8 Φεβρουαρίου, 2018

Προστασία περιβάλλοντος: να είναι πραγματική και όχι μόνο στα χαρτιά

Ομιλία του Γ. Αμυρά στην Ολομέλεια στο σχέδιο νόμου: «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις»

«Να περάσουμε από το νομικό και το χάρτινο πλέγμα προστασίας του περιβάλλοντος στο πραγματικό», τόνισε ο ειδικός αγορητής του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς, στη σημερινή του παρέμβαση στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και έφερε ως παράδειγμα την περιοχή του ποταμού Καλαμά, που έχει μετατραπεί σε τάφρο αποβλήτων του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων παρά το πλούσιο νομικό πλέγμα προστασίας που έχει στηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια για την προστασία της και κυρίως τη σημασία της για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής ως φυσικού βιοτόπου.

Ο Γιώργος Αμυράς αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας του φυσικού μας περιβάλλοντος, χωρίς παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις και επισήμανε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση ενός σταθερού συστήματος προστασίας, που θα περιλαμβάνει τακτικό προσωπικό, σταθερή χρηματοδότηση, συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης των ειδών, καθώς και συστηματική φύλαξη και βιώσιμη και ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών μας βιοτόπων.

Δείτε το βίντεο της ομιλίας εδώ: