7 Ιουνίου, 2016

Οι «στρατιές» Μετακλητών και Συμβούλων του Μαξίμου

Αποτελεί πάγια θέση του Ποταμιού, ότι τα πολιτικά γραφεία των μελών της κυβέρνησης δεν πρέπει να εντάσσονται στην δημόσια διοίκηση, δεν αποτελούν, άλλωστε, τμήμα της εκτελεστικής εξουσίας. Για το λόγο αυτό, είχε καταθέσει τροπολογία, την οποία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν έκανε δεκτή, σύμφωνα με την οποία τα πολιτικά γραφεία θα έπαυαν να είναι δημόσιες υπηρεσίες. Άλλωστε, οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, ενώ τα πολιτικά γραφεία λειτουργούν προς εξυπηρέτηση του πολιτικού τους προϊσταμένου.

Ο σημερινός Πρωθυπουργός υποστηρίζεται στο έργο του από έναν Αντιπρόεδρο, δύο Υπουργούς Επικρατείας, δύο Υφυπουργούς, τρεις Γενικούς Γραμματείς και έναν Ειδικό Γραμματέα. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2016, το ετήσιο κόστος του προσωπικού των Υπηρεσιών που υπάγονται στον Πρωθυπουργό ανέρχεται σε περίπου 6 εκ. ευρώ, χωρίς να έχει υπολογιστεί στο ποσό αυτό το κόστος της Γ.Γ. Ενημέρωσης και το κόστος της υπό σύσταση Γ. Γ. Ψηφιακής Πολιτικής:

Επιπλέον, οι πολιτικοί προϊστάμενοι των τεσσάρων υπηρεσιών που υπάγονται στον Πρωθυπουργό έχουν ξεχωριστά πολιτικά γραφεία στα οποία υπηρετούν αποσπασμένοι δημόσιοι και μετακλητοί υπάλληλοι. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας των πολιτικών γραφείων ανέρχεται σε 1.534.000 ευρώ.

Πόσοι μετακλητοί υπάλληλοι και σύμβουλοι παντός είδους υπηρετούν σήμερα στις υπηρεσίες του Πρωθυπουργού;
Πόσοι υπηρετούσαν στις εν λόγω υπηρεσίες τον Φεβρουάριο 2015;
Πόσοι είναι οι δημοσιογράφοι που υπηρετούν στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και ποιες οι απολαβές τους;

Απαντήσεις στα παραπάνω και κατάθεση όλων των σχετικών εγγράφων ζητούν με γραπτή Ερώτηση τους προς τον Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέκο Φλαμπουράρη οι βουλευτές Β’ Αθηνών με το Ποτάμι, Γρηγόρης Ψαριανός και Γιώργος Αμυράς.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης και ΑΚΕ:

Προς: Τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου

Θέμα: Πόσοι είναι και πόσο κοστίζουν στο Ελληνικό Δημόσιο οι υπάλληλοι των πολιτικών γραφείων του Μαξίμου;

Κύριε Υπουργέ,

Ο Πρωθυπουργός υποστηρίζεται στο έργο του από έναν Αντιπρόεδρο, δύο Υπουργούς Επικρατείας, δύο Υφυπουργούς, τρεις Γενικούς Γραμματείς και έναν Ειδικό Γραμματέα. Οι πέντε υπηρεσίες υποστήριξης του Πρωθυπουργού έχουν ως κοινή αρμοδιότητα την παρακολούθηση και τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου καθώς και την επικοινωνία αυτού.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα κανονιστικά κείμενα των οργανισμών των παραπάνω υπηρεσιών καθώς και στον προϋπολογισμό του 2016:

1. Στο γραφείο του Αντιπροέδρου προβλέπονται 25 οργανικές θέσεις υπαλλήλων εκ των οποίων οι 15 είναι θέσεις μετακλητών και συμβούλων. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του πολιτικού του γραφείου του Αντιπροέδρου ανέρχεται σε 374.000 ευρώ.

2. Στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού (η οποία αποτελεί την μετεξέλιξη του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού) υπάρχουν 150 οργανικές θέσεις υπαλλήλων κατανεμημένες σε 13 γραφεία και μονάδες. Αυτές κατανέμονται μεταξύ 78 υπαλλήλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 10 υπαλλήλων υποχρεωτικής εκπαίδευσης και 62 υπαλλήλων άνευ κατηγορίας εκπαίδευσης. Προβλέπονται επίσης και 46 θέσεις μετακλητών υπαλλήλων. Για την λειτουργία της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού έχουν προϋπολογισθεί 2.408.000 ευρώ / έτος.

3. Στην Γενική Γραμματεία Συντονισμού έχουν προβλεφθεί 64 θέσεις προσωπικού και το κόστος λειτουργίας της ανέρχεται στο 1.711.000 ευρώ / έτος.

4. Στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης υπάρχουν 79 οργανικές θέσεις οι οποίες κατανέμονται μεταξύ 45 υπαλλήλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 6 τεχνολογικής εκπαίδευσης, 13 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 15 υπαλλήλους άνευ κατηγορίας εκπαίδευσης. Επιπλέον, προβλέπονται 16 μετακλητοί υπάλληλοι. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας της ανέρχεται σε 1.601.000 ευρώ.

5. Στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης η οποία υπάγεται στον ένα εκ των δύο υπουργών Επικρατείας (κ. Ν. Παππάς) προβλέπονται 456 οργανικές θέσεις. Εξ αυτών, 340 θέσεις καλύπτονται από μόνιμο προσωπικό, 20 από υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι υπόλοιπες 96 θέσεις είναι θέσεις δημοσιογράφων.

Με την ψήφιση του Νόμου ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», στις παραπάνω Γενικές Γραμματείες του Πρωθυπουργού προστίθεται και η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, η οποία επίσης υπάγεται στον υπουργό Επικρατείας κ. Νίκο Παππά. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η ετήσια δαπάνη για την σύσταση της εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στο ποσό των 1,6 εκατ. ευρώ ανά έτος.

Οι δομές που υπάγονται στον Πρωθυπουργό λειτουργούν ως αυτοτελείς δομές, παρ’ όλον ότι το έργο τους συγκλίνει. Όλες έχουν υπηρεσίες νομικής υποστήριξης καθώς και ξεχωριστές υπηρεσίες διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης.

Πέρα των ανωτέρω αναφερόμενων υπηρεσιών, οι πολιτικοί προϊστάμενοι των τεσσάρων υπηρεσιών που υπάγονται στον Πρωθυπουργό έχουν επίσης ξεχωριστά πολιτικά γραφεία στα οποία υπηρετούν αποσπασμένοι δημόσιοι και μετακλητοί υπάλληλοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού, το ετήσιο κόστος λειτουργίας των πολιτικών γραφείων ανέρχεται σε 1.534.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:

1. Το κόστος του πολιτικού γραφείου του υπουργού Επικρατείας Ν. Παππά ανέρχεται σε 274.000 ευρώ,

2. Το κόστος του πολιτικού γραφείου του υπουργού Επικρατείας Αλ. Φλαμπουράρη ανέρχεται σε 342.000,

3. Το κόστος του πολιτικού γραφείου του υφυπουργού Τ. Κουίκ σε 229.000 ευρώ,

4. Το κόστος του πολιτικού γραφείου της υφυπουργού Ο. Γεροβασίλη σε 315.000 και

5. Το κόστος λειτουργίας του πολιτικού γραφείου του Αντιπροέδρου ανέρχεται σε 374.000 ευρώ.

Αποτελεί πάγια θέση του Ποταμιού, ότι τα πολιτικά γραφεία των μελών της κυβέρνησης δεν πρέπει να εντάσσονται στην δημόσια διοίκηση, δεν αποτελούν, άλλωστε, τμήμα της εκτελεστικής εξουσίας. Για το λόγο αυτό, είχε καταθέσει τροπολογία, την οποία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν έκανε δεκτή, σύμφωνα με την οποία τα πολιτικά γραφεία θα έπαυαν να είναι δημόσιες υπηρεσίες. Άλλωστε, οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος ενώ τα πολιτικά γραφεία λειτουργούν προς εξυπηρέτηση του πολιτικού τους προϊσταμένου.

Πέραν αυτών, η δημιουργία της περιγραφείσας υπερδομής συμβούλων και μετακλητών, στερεί τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας της πολιτικής ηγεσίας με την διοικητική ιεραρχία, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο έναν ακόμα αναβαθμό επιβράδυνσης της δράσης της δημόσιας διοίκησης.

Κατόπιν αυτών ερωτάσθε

1. Πόσοι μετακλητοί υπάλληλοι και σύμβουλοι παντός είδους υπηρετούν σήμερα στις παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες του Πρωθυπουργού;

2. Ποιο είναι το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούσαν στις εν λόγω υπηρεσίες τον Φεβρουάριο 2015;

3. Σε ποιο ποσό ανέρχεται η δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση των εν λόγω μετακλητών και συμβούλων, ανά υπηρεσία, κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο;

4. Πόσες από τις προβλεπόμενες θέσεις στον οργανισμό κάθε δομής είναι καλυμμένες;

5. Πόσοι είναι οι δημοσιογράφοι που υπηρετούν στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και ποιες οι απολαβές τους;

Παρακαλώ όπως προσκομίσετε τα σχετικά έγγραφα δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή των δαπανών υπερωριακής απασχόλησης κατά τους αιτούμενους μήνες.

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθηνών
Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθηνών