2 Φεβρουαρίου, 2016

Τι συμβαίνει με τους «αχυράνθρωπους»;

Τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση με τους «αχυράνθρωπους» εταιρειών και νομικών οντοτήτων, που «φεσώνουν» εφορία, προμηθευτές και υπαλλήλους;

Με ερώτησή του προς τους υπουργούς Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ο βουλευτής Β’ Αθήνας με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς, επισημαίνει τον κίνδυνο της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής εταιρειών και νομικών οντοτήτων με μεγάλες οικονομικές οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο.

Σύμφωνα με καταγγελίες, οι αχυράνθρωποι είναι άτομα χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις και εχέγγυα με χαμηλή ή ανύπαρκτη οικονομική επιφάνεια, τα οποία διορίζονται από μεγαλομετόχους και ιδιοκτήτες εταιρειών σε θέσεις προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας, προκειμένου να είναι αυτοί υπεύθυνοι για τις οικονομικές υποχρεώσεις και οφειλές της εταιρείας βάσει του ν. 4321/2015 περί αλληλέγγυας ευθύνης.

Κατόπιν τούτου, ο κ. Αμυράς ζητά να μάθει αν οι υπουργοί προτίθενται να αναθεωρήσουν το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και με ποια συγκεκριμένα μέτρα θα προσπαθήσουν να διασφαλίσουν την πραγματική αλληλέγγυα ευθύνη για οφειλές εταιρειών, προκειμένου να μην καταστρατηγείται αυτή η ρύθμιση μέσω «αχυρανθρώπων».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
1.Οικονομικών
2. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
3.Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση αρ.31 ν.4321/2015 για την αλληλέγγυα ευθύνη για οφειλές εταιρειών.

Κύριοι Υπουργοί,

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4321/2015 πρόσωπα που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι, πρόεδροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές εταιρειών και νομικών προσώπων, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από τις εταιρείες και τα νομικά πρόσωπα προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει ιδιαίτερη σημασία στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω πρόσωπα είναι και ιδιοκτήτες της εταιρείας. Όμως σε πολλές περιπτώσεις αρκετοί ιδιοκτήτες και μεγαλομέτοχοι εταιρειών που ελέγχουν το διοικητικό συμβούλιο διορίζουν στη θέση του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου κάποιον άσχετο. Άτομα χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις και εχέγγυα, με χαμηλή ή ανύπαρκτη οικονομική επιφάνεια, που δεν εκτελούν τα καθήκοντά τους ούτε καν πατάνε στην εταιρεία, και υπάρχουν μόνο ως ονόματα δημοσιευμένα στο ΦΕΚ, κοινώς «αχυράνθρωποι» αφήνουν απλήρωτες υποχρεώσεις προς εφορία, ταμεία και υπαλλήλους χωρίς καμία συνέπεια ! Σε αυτές τις περιπτώσεις, έμμεσα, τα χρέη χαρίζονται στους πραγματικούς οφειλέτες αφού ο «αχυράνθρωπος» δεν έχει να πληρώσει τα βεβαιωμένα χρέη και οφειλές.

Υπάρχει ωστόσο και η άλλη πλευρά καθώς στην πράξη, το ρίσκο του να επιχειρεί κάποιος στην Ελλάδα δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο κεφάλαιο που θα επενδύσει, αλλά απλώνεται και στο σύνολο της προσωπικής του περιουσίας, η οποία μπορεί να βρεθεί στο στόχαστρο των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και σε ό,τι προβλέπει αυτός: κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων, δεσμεύσεις ακίνητης περιουσίας κ.λπ.

Επειδή λοιπόν με το ισχύον νομικό καθεστώς διαφαίνονται διάφορες δυσλειτουργίες και ο κίνδυνος να μην προστατεύεται αποτελεσματικά τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και να μην ενθαρρύνεται η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας,

Επειδή τέλος έχει υπάρξει και πρόσφατη σχετική τοποθέτηση της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού η οποία επισημαίνει ότι για το επίμαχο ζήτημα θα επιδιωχθεί «… ανεύρεση λύσεων και θεσμοθέτηση ρυθμίσεων που θα αναχαιτίσουν πρακτικές φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής και θα εξορθολογίσουν εν γένει το οικονομικό και νομικό περιβάλλον του επιχειρείν, χωρίς να δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια στην ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας»,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1.Έχουν περιέλθει εις γνώση σας καταγγελίες για τέτοιες περιπτώσεις «αχυράνθρωπων» σε διάφορες εταιρείες και νομικές οντότητες με μεγάλες οικονομικές οφειλές και πώς έχετε αντιδράσει;

2.Προτίθεστε να αναθεωρήσετε το σχετικό νομικό και θεσμικό πλαίσιο διασφαλίζοντας την πραγματική αλληλέγγυα ευθύνη για οφειλές εταιρειών προκειμένου να μην καταστρατηγείται αυτή η ρύθμιση μέσω «αχυρανθρώπων» και με ποια συγκεκριμένα μέτρα;

3.Προτίθεστε να δώσετε κίνητρα όπως π.χ. ευνοϊκότερη αντιμετώπιση όσων αποκαλύπτουν τεκμηριωμένα περιστατικά τέτοιου είδους μεθοδεύσεων;
Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας