22 Φεβρουαρίου, 2016

Θα εμποδίσει την εισαγωγή της ενιαίας τιμής βιβλίου η Ευρωπαϊκή Ένωση;

Ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού, Γ. Γραμματικάκης θέτει εκ νέου το ζήτημα της κατάργησης της ενιαίας τιμής βιβλίου (ΕΤΒ) με κοινοβουλευτική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

“Από το 2014 που καταργήθηκε η ενιαία τιμή βιβλίου έχει επιδεινωθεί η ήδη δραματική κατάσταση λόγω της οικονομικής κρίσης στο χώρο του βιβλίου” δήλωσε ο κ. Γραμματικάκης με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης. Τόνισε επίσης ότι “οι επιπτώσεις της πολιτικής αυτής είναι εντονότερες για τα μικρά και περιφερειακά βιβλιοπωλεία τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική ζωή της χώρας, ιδιαίτερα εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων”.

Ειδικότερα, ο κ. Γραμματικάκης, ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στήριξε ενεργά την κατάργηση της ΕΤΒ, να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της πολιτικής αυτής στην αγορά βιβλίου και συγκεκριμένα στις τιμές, τον όγκο πωλήσεων και εκδόσεων αλλά και των θέσεων εργασίας. Ζητάει τέλος την διαβεβαίωσή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δε θα εμποδίσει ενδεχόμενη εισαγωγή της ΕΤΒ, καθώς αυτό είναι ένα δικαίωμα των Κρατών-Μελών, η πλειοψηφία των οποίων ήδη εφαρμόζει την ΕΤΒ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Η ενιαία τιμή βιβλίου εφαρμόζεται στην πλειοψηφία των Κρατών-Μελών. Σκοπό έχει να στηρίξει τον πλουραλισμό και την πολυφωνία επιτρέποντας την έκδοση και κυκλοφορία ειδικών βιβλίων με μικρή κυκλοφορία, τα οποία δεν θα ήταν οικονομικά βιώσιμα σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού.

Στην Ελλάδα η ενιαία τιμή βιβλίου καταργήθηκε ουσιαστικά το 2014 στο πλαίσιο εφαρμογής της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε την πολιτική αυτή μέσω της συμμετοχής της στην 'τρόικα', όπως άλλωστε προκύπτει από την απάντησή της στην γραπτή ερώτηση P-001399/2014. Ωστόσο, η κατάργηση της ενιαίας τιμής βιβλίου έχει επιδεινώσει την ήδη δραματική κατάσταση στον χώρο του βιβλίου λόγω της οικονομικής κρίσης, με σημαντικότερες επιπτώσεις για τα μικρά και περιφερειακά βιβλιοπωλεία.

Η Επιτροπή ερωτάται:

- Ποιά υπήρξε η εξέλιξη των τιμών και του όγκου πωλήσεων των βιβλίων, των εκδόσεων και των θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα της προσδοκώμενης αύξησης της ανταγωνιστικότητας του κλάδου μέσω της κατάργησης της ενιαίας τιμής βιβλίου;

- Θα εγκρίνει την εισαγωγή ενιαίας τιμής βιβλίου σε ένα Κράτος-Μέλος που το επιθυμεί, σύμφωνα με την νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζονται επί ίσοις όροις τα δικαιώματα όλων των Κρατών-Μελών που προκύπτουν από την αρχή της επικουρικότητας, ανεξάρτητα από την ένταξη τους σε πρόγραμμα προσαρμογής;