20 Απριλίου, 2016

«Για πόσο ακόμα θα πληρώνουμε δημόσιους φορείς – φαντάσματα;»

Να δοθεί κατάλογος με τους 178 φορείς του δημοσίου, που επί πέντε χρόνια αρνούνται να απογραφούν, ενώ παράλληλα απολαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση από τους φόρους και το υστέρημα των Ελλήνων, ζητά από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών ο βουλευτής Β’ Αθήνας με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς.

Ο κ. Αμυράς ρωτά τους αρμόδιους Υπουργούς να μάθει, ποιο είναι το ύψος των χρημάτων, που έχουν δοθεί την τελευταία πενταετία σε αυτούς τους 178 φορείς, από τη στιγμή δηλαδή που αναλάβαμε τη μνημονιακή δέσμευση για την απογραφή, καθώς και αν προτίθενται να αναστείλουν την χρηματοδότηση των φορέων αυτών, που δεν ενημερώνουν τα αρμόδια Υπουργεία για το πού πηγαίνει η κρατική χρηματοδότησή τους και δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
2. Οικονομικών

Θέμα: Ολοκλήρωση απογραφής δημόσιων φορέων

Κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με μνημονιακή δέσμευση του 2011, η Ελλάδα όφειλε να απογράψει και να αξιολογήσει όλες τις δομές της Δημόσιας Διοίκησης. Πέντε χρόνια και αρκετές εγκυκλίους μετά, με την τελευταία να ορίζει ως καταληκτική προθεσμία για την αποστολή στοιχείων από όλους τους δημόσιους φορείς την 31.03.2016, υπάρχουν ακόμα φορείς του δημοσίου που δεν έχουν απογραφεί.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στις 11/03/2016 στην υπ’ αρίθμ. 3235/17-02-2016 ερώτηση που είχα καταθέσει σχετικά με την απογραφή φορέων, φαίνεται ότι υπάρχουν 178 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που δεν έχουν απογραφεί και δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Ως δυσκολίες για την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης των δημοσίων φορέων και οργανισμών παρουσιάζονται οι διατάξεις που εξαιρούν κάποιους οργανισμούς από τις γενικές διατάξεις του δημοσίου τομέα καθώς και η προσφυγή στη δικαιοσύνη κάποιων ομάδων Ν.Π.Ι.Δ. για την μη υποχρέωση απογραφής τους. Δυσκολία όμως υπάρχει και στην ταυτοποίηση των Ν.Π.Ι.Δ που λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση κατά τουλάχιστον 50% του ετήσιου προϋπολογισμού τους καθώς το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει καταγράψει τους συγκεκριμένους φορείς από μόλις τρία υπουργεία.

Αναφορικά με τις κυρώσεις των μη απογεγραμμένων φορέων, βάση των όσων απαντήσατε επίσης στην ανωτέρω Ερώτησή μου, προκύπτει ότι για να γίνει η αναστολή χρηματοδότησης αυτών των φορέων πρέπει να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κάτι το οποίο όμως δεν έχετε κάνει παρά τη συνεχιζόμενη άρνηση αποστολής στοιχείων από ορισμένους οργανισμούς.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

1. Υπήρξαν άλλοι φορείς που απογράφηκαν μετά τις 11 Μαρτίου 2016; Αν ναι, ποιοι είναι αυτοί;

2. Ποιες είναι οι διατάξεις που εξαιρούν κάποιους οργανισμούς από τις γενικές διατάξεις του δημοσίου τομέα και ποιοι οργανισμοί είναι αυτοί που εξαιρούνται;

3. Πότε υπολογίζει το υπουργείο Εσωτερικών να έχει καταγράψει τα Ν.Π.Ι.Δ που λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση κατά τουλάχιστον 50% του ετήσιου προϋπολογισμού τους;

4. Προτίθεστε και πότε να εκδώσετε την Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία θα γίνει αναστολή της χρηματοδότησης των φορέων του δημοσίου που δεν έχουν απογραφεί;

5. Από το 2011, οπότε και αναλάβαμε να απογράψουμε τους δημόσιους φορείς, μέχρι σήμερα, πόσα χρήματα υπολογίζετε ότι έχουν δοθεί – ξεχωριστά και συνολικά – στους φορείς που δεν απογράφησαν μέχρι τις 31.03.2016;

Και ζητείται να κατατεθούν:

α) Κατάλογος των φορέων οι οποίοι δεν έχουν απογραφεί, μαζί με τον λόγο που δεν έχει γίνει (εξαίρεση, νομικό κώλυμα).

β) Κατάλογος με τα ΝΠΙΔ που λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση κατά τουλάχιστον 50% του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

Ο ερωτών βουλευτής:
Γιώργος Αμυράς - Β΄ Αθήνας