26 Μαΐου, 2016

Ενδιαφέρεται η κυβέρνηση για τη διαφύλαξη του Ελεγκτικού Αρχείου;

Τις άθλιες συνθήκες, που κρατείται το Ελεγκτικό Αρχείο επισημαίνει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, φαίνεται ότι κινδυνεύουν να καταστραφούν πρωτότυπα έγγραφα και παραστατικά, που αφορούν σε υποθέσεις διαχείρισης δημόσιου χρήματος. Αντίθετα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αντί να φροντίζει για τη μεταφορά των εν λόγω εγγράφων σε ασφαλές και καλά φυλασσόμενο μέρος, αρκείται σε διαγωνισμό καθαρισμού του κτιρίου, που ουσιαστικά δε λύνει το πρόβλημα. Για το λόγο αυτό, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός, εάν αληθεύει το δημοσίευμα και εάν ναι, σε ποιες άμεσες ενέργειες πρόκειται να προβεί.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Θέμα: Άμεση παρέμβαση για τη διαφύλαξη του Ελεγκτικού Αρχείου

Σύμφωνα με δημοσίευμα, σωροί χιλιάδων φακέλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με πρωτότυπα έγγραφα και παραστατικά, που αφορούν σε υποθέσεις διαχείρισης δημοσίου χρήματος από το έτος 2002 μέχρι και πρόσφατα, ήτοι απολογισμοί υπουργείων, νοσοκομείων, οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και ειδικοί λογαριασμοί στοιβάζονται υπό εξαιρετικά άθλιες συνθήκες σε ένα στρατιωτικό toll εντός του στρατοπέδου «Λάμπρου Αναστασίου» στην περιοχή των Γλυκών Νερών Αττικής. Την ως άνω κατάσταση επιβεβαιώνει και ο πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Ελεγκτικού Συνεδρίου Θοδωρής Κόλλιας, επισημαίνοντας ότι «αν καταστραφούν τα παραστατικά, τα οποία είναι πρωτότυπα, δεν θα μπορεί ποτέ και κανείς να ελέγξει αν κάποιος που είναι υπόλογος για μια χρηματική δαπάνη, έχει προβεί σε σωστή διαχείριση των χρημάτων. Και δεν μιλάμε για χιλιάδες ή εκατομμύρια ευρώ, αλλά για δισεκατομμύρια!».

Την ίδια στιγμή όμως το Υπουργείο Δικαιοσύνης δείχνει να μην ενδιαφέρεται για την «τύχη» των παρατημένων φακέλων και δη παρά την σημαντικότητά των και κωφεύει στις επανειλημμένες οχλήσεις των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διότι, αντί να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και να φροντίσει για την άμεση μεταφορά του περί ου ο λόγος αρχείου σε ένα ασφαλές και καλά φυλασσόμενο μέρος, αρκείται στο να συμπεριλαμβάνει στον διαγωνισμό ύψους 73.800 ευρώ που διεξάγεται για τον καθαρισμό του κτιρίου, όπου στεγάζεται το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και των γραφείων της Υπηρεσίας Επιτρόπου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους του αναδόχου να παρέχει υπηρεσίες μυοκτονίας, φιδοαπώθησης και απεντόμωσης στο στρατιωτικό toll- αποθήκη.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Συντάγματος στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως:

α. O έλεγχος των δαπανών του Κράτους, καθώς και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή λοιπών νομικών προσώπων, που υπάγονται με ειδική διάταξη νόμου στο καθεστώς αυτό.

β. O έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο εξομοιούμενο με το Δημόσιο από την άποψη αυτή, όπως νόμος ορίζει.

γ. O έλεγχος των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται στον προβλεπόμενο από το εδάφιο α΄ έλεγχο.

Επειδή εν προκειμένω πρόκειται για υποθέσεις που αφορούν τη διαχείριση δημοσίου χρήματος και συνεπώς θα πρέπει να διασφαλίζεται προσηκόντως η τήρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων που καθιστούν δυνατό τον επανέλεγχό των.

Επειδή σε περίπτωση που αληθεύουν τα όσα αναφέρονται λεπτομερώς στο ως άνω δημοσίευμα εγείρεται επιτακτικά μείζον ζήτημα για την ανάγκη μεταφοράς του αρχείου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε κάποιο άλλο χώρο.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Αληθεύουν τα όσα αναφέρει το δημοσίευμα σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης μέρους του αρχείου του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

2. Εάν ναι, για ποιο λόγο εξακολουθούν να στοιβάζονται οι εν λόγω φάκελοι με χιλιάδες πρωτότυπα έγγραφα και παραστατικά υπό τόσο άθλιες συνθήκες;

3. Είναι στις προθέσεις σας να προβείτε άμεσα στις δέουσες ενέργειες για τη μεταφορά των φακέλων σε κάποιο άλλο ασφαλή και κατάλληλο χώρο;

Ο ερωτών βουλευτής
Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας