11 Δεκεμβρίου, 2015

Κι οι απόφοιτοι Νομικής των μη Κρατικών Πανεπιστημίων Κύπρου;

Εδώ και ένα χρόνο η Επιτροπή Αξιολόγησης των δικηγορικών συλλόγων δεν έχει εκδώσει καμία απόφαση για εγγραφή στα μητρώα ασκουμένων των απόφοιτων πτυχιούχων Νομικής μη κρατικών πανεπιστημίων Κύπρου.

Ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης για αυτή την αδράνεια, ζητούν να μάθουν με ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς και Ιάσων Φωτήλας, προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Τη στιγμή που τα πτυχία Νομικής των πανεπιστημίων της Κύπρου έχουν αποφάσεις αναγνώρισης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ, οι βουλευτές διερωτώνται, αν η μέχρι τώρα καθυστέρηση έχει δημιουργήσει προβλήματα στη χώρα μας σε σχέση με το ισχύον Δίκαιο της Ε.Ε, καθώς και αν υπάρχουν αντιδράσεις από τις αρμόδιες αρχές της Κύπρου.

Τέλος, οι βουλευτές ζητούν να μάθουν, αν το Υπουργείο προτίθεται να προβεί σε τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλιστεί η απόλυτη διαφάνεια στη λειτουργία της Επιτροπής με αξιοπιστία και υποχρέωση να ολοκληρώνεται η διαδικασία σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΘΕΜΑ: Λειτουργία της «Επιτροπής Αξιολόγησης» του άρθρου 15 του Κώδικα περί Δικηγόρων

Κύριε Υπουργέ,

Πολλά ερωτηματικά έχουν προκύψει σε σχέση με τη λειτουργία της «Επιτροπής Αξιολόγησης» του άρθρου 15 του Κώδικα περί Δικηγόρων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 80423/ΦΕΚ Β’ 2923/30.10.2014 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 4α του Ν. 4285/2014 ΦΕΚ191Α’/10.09.2014. Η συγκεκριμένη Επιτροπή ως αρμόδια να αποφαίνεται για αιτήματα εγγραφής στο Μητρώο ασκούμενων των Δικηγορικών Συλλόγων, παρ’ ότι θεωρητικά λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο, δεν έχει εκδώσει καμία απόφαση από τις δεκάδες σε εκκρεμότητα αιτήσεις πτυχιούχων Νομικής μη κρατικών πανεπιστημίων της Κύπρου, ορισμένες εκ των οποίων μάλιστα εκκρεμούν ήδη από 16.04.2014.

Η «Επιτροπή Αξιολόγησης» όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν οφείλει να «συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως» και παρόλα αυτά η Επιτροπή δεν έχει αποφανθεί για καμία αίτηση, ενώ πρέπει δε, να ληφθεί ακόμη υπόψη ότι για όλες τις αιτήσεις που εκκρεμούν, τα πτυχία Νομικής των πανεπιστημίων της Κύπρου έχουν αποφάσεις αναγνώρισης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ που σημαίνει ακαδημαϊκά δικαιώματα στην Ελλάδα αλλά και στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Ταυτόχρονα, υπάρχουν και βεβαιώσεις της Νομικής Υπηρεσίας της Κύπρου, περί δυνατότητας εγγραφής στα μητρώα ασκούμενων των Δικηγορικών Συλλόγων της Κύπρου, που σημαίνει επαγγελματικά δικαιώματα στην Κύπρο αλλά και τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Οι πράξεις του ΔΟΑΤΑΠ, με τις οποίες αναγνωρίζονται πτυχία, που απονέμονται από Νομικές Σχολές ομοταγών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ως «ισότιμα» και «αντίστοιχα» με εκείνα που απονέμονται από Νομικές Σχολές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας, είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις, οι οποίες είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές για τη Δημόσια Διοίκηση, τους εν γένει φορείς δημοσίου δικαίου, και ειδικότερα για τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ελλάδας, όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης, σε σχέση με το πρόβλημα της καθυστέρησης εδώ και ένα χρόνο έκδοσης αποφάσεων από την Επιτροπή;

2. Ποια μέτρα σκέπτεται να λάβει το Υπουργείο για την επίλυση του ζητήματος;

3. Έχει πρόθεση το Υπουργείο να προβεί στις όποιες τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλιστεί η απόλυτη διαφάνεια στη λειτουργία της Επιτροπής με αξιοπιστία και υποχρέωση να ολοκληρώνεται η διαδικασία σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα;

4. Η μέχρι τώρα καθυστέρηση έχει δημιουργήσει προβλήματα στην χώρα μας, σε σχέση με το ισχύον δίκαιο της Ε.Ε., αλλά και αντιδράσεις από τις επίσημες αρμόδιες αρχές της Κύπρου;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιώργος Αμυράς - Β’ Αθήνας
Ιάσων Φωτήλας - Αχαΐας