2 Φεβρουαρίου, 2016

«Πενιχρή η χρηματοδότηση του Προγράμματος Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα»

Την ελλιπή επιχορήγηση του Προγράμματος Διερμηνείας στην Νοηματική Γλώσσα στης Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, αναδεικνύουν με ερώτησή τους, οι βουλευτές του Ποταμιού κ. Κώστας Μπαργιώτας (Λάρισας) και κα. Κατερίνα Μάρκου (Β’ Θεσσαλονίκης).

Με την από 09/12/2015 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ7ΔΧΧ465Θ1Ω-Γ1Μ), προβλέπεται μια πενιχρή επιχορήγηση 30.000€ η οποία θα οδηγήσει ουσιαστικά στην κατάργηση του Προγράμματος. Η απόφαση αυτή έχει οδηγήσει σε απόγνωση τους κωφούς – βαρύκοους συμπολίτες μας, μιας και με αυτή την πίστωση κάλυπταν τις καθημερινές επικοινωνιακές τους ανάγκες σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, δικαστήρια κλπ. Ταυτόχρονα, οδηγούνται στην ανεργία οι δεκάδες διερμηνείς Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, που εργάζονται στο προαναφερθέν Πρόγραμμα. Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, με επιστολή της προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανέδειξε την διγλωσσία της κυβέρνησης, καθώς η Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Φωτίου είχε υποσχεθεί αύξηση της επιχορήγησης του συγκεκριμένου προγράμματος, ενώ τελικά από τα 80.000€ που επιχορηγήθηκε το 2015 το Πρόγραμμα θα περικοπούν το 62% για το 2016 και θα είναι μόλις 30.000€.

Το Ποτάμι, ρωτά σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Προγράμματος Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα και αν θα υλοποιήσει την δέσμευσή του για αύξηση της τακτικής επιχορήγησης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πενιχρή η επιχορήγηση του 2016 για το Πρόγραμμα Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα».

Στην από 09/12/2015 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ 7ΔΧΧ465Θ1Ω-Γ1Μ) με θέμα «Κατανομή Πιστώσεων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Ειδικών Φορέων 33-110 (Κεντρική Υπηρεσία), 33-120 (Δαπάνες Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας), 33-210 (Δαπάνες Κοινωνικής Ασφάλισης) και 33-220 (Δαπάνες Πρόνοιας)» προβλέπεται πενιχρή επιχορήγηση της τάξεως των 30.000 ευρώ για το Πρόγραμμα Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.). Η δραστική περικοπή της επιχορήγησης οδηγεί ουσιαστικά σε κατάργηση του Προγράμματος και σε απόγνωση τους κωφούς- βαρήκοους πολίτες, καθώς μέσω αυτού η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος καλύπτει πανελλαδικά τις πάσης φύσεως καθημερινές επικοινωνιακές ανάγκες τους σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, νοσοκομεία, ιατρεία, σχολεία, πανεπιστήμια, δικαστήρια, δικηγορικά γραφεία, κοινωνικές εκδηλώσεις κ.λπ. Επίσης, οδηγούνται στην ανεργία οι δεκάδες διερμηνείς Ε.Ν.Γ., που εργάζονται στο Πρόγραμμα, μαζί με το προσωπικό.

Τα τελευταία χρόνια η επιχορήγηση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα μειώνεται παρά το γεγονός ότι εξαιτίας των ζωτικών αποτελεσμάτων του στην καθημερινότητα των κωφών και βαρηκόων η ζήτησή του διαρκώς αυξάνεται. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων και στην επιστολή που απέστειλε η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) στις 22/01/2016 προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «το 2015 το Πρόγραμμα Διερμηνείας επιχορηγήθηκε από τον Τακτικό Προϋπολογισμό με το ποσό των 80.000 ευρώ και με την περικοπή 72.000 ευρώ, εκ των οποίων εκταμιεύτηκαν τα 60.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 12.000 ευρώ δεν εκταμιεύτηκε με ευθύνη των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι σε πρόσφατη συνάντηση (30/11/2015) της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος με την Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η κ. Φωτίου δεσμεύτηκε για αύξηση της τακτικής επιχορήγησης του συγκεκριμένου Προγράμματος σε ετήσια βάση.

Επειδή, παρά τις διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, η επιχορήγηση όχι μόνο δεν αυξήθηκε, αλλά περικόπηκε κατά 62% σε σύγκριση με το 2015,

Επειδή η μείωση της επιχορήγησης σημαίνει αυτομάτως την κατάργηση του δικαιώματος των κωφών – βαρηκόων στην επικοινωνία και συνεπεία αυτής την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την υγειονομική περίθαλψη κλπ.,

Επειδή, πέρα από τακτική κοινωνικής αναλγησίας, η δραστική περικοπή της επιχορήγησης συνιστά ταυτόχρονα και πράξη παράνομη, καθώς παραβιάζει άρθρα του Συντάγματος (άρθρα 4 και 21), αλλά και διατάξεις της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ατόμων με Αναπηρίες (κυρώθηκε με το ν. 4074/2012),

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Tι προτίθεστε να κάνετε για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Προγράμματος Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα; Θα υλοποιήσετε τη δέσμευσή σας για αύξηση της τακτικής επιχορήγησης του Προγράμματος, αρχής γενομένης από το κονδύλι του 2016; Και εάν ναι, πότε;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας
Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης