1 Δεκεμβρίου, 2017

Κανένα «λαϊκό» σπίτι στα χέρια τραπεζίτη

Επίκαιρη ερώτηση Γιώργου Αμυρά για τους πλειστηριασμούς

Επίκαιρη ερώτηση για τους πλειστηριασμούς κατέθεσε ο βουλευτής με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς (Β΄ Αθήνας), προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο βουλευτής, με αφορμή τις απαράδεκτες συνθήκες, που επικράτησαν κατά την επανέναρξη των πλειστηριασμών, αλλά και την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, διαπιστώνει ότι, όσο το πλαίσιο διεξαγωγής των πλειστηριασμών παραμένει ελλιπές, όχι μόνο δεν διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά τους, αλλά δημιουργείται και κίνδυνος κοινωνικής αναταραχής. Επιπλέον, ο βουλευτής αναφερόμενος σε παραδείγματα πλειστηριασμών, που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, από τα οποία προκύπτει η μη προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά και το γεγονός ότι οι πλειστηριασμοί τελικά ξεκίνησαν από τις “λαϊκές” κατοικίες, καταλήγει στην απαίτηση για σαφή εξασφάλιση της διάκρισης μεταξύ στρατηγικών κακοπληρωτών έναντι της πρώτης κατοικίας και αποτελεσματική διασφάλιση του δικαιώματος στην κατοικία.

Ρωτά, λοιπόν, τον Υπουργό εάν αληθεύουν τα παραδείγματα που θέλουν πρώτες κατοικίες να βγαίνουν στον πλειστηριασμό για χρέη λίγων χιλιάδων ευρώ, αλλά και τι προτίθεται να κάνει, ώστε να υπάρξει για τους πλειστηριασμούς σαφής διαχωρισμός στρατηγικών κακοπληρωτών και πρώτης κατοικίας και διασφάλιση του δικαιώματος στην κατοικία. Τέλος, ο βουλευτής διατυπώνει την απορία, εάν η ανάπτυξη της πλατφόρμας, που χρησιμοποιήθηκε για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, έχει ολοκληρωθεί και πώς ανταποκρίθηκε η πλατφόρμα κατά την πρώτη λειτουργία της.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

Θέμα: Κανένα «λαϊκό» σπίτι στα χέρια τραπεζίτη

Στις 29-11-2017, μετά από καθυστέρηση πολλών μηνών, ξεκίνησαν πάλι οι πλειστηριασμοί ενώπιον των Ειρηνοδικείων παράλληλα δε, διεξάγονται και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Η διεξαγωγή τους ωστόσο, αφενός στους χώρους λειτουργίας της Δικαιοσύνης αντί να συντελέσει προς την ικανοποίηση ληξιπρόθεσμων και τελεσίδικα απαιτητών αξιώσεων, όπως συμβαίνει σε κάθε ευνομούμενο κράτος, χαρακτηρίσθηκε από απαράδεκτες εικόνες αστυνομικής καταστολής, προπηλακισμών πολιτών και λειτουργών της Δικαιοσύνης, έντασης και τραυματισμών πολιτών και αφετέρου οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί λόγω της υποτυπώδους πλατφόρμας, που φαίνεται να έχει πρόχειρα «στηθεί», λειτούργησαν με πολλές ατέλειες χωρίς να παρέχουν εχέγγυα καλής λειτουργίας και ασφαλείας.

Οι πλειστηριασμοί μπορούν να αποτελέσουν ένα από τα εργαλεία για την επίλυση του ασφυκτικού προβλήματος των κόκκινων δανείων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αλλά και για να μπορέσουν οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις ώστε να δημιουργηθεί αναπτυξιακή προοπτική στη χώρα. Παράλληλα δε, θα οδηγήσουν στην εκκαθάριση των απαιτήσεων πολιτών έναντι συνειδητά κακοπληρωτών, που προστατεύονται από αυτή τη «γκρίζα» και έκνομη κατάσταση ,που δεν επιτρέπει την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.

Όσο όμως το πλαίσιο διεξαγωγής των πλειστηριασμών παραμένει ελλιπές, όχι μόνο δεν διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των πλειστηριασμών αλλά δημιουργείται και κίνδυνος κοινωνικής αναταραχής. Από παραδείγματα δε, πλειστηριασμών ακινήτων, που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας προκύπτει, ότι όχι μόνο δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία αλλά επίσης, ότι οι πλειστηριασμοί τελικά στρέφονται αδιάκριτά και χωρίς κριτήρια και κατά και των φτωχών νοικοκυριών.

Απαιτείται, λοιπόν, η σαφής εξασφάλιση της διάκρισης και η εισαγωγή ορθολογικών κριτηρίων μεταξύ στρατηγικών κακοπληρωτών, που διαθέτουν εισοδήματα αλλά και μεγάλη ακίνητη περιουσία και συνειδητά δεν αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και των πολιτών, που εξαιτίας της κρίσης κινδυνεύουν να χάσουν την μοναδική και πρώτη τους κατοικία. Μόνο έτσι θα υπάρξει αποτελεσματική διασφάλιση του δικαιώματος στην κατοικία, η κοινωνική ισότητα και ομαλότητα και η διάσωση των συμπολιτών μας από το τελευταίο στάδιο της φτωχοποίησης και εξαθλίωσης, που είναι η απώλεια της κύριας και μοναδικής τους κατοικίας.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Αληθεύουν τα δημοσιεύματα για πρώτες κατοικίες πολιτών, που εκπλειστηριάζονται για χρέη λίγων χιλιάδων ευρώ;

2. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα προβείτε ώστε να υπάρξει σαφής διαχωρισμός μεταξύ στρατηγικών κακοπληρωτών και πρώτης κατοικίας και την προστασία της πρώτης κατοικίας;

3. Η πλατφόρμα διεξαγωγής ηλεκτρονικών πλειστηριασμών έχει ολοκληρωθεί; Πώς ανταποκρίθηκε η πλατφόρμα κατά την πρώτη λειτουργία της;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς – Β΄Αθήνας