δημόσια διοίκηση

Έφη Στεφοπούλου
Το Ποτάμι
Μίλτος Κύρκος
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Το Ποτάμι
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Παντελής Αβραμίδης
12345...»