31 Ιουλίου, 2015

Παρά τα 460,7εκ. Ευρώ για τη μετανάστευση η ανικανότητα της κυβέρνησης έχει μετατρέψει το Πεδίο του Άρεως σε ανοιχτό καταυλισμό

Ερώτηση σχετικά με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο Πεδίο του Άρεως λόγω της ανεξέλεγκτης εισροής μεταναστών, κατέθεσε ο Βουλευτής Επικρατείας του Ποταμιού Παναγιώτης Καρκατσούλης.

Tο Πεδίο του Άρεως έχει μετατραπεί σε καταυλισμό στον οποίο έχουν συρρεύσει περισσότεροι από 450 μετανάστες, ενώ καθημερινά φθάνουν στην πρωτεύουσα περίπου 1.000 άτομα. Ο συνωστισμός και η έλλειψη υποδομών δημιουργούν συνθήκες επικίνδυνες για την υγεία τόσο για τους μετανάστες, όσο και για τους κατοίκους της περιοχής.

Ο Βουλευτής τονίζει ότι λόγω της αδυναμίας της κυβέρνησης να ασκήσει τα καθήκοντά της και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής, το πρόβλημα λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις. Έξι μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας η κυβέρνηση αδυνατεί να καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και να απορροφήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 460,7 εκ. ευρώ που έχουν διατεθεί στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της μετανάστευσης. Η αδυναμία σχεδιασμού, επιχειρησιακού προγραμματισμού και συντονισμού στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής, οδηγεί στη δημιουργία μιας συνεχούς κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Σ’ αυτό το πλαίσιο οι παρεμβάσεις είναι αποσπασματικές, έχουν μεγαλύτερο κόστος και μικρότερη αποτελεσματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό ο Παναγιώτης Καρκατσούλης ρωτά την αρμόδια αναπληρωτή υπουργό κ. Χριστοδουλοπούλου σε ποιές ενέργεις θα προβεί για την άμεση επίλυση του προβλήματος στο Πεδίο του Άρεως. Ρωτά επίσης πόσες προτάσεις έχουν υποβληθεί έως σήμερα για δράσεις που αφορούν στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ποιος είναι ο προϋπολογισμός και ποιο το χρονοδιάγραμμα ανά Ταμείο, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα 460,7εκ. Ευρώ που έχουν εγκριθεί για τη μετανάστευση στη χώρα μας από την ΕΕ θα χρησιμοποιηθούν ώστε να λυθεί το ππρόβλημα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς : Τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: Καταυλισμός μεταναστών στο Πεδίο του Άρεως

Tο Πεδίο του Άρεως έχει μετατραπεί σε καταυλισμό στον οποίο έχουν συρρεύσει περισσότεροι από 450 μετανάστες, εκ των οποίων 180 είναι ανήλικοι. Καθημερινά, φθάνουν στην πρωτεύουσα περίπου 1.000 άτομα, τα οποία προστίθενται στους ήδη υφιστάμενους μετανάστες, χωρίς κανέναν έλεγχο αλλά και καμία πρόνοια σχετικά με τις συνθήκες υγιεινής και διαβίωσής τους. Ο συνωστισμός και η έλλειψη υποδομών δημιουργούν συνθήκες επικίνδυνες για την υγεία τόσο για τους μετανάστες, όσο και για τους κατοίκους της περιοχής, ενώ παρατηρείται σοβαρή υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Στο μεταξύ υπάρχει μείωση άνω του 60% στον αριθμό των παράτυπων μεταναστών που απελαύνονται.

H κυβέρνηση έχει εγκαίρως και επανειλημμένως προειδοποιηθεί για την οδυνηρή κατάσταση που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη είσοδος μεταναστών, ωστόσο παραμένει αδρανής. Η αρμόδια αναπληρώτρια υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής υποστηρίζει ότι «δεν διαθέτει δομές και οικονομικά μέσα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα». Επιπλέον, παραδέχεται ότι οποιαδήποτε παρέμβαση για την αντιμετώπιση της κατάστασης στο Πεδίο του Άρεως, θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τους περιορισμένους πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς το Υπουργείο δεν είχε προβλέψει ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα συσσώρευσης μεταναστών στην Αθήνα, ώστε να μεριμνήσει για χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους.

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει κονδύλια ύψους 460,7 εκ ευρώ (το τρίτο υψηλότερο ποσό σε χώρες της ΕΕ) για τη μετανάστευση από τα σχετικά ταμεία (Ταμείο Προσφύγων, Ταμείο Ένταξης, το Ταμείο Επιστροφής, και το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων), ενώ εκκρεμεί η απορρόφηση ποσού περίπου 90 εκατ. ευρώ, από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2007-2013).

Ωστόσο, το αρμόδιο Υπουργείο, έξι μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας δεν έχει καταρτίσει ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της μετανάστευσης σε εθνικό επίπεδο, ώστε να επιταχύνει την απορρόφηση των κονδυλίων και να εφαρμόσει νέα προγράμματα. Η ενεργοποίηση διαχειριστικής αρχής για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των σχετικών δράσεων έχει καθυστερήσει χαρακτηριστικά. Αντ’ αυτού συστήνονται νέες δομές συντονισμού (σύσταση Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου) οι οποίες απλώς προστίθενται στις ήδη υφιστάμενες. Η αδυναμία σχεδιασμού, επιχειρησιακού προγραμματισμού και συντονισμού στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής, οδηγεί στη δημιουργία μιας συνεχούς κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Σ’ αυτό το πλαίσιο οι παρεμβάσεις είναι αποσπασματικές, έχουν μεγαλύτερο κόστος και μικρότερη αποτελεσματικότητα.

Δεδομένου ότι το πρόβλημα που δημιουργεί η εισροή μεταναστών στην πρωτεύουσα έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις,

Ερωτάσθε:

Α) Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε άμεσα για την μετεγκατάσταση των μεταναστών που βρίσκονται στο Πεδίο του Άρεως, ποιο το χρονοδιάγραμμα μετεγκατάστασής τους και ποια μέριμνα έχει ληφθεί για την οριστική επίλυση του προβλήματος;

Β) Γιατί δεν έχει έως σήμερα καταρτιστεί εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών; Ποιος είναι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Υπουργείου; Πόσες προτάσεις χρηματοδότησης έχουν υποβληθεί έως σήμερα για δράσεις που αφορούν στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ποιος είναι ο προϋπολογισμός και ποιο το χρονοδιάγραμμα ανά Ταμείο;

Ο ερωτών βουλευτής
Παναγιώτης Καρκατσούλης - Επικρατείας

31 Ιουλίου 2015