3 Απριλίου, 2017

…και δαρμένοι και κατασχεμένοι

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών

Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση με πρόσφατη εγκύκλιό της επιταχύνει τους πλειστηριασμούς ακινήτων διατηρεί σε ισχύ τη διάταξη του ν.4261/2014 που ορίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν αποδίδεται στον οφειλέτη τυχόν υπερβάλλουσα διαφορά μεταξύ της αξίας του ακινήτου που κατάσχεται και του φόρου που οφείλεται από τον ίδιο.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς, ζητά από τον Υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, να αλλάξει το υπάρχον νομικό πλαίσιο, ώστε όποια τυχόν διαφορά προκύπτει από την πώληση του ακινήτου που κατάσχεται από το κράτος, να επιστρέφει με έμμεσο ή άμεσο τρόπο στον οφειλέτη, εφόσον οι οφειλές του είναι μικρότερες από την αξία του ακινήτου του.

Τέλος, ζητά να μάθει από την κυβέρνηση τον ακριβή αριθμό των ακινήτων που περιήλθαν στο Δημόσιο από κατασχέσεις ή εκχωρήσεις λόγω οφειλών, δεδομένου ότι το φαινόμενο αυτό εξελίσσεται ραγδαία σε πρώτης γραμμής κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα της χώρας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Ακίνητα στο Δημόσιο από κατασχέσεις και αποποιήσεις κληρονομιάς

Στην κατοχή του Δημοσίου καταλήγουν χιλιάδες ακίνητα, λόγω φοροδοτικής αδυναμίας των ιδιοκτητών τους. Συγκεκριμένα το προηγούμενο έτος από κατασχέσεις, αποποιήσεις ή εκχωρήσεις λόγω οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων περιήλθαν στο ελληνικό δημόσιο 10.500 ακίνητα έναντι 6.079 ακινήτων το 2013, αύξηση κατά 73%.

Χιλιάδες ακίνητα πέρασαν στο Δημόσιο από ιδιώτες οι οποίοι αποποιήθηκαν κληρονομιά καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στο φόρο και τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποδοχή της.

Άγνωστο όμως παραμένει το ακριβές απόθεμα των ακινήτων που έχει περιέλθει στο Δημόσιο από κατασχέσεις ή εκχωρήσεις ακινήτων έως και σήμερα καθώς και το τι γίνονται τα ακίνητα αυτά εφόσον τα προγράμματα πλειστηριασμών του Δημοσίου είναι περιορισμένα.

Ωστόσο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του πλειστηριασμού οι φόροι των ακινήτων επιβαρύνουν τον αρχικό ιδιοκτήτη.

Επίσης, με διάταξη που ψηφίστηκε το 2014 (ν.4261/2014) ορίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν αποδίδεται στον οφειλέτη τυχόν διαφορά μεταξύ της αξίας του ακινήτου που προσφέρεται και του φόρου κληρονομιάς που οφείλεται. Σημειώνεται ότι ουδεμία αναφορά γίνεται για το εν λόγω θέμα σε πρόσφατη εγκύκλιο ρύθμισης θεμάτων των πλειστηριασμών που εξέδωσε η ΑΑΔΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός ακινήτων που έχει περιέλθει στο Δημόσιο από κατασχέσεις ή εκχωρήσεις ακινήτων;

2. Ποιο είναι το επιχειρησιακό πλάνο της κυβέρνησης σχετικά με τα ακίνητα αυτά;

3. Γιατί καθυστερείτε να αλλάξετε το υπάρχον νομικό πλαίσιο, ώστε όποια τυχόν διαφορά προκύπτει από την πώληση του ακινήτου να επιστρέφει, με έμμεσο ή άμεσο τρόπο στον οφειλέτη;

4. Προτίθεται η κυβέρνηση να υλοποιήσει την πρόταση του Τρύφωνα Αλεξιάδη περί της δημιουργίας ειδικού λογαριασμού του φορολογούμενου, στον οποίο θα πιστώνεται η διαφορά που θα προκύπτει αν το ακίνητο είναι μεγαλύτερης αξίας από την οφειλή, για συμψηφισμούς μελλοντικών φορολογικών υποχρεώσεών του μέχρι εξαντλήσεως του ποσού;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας