11 Δεκεμβρίου, 2015

Στον «πάγο» κι οι αγορές παραγωγών

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Οικονομίας κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που απαιτείται για τη λειτουργία των Αγορών Παραγωγών (Farmers’ markets).

Η λειτουργία των αγορών παραγωγών, αν και έχει θεσμοθετηθεί με το νόμο 4235/2014 έχει «παγώσει», καθώς εκκρεμεί μέχρι σήμερα η ΚΥΑ, που απαιτείται για τη ρύθμιση μιας σειράς θεμάτων που αφορούν τους κανόνες λειτουργίας τους, όπως και την τήρηση των κανόνων αυτών.

H δημιουργία και η λειτουργία των αγορών παραγωγών θα έδινε μια έστω μικρή διέξοδο στον πρωτογενή τομέα της χώρας, καθώς επιτρέπει την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, μέσα από τη δυνατότητα που δίνεται στους αγρότες να διαθέτουν και να πουλάνε οι ίδιοι στον καταναλωτή τα προϊόντα που παράγουν.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς:
Α. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Β. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γ. Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού

Θέμα: Στον «πάγο» και οι αγορές παραγωγών (Farmers’ markets)

Με το νόμο 4235/2014 που ψηφίστηκε στις αρχές του 2014, θεσμοθετήθηκαν οι Αγορές Παραγωγών - Farmers’ markets, στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και που κάνουν δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) αγροτικών προϊόντων, με σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των αγροτικών προϊόντων που παράγουν, νωπών ή/και μεταποιημένων από δικές τους πρώτες ύλες.

Δυστυχώς οι αγορές παραγωγών (Farmers’ Markets) σχεδόν δύο χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου, δεν λειτουργούν, καθώς εκκρεμεί μέχρι σήμερα η απαιτούμενη Κοινή Υπουργική των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 62 (παρ.5αα, 5ββ, 5γγ) του παραπάνω νόμου προβλέπεται Κ.Υ.Α. με την οποία θα ρυθμίζεται μια σειρά θεμάτων που θέτουν τους κανόνες λειτουργίας, όπως και την τήρηση των κανόνων αυτών, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των αγορών.

Επιπλέον, εκκρεμεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 62, παράγραφος 5β, απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για τα είδη των προϊόντων οικοτεχνίας, τους όρους και τις προϋποθέσεις παραγωγής τους, απόφαση που είναι συναφής με την προηγούμενη Κ.Υ.Α. καθώς η διάθεσή τους προβλέπεται να γίνεται και στις αγορές παραγωγών.

Δεδομένου ότι, ο πρωτογενής τομέας της χώρας μετράει απανωτά χτυπήματα από το τρίτο μνημόνιο, με τους αγρότες να βλέπουν το εισόδημα τους αλλά και τη φοροδοτική τους ικανότητα να μειώνεται διαρκώς,

Δεδομένου ότι, οι αγορές παραγωγών αποτελούν μια μικρή διέξοδο για την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος καθώς δίνουν τη δυνατότητα στους αγρότες να διαθέτουν και να πουλάνε οι ίδιοι στον καταναλωτή τα προϊόντα που παράγουν,

Δεδομένου ότι, οι αγορές παραγωγών μπορούν να προσφέρουν στους καταναλωτές προϊόντα καλύτερης ποιότητας προφανώς σε χαμηλότερες τιμές, καθώς δεν υπάρχουν μεσάζοντες,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους καθυστερεί η έκδοση της απαιτούμενης Κ.Υ.Α. από το άρθρ. 62 του ν. 4235/2014;

2. Προτίθεστε να προχωρήσετε στην έκδοση της απαραίτητης Κ.Υ.Α. για τη λειτουργία των αγορών παραγωγών και αν ναι πότε;

Ο ερωτών Βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης - Ηράκλειου