26 Ιανουαρίου, 2018

Ποιος θα πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ για δημοπρατούμενα ακίνητα που θα αγοράσουν οι Τράπεζες;

Ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς: 1) Οικονομίας & Ανάπτυξης και 2) Οικονομικών

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με Το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, προς τους Υπουργούς Οικονομίας & Ανάπτυξης και Οικονομικών, σχετικά με τη δυνατότητα καταβολής ΕΝΦΙΑ από πλευράς των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, για τα χιλιάδες ακίνητα που θα περιέλθουν στην κυριότητά τους μετά τη διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: 1) Οικονομίας & Ανάπτυξης και 2) Οικονομικών

Σύμφωνα με το ν. 4223/2003 (ΦΕΚ Α’ 287/31-12-2013), θεσμοθετήθηκε η καταβολή ΕΝΦΙΑ στα ακίνητα. Έκτοτε το αναλογούν ποσό εγγράφεται στον προϋπολογισμό και η πλήρης είσπραξή του αποτελεί άμεση προτεραιότητα, προς αποφυγή πρόσθετων οικονομικών μέτρων σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι.

Με το ν. 4472/2017 άρθρ. 959 Α, δίνεται η δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στα ακίνητα κι ο αριθμός τους θα πρέπει να ανέλθει σε πολλές χιλιάδες μέσα στην επόμενη τετραετία, όπως αναφέρεται στο κείμενο της συμφωνίας με τους Θεσμούς.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του τύπου, οι τράπεζες σε μία προσπάθεια να αποτρέψουν πιθανή κατάρρευση των τιμών στα ακίνητα που θα βγουν σε πλειστηριασμό, προβλέπεται ότι θα αγοράσουν πάνω από 8.000 ακίνητα το 2018, τα οποία θα επαναφέρουν στην αγορά των ακινήτων, όταν αυτά καταστούν εμπορεύσιμα ή όταν η οικονομία σταθεροποιηθεί και η αγορά των ακινήτων «ξαναζεσταθεί». Η άλλη δυνατότητα που δίνεται στις τράπεζες είναι να τα μεταπωλήσουν σε ομάδες στρατηγικών κεφαλαίων (hedge funds).

Η παραπάνω στρατηγική των τραπεζών προφανώς θα τους αποφέρει έσοδα, παράλληλα όμως ως έχουσες την πλήρη κυριότητα αυτών των ακινήτων, θα τις καταστήσει υπόχρεες για την καταβολή του ΕΝΦΙΑ που θα αναλογεί στα ακίνητα, για όσο τουλάχιστον χρονικό διάστημα αυτές τα κατέχουν.

Δεδομένου ότι η έγκαιρη καταβολή από τους υπόχρεους του αναλογούντα ανά ακίνητο ΕΝΦΙΑ, αποτελεί ανελαστική δαπάνη, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προϋπολογισμού που έχουν τεθεί.

Δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό του 2018 έχει υπολογιστεί και ο ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στα ακίνητα που θα διατεθούν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, με υπερθεματιστές εφεξής τα πιστωτικά ιδρύματα.

Δεδομένου ότι από την υποχρέωση καταβολής του ΕΝΦΙΑ, δεν εξαιρούνται περιπτώσεις ακινήτων που θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία και νομή των πιστωτικών ιδρυμάτων και ως εκ τούτου οι τράπεζες καθίστανται άμεσα υπόχρεες της αποπληρωμής του.

Δεδομένου ότι ως ειρωνεία της τύχης πολλά ακίνητα σήμερα έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της κατάσχεσης, με άμεσο τον κίνδυνο των πλειστηριασμών, λόγω ασυνέπειας των ιδιοκτητών τους να αποπληρώσουν τον αναλογούντα ΕΝΦΙΑ.

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1) Προτίθενται να εισπράξουν τον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στα παραπάνω ακίνητα;

2) Στην περίπτωση που ο ΕΝΦΙΑ για τέτοιου τύπου ακίνητα δεν εισπραχθεί από τα τραπεζικά ιδρύματα, προβλέπεται μετακύληση του ποσού στους νέους αγοραστές;

3) Υπάρχει πρόβλεψη για το τι θα συμβεί, αν τελικά η είσπραξη του ΕΝΦΙΑ από τις παραπάνω περιπτώσεις ακινήτων δεν επιτευχθεί; Υπάρχει σχεδιασμός προκειμένου να μην επηρεαστούν οι πολίτες με πρόσθετα οικονομικά μέτρα, δεδομένων των ανελαστικών Προϋπολογισμών;
Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου