Υπουργείο Εσωτερικών

Γρηγόρης Ψαριανός
Το Ποτάμι
Γιώργος Μαυρωτάς
Γρηγόρης Ψαριανός
Γρηγόρης Ψαριανός
Γρηγόρης Ψαριανός
Γιώργος Μαυρωτάς
Σπύρος Δανέλλης
Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Σπύρος Δανέλλης
12