9 Ιουνίου, 2015

Ιθαγένεια: Είναι καιρός να αντιμετωπιστεί το παρεμπόριο της αγωνίας

Για την ελληνικότητα, η οποία είναι μια έννοια δυναμική και σύγχρονη – όχι προσκολλημένη σε αντιλήψεις του παρελθόντος - μίλησε ο Παναγιώτης Καρκατσούλης, βουλευτής επικρατείας του Ποταμιού κατά τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου για την ιθαγένεια.

Για την ελληνικότητα, η οποία είναι μια έννοια δυναμική και σύγχρονη – όχι προσκολλημένη σε αντιλήψεις του παρελθόντος - μίλησε ο Παναγιώτης Καρκατσούλης, βουλευτής επικρατείας του Ποταμιού κατά τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου για την ιθαγένεια. Ο Παναγιώτης Καρκατσούλης είπε ότι όντως είναι καιρός πια να αντιμετωπιστεί, το παρεμπόριο της αγωνίας, το υπαρξιακό ερώτημα του συν-ανήκειν των χιλιάδων συμπολιτών μας που με δική τους επιλογή και την δική μας βούληση ζουν μαζί μας, είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Είναι εκείνοι που ενώ τους έχουμε αποδεχτεί δεν θέλουμε να τους αναγνωρίσουμε την ελληνική ταυτότητα για λόγους κακώς εννοούμενου πατριωτισμού, και αμυντικών αντιδράσεών στο θέμα της ελληνικής ταυτότητας.

Ο Παναγιώτης Καρκατσούλης ανέπτυξε το σκεπτικό της πρότασης του ποταμιού, η οποία αφίσταται τόσο του ανεπαρκούς κριτηρίου του αίματος όσο και εκείνου του εδάφους για την κτήση της ιθαγένειας. Πρέπει να αναδείξουμε εκείνο το κριτήριο το οποίο όχι μόνο χαρακτηρίζει τον ελληνικό πολιτισμό και την ιστορική στάση του λαού μας και της πνευματικής και πολιτικής κοινότητάς μας στις περισσότερες στιγμές της ιστορικής μας διαδρομής. Αυτό δεν είναι άλλο από το κριτήριο της ενσωμάτωσης των ελληνικών αξιών στην συνείδηση των μη Ελλήνων.

Η πρόταση του Ποταμιού επί της αρχής εστιάζεται στην ανάδειξη του κριτηρίου της εκπαίδευσης και της συμμετοχής στον ελληνικό πολιτισμό εις βάρος του χρόνου παραμονής, τόνισε ο Παναγιώτης Καρκατσούλης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εισήγησης:

«Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας - Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις”
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης

Σωστή και επιδοκιμαστέα η πρωτοβουλία της κυβέρνησης να επιχειρήσει να αντιμετωπίσει το θέμα της ιθαγένειας με μέτρο και θα έλεγα με ρεαλισμό. Να αντιμετωπίσει, δηλαδή, το παρεμπόριο της αγωνίας, το υπαρξιακό ερώτημα του συν-ανήκειν των χιλιάδων συμπολιτών μας που με δική τους επιλογή και την δική μας βούληση ζουν μαζί μας, είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Είναι εκείνοι που ενώ τους έχουμε αποδεχτεί δεν θέλουμε να τους αναγνωρίσουμε την ελληνική ταυτότητα για λόγους κακώς εννοούμενου πατριωτισμού, και αμυντικών αντιδράσεών στο θέμα της ελληνικής ταυτότητας.

Ρεαλιστική είναι η πρόταση νόμου που συζητείται σήμερα διότι οι συντάκτες της κατανοούν ότι μεταξύ της άρνησης και της αποφυγής επίλυσης του προβλήματος και του μαξιμαλισμού της αυτόματης απόδοσης ιθαγένειας σε αλλοεθνείς εν μέσω απειλών και διακινδυνεύσεων οι οποίες επικαθορίζουν το συγκείμενο της αποφάσεως επιλέγει την «συντηρητική» οδό: Να ενσωματώσει στα κριτήρια απόδοσης της ιθαγένειας στα παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα μας και κριτήρια ασφάλειας- να αποφύγει, δηλαδή, να καταστήσει την διαδικασία απόδοσης της ιθαγένειας μια τυπική, φορμαλιστική διαδικασία.

Δεν σημαίνουν, βέβαια, τα προηγούμενα ότι το νομοσχέδιο το οποίο συζητούμε σήμερα καταφέρνει να διατυπώσει την καλύτερη πρόταση σε σχέση με τον επιζητούμενο στόχο απόδοσης ενός δικαιώματος και εν ταυτώ της κατοχύρωσης της κοινωνικής συνοχής και της δημόσιας ασφάλειας. Υπάρχουν πολλά επιμέρους σημεία του νομοσχεδίου τα οποία μπορεί να βελτιωθούν και στα οποία θα υπεισέλθουμε στην κατ’ άρθρον συζήτηση. Σήμερα, όμως, όπου η συζήτηση εστιάζεται επί της αρχής θα μου επιτρέψετε να κάνω όσο πιο σαφή μπορώ την θέση του Ποταμιού. Και ελπίζω ότι μπορεί να βοηθήσει την Κυβέρνηση να βελτιώσει την δική της πρόταση.

Η πρόταση του Ποταμιού επί της αρχής εστιάζεται στην ανάδειξη του κριτηρίου της εκπαίδευσης και της συμμετοχής στον ελληνικό πολιτισμό εις βάρος του χρόνου παραμονής. Θεωρούμε ότι από την στιγμή που έχουμε αφήσει πίσω μας, το ούτως ή άλλως ανεπαρκές κριτήριο του αίματος και το εξ ίσου ανεπαρκές κριτήριο του εδάφους, πρέπει να αναδείξουμε εκείνο το κριτήριο το οποίο όχι μόνο χαρακτηρίζει τον ελληνικό πολιτισμό και την ιστορική στάση του λαού μας και της πνευματικής και πολιτικής κοινότητάς μας στις περισσότερες στιγμές της ιστορικής μας διαδρομής. Αυτό δεν είναι άλλο από το κριτήριο της ενσωμάτωσης των ελληνικών αξιών στην συνείδηση των μη Ελλήνων. Η συμμετοχή των αλλοεθνών στον ελληνικό πολιτισμό ήταν πάντοτε, από την εποχή του Ισοκράτη, μέσω των Ρωμαϊκών και των Βυζαντινών χρόνων, το στοιχείο κρίσης περί της ελληνικής ταυτότητας. Θέλω, όμως, να προχωρήσω αυτή την συλλογιστική πέρα από τα δίπολο εθνικισμός # κοσμοπολιτισμός. Στην μεν μια πλευρά τάσσονται εκείνοι οι οποίοι έχουν μια εξιδανικευμένη αντίληψη περί του ελληνικού πολιτισμού και της ταυτότητας επικεντρωνόμενοι σε μια εθνοκεντρική κατανόηση της γλώσσας και της θρησκείας. Εδώ έχουν παρεισφρήσει μύριες πόσες παραποιήσεις της ιστορίας και της παράδοσης οδηγώντας σε τερατωδίες εθνικισμών, ολοκληρωτισμών κλπ. Από την άλλη, μια αντίληψη κοσμοπολιτισμού η οποία αρνείται την διαφοροποίηση και την ενσωμάτωση του διαφορετικού μας οδηγεί επίσης σε ατραπούς ισοπέδωσης και είναι επίσης λανθασμένη.

*Ο Παναγιώτης Καρκατσούλης είναι βουλευτής Επικρατείας

9 Ιουνίου 2015