αποφάσεις του ΚΕΠΑ, γιατί δεν έχουν ενημερωθεί εγκαίρως ή ορθά τα σχετικά αρχεία,

- τίθεται ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων του κάθε φορολογούμενου, δεδομένου ότι την εφορία αφορά αποκλειστικά και μόνο το ποσοστό της αναπηρίας και όχι η υποκείμενη πάθηση, επομένως δεν υπάρχει λόγος να λαμβάνει γνώση ολόκληρης της γνωμάτευσης, είτε με κατάθεσή της είτε με πρόσβαση στο σύστημα των ΚΕΠΑ,

- δεν έχει εκδοθεί απόφαση της ΓΓΔΕ ή εγκύκλιος για το τρέχον φορολογικό έτος που να ορίζει τα σχετικά με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων και τα δικαιολογητικά πιστοποίησης της αναπηρίας σε ποσοστό τουλάχιστον 80% για την εφαρμογή των σχετικών φοροαπαλλαγών. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν αναφορές ότι υπάλληλοι των ΔΟΥ δέχονται μόνο γνωμάτευση ΚΕΠΑ για να χορηγήσουν την απαλλαγή. Για το θέμα έχει αποστείλει επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών και την ΓΓΔΕ η ΕΣΑΜΕΑ από τις 7 Ιουνίου,

- εξακολουθούν να διαπιστώνονται λάθη στην καταχώριση των επιδομάτων στους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης με αποτέλεσμα να φορολογούνται ως απλό εισόδημα ενώ δεν έχει λυθεί με σαφή και οριστικό τρόπο το ζήτημα της φορολόγησης των επιδομάτων πρόνοιας και αναπηρίας και του διαχωρισμού τους από το εισόδημα. Για το θέμα, είχε κατατεθεί η υπ’ αρ. 4776/13-4-2016 ερώτηση η οποία ουδέποτε απαντήθηκε.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1) Που οφείλονται τα προβλήματα που παρατηρούνται με την πιστοποίηση της αναπηρίας στη διαδικασία των φορολογικών δηλώσεων;

2) Έχετε εξετάσει μέτρα βελτίωσης του συστήματος ενημέρωσης των ΔΟΥ από τα ΚΕΠΑ σχετικά με τα ποσοστά αναπηρίας καθώς και της διασφάλισης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των φορολογούμενων, παρέχοντας πρόσβαση στη φορολογική διοίκηση μόνο στα απολύτως απαραίτητα δεδομένα (ποσοστό αναπηρίας);

3) Προτίθεστε να ρυθμίσετε οριστικά το θέμα των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της αναπηρίας ώστε να μην απαιτείται η έκδοση εγκυκλίου κάθε χρόνο;

4) Προτίθεστε να προβείτε σε διόρθωση ή σε έκδοση διευκρινιστικών οδηγιών σχετικά με τη φορολόγηση των επιδομάτων πρόνοιας και αναπηρίας, ώστε να αποφευχθούν άλλα προβλήματα και αιφνιδιασμοί των φορολογούμενων;

5) Ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης προκειμένου να υπάρξει ένας γενικότερος εξορθολογισμός της φορολογικής αντιμετώπισης των επιδομάτων πρόνοιας και αναπηρίας, ανάλογα με τη φύση και το σκοπό για τον οποίο δίδονται;

Οι ερωτώντες βουλευτές:
Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας