16 Μαρτίου, 2015

Ερώτηση σχετικά σχετικά με την αναθεώρηση των όρων αποπληρωμής των δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του πρώην Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Οι Βουλευτές του Ποταμιού Ιάσονας Φωτήλας Αχαΐας, Παναγιώτης Καρκατσούλης Επικρατείας και Χριστίνα Ταχιάου Α’ Θεσσαλονίκης, κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την αναθεώρηση των όρων αποπληρωμής των δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του πρώην Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Οι Βουλευτές του Ποταμιού Ιάσονας Φωτήλας Αχαΐας, Παναγιώτης Καρκατσούλης Επικρατείας και Χριστίνα Ταχιάου Α’ Θεσσαλονίκης, κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την αναθεώρηση των όρων αποπληρωμής των δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του πρώην Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Αυτή τη στιγμή 24.400 δανειολήπτες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων έχουν δάνεια, τα οποία εμφανίζονται ως εξυπηρετούμενα. Όμως η παρατηρούμενη εξυπηρέτηση δεν οφείλεται στην οικονομική ευχέρεια των δανειοληπτών αλλά στο γεγονός ότι γίνεται αυτόματη παρακράτηση των δόσεων από το μισθό τους, λόγω του ότι το κράτος είναι ταυτόχρονα ο δανειστής και ο εργοδότης των δημοσίων υπαλλήλων – οφειλετών.

Αυτοί οι δανειολήπτες δεν έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν υπαγωγής στις ευνοϊκές εξυπηρετήσεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, παρόλο που υφίστανται όπως όλοι οι υπόλοιποι δανειολήπτες μείωση του εισοδήματός τους η οποία αγγίζει το 40%. Ταυτόχρονα έχει μειωθεί η αξία των ακινήτων για τα οποία έγινε η δανειοδότηση, αλλά και το Τ.Π.&Δ. και το πρώην Τ.Τ. από τα υψηλά επιτόκια των στεγαστικών και επισκευαστικών δανείων, αποκομίζουν υπερκέρδη εις βάρος των δανειοληπτών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Αναθεώρηση των όρων αποπληρωμής των δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του πρώην Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου»

Επιβεβλημένη κρίνεται η αναθεώρηση των όρων αποπληρωμής των στεγαστικών και επισκευαστικών δανείων, τα οποία έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και αφορά εκατοντάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους.

Η πρωτοφανής βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή που συντελέστηκε το 2011 σε συνδυασμό με τη μείωση του αφορολόγητου, την αύξηση ήδη υπαρχόντων φόρων και επιβολή νέων (ΕΝΦΙΑ, έκτακτη εισφορά, εισφορά αλληλεγγύης κ.λπ.) είχαν ως αποτέλεσμα τη δραματική μείωση του εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων, μείωση που μεσοσταθμικά προσεγγίζει και ξεπερνάει το 40%. Η εξυπηρέτηση εκ μέρους των δανειοληπτών των δανείων δεν υποδηλώνει οικονομική άνεση και ευχέρεια, καθώς στις πλείστες των περιπτώσεων η εξυπηρέτηση των δανείων γίνεται κατορθωτή μόνο και μόνο διότι γίνεται αυτόματη παρακράτηση των δόσεων από το μισθό τους και εις βάρος άλλων βασικών βιοτικών αναγκών των ιδίων και των οικογενειών τους, δηλαδή ο δανειοδότης ταυτίζεται με τον εργοδότη.

Αυτό αφορά περίπου 24.400 δανειολήπτες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων των οποίων τα δάνεια, εκτιμώμενου ύψους 900εκ ευρώ έχουν τιτλοποιηθεί, και δεν έχουν την δυνατότητα αίτησης υπαγωγής τους στις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται παρά τη δικαίωση οφειλέτη ο οποίος προσέφυγε δικαστικά και οδήγησε στην έκδοση προσωρινής διαταγής για μείωση της δόσης του δανείου σε τιτλοποιημένο δάνειο συνταξιούχου απόστρατου αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού.

Επειδή:

1) Η μείωση του εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων κυμαίνεται στο 40%.

2) Έχουν μειωθεί κατά πολύ τόσο οι αντικειμενικές όσο κυρίως οι εμπορικές αξίες των ακινήτων για τα οποία έγινε η δανειοδότηση.

3) Το επιτόκιο δανεισμού των τραπεζών έχει μειωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα του 1%, επομένως το Τ.Π.&Δ. και το πρώην Τ.Τ. από τα υψηλά επιτόκια των στεγαστικών και επισκευαστικών δανείων αποκομίζουν υπερκέρδη εις βάρος των δανειοληπτών.

4) Το επιτόκιο για τα δάνεια που χορηγούνται από το Τ.Π.&Δ. και το πρώην Τ.Τ. δεν είναι σταθερό, καθώς στους όρους των συμβάσεων που υπογράφονται προβλέπεται ότι δύναται να γίνει αύξηση ή μείωση των επιτοκίων μονομερώς από τον δανειοδότη.

5) Τα επιτόκια των εμπορικών τραπεζών για τα στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια που συνήφθησαν προ κρίσεως κυμαίνονται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από το 5,2 και 4,8% του Τ.Π.&Δ. και του πρώην Τ.Τ., γεγονός που προξενεί έλλειμμα ισονομίας και κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνουν για στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια υπέρογκα ποσά σε δόσεις και με υψηλά επιτόκια, αυτά δηλαδή που ίσχυαν προ μνημονίων, ενώ οι υπόλοιπες τράπεζες έχουν μειώσει τα επιτόκιά τους (κυμαινόμενα επιτόκια 2,5-3%).

7) Τα στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια αφορούν τη λαϊκή κατοικία, δηλαδή σχετίζονται με βασικό στοιχείο της ποιότητας ζωής των εργαζομένων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Προτίθεστε σε συνεργασία με τις διοικήσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του πρώην Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου να προχωρήσετε άμεσα σε μείωση των επιτοκίων για παλαιά και νέα στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια, που να αντιστοιχούν στις δραματικές περικοπές των μισθών των εργαζομένων, στις αυξήσεις των φόρων και την αύξηση του κόστους ζωής, και ποια τάξης θα είναι αυτή;

2) Δεδομένου ότι τα δάνεια αυτά δεν μπορούν να ενταχθούν σε ρύθμιση, σκοπεύετε να αναλάβετε πρωτοβουλία προκειμένου να αρθεί αυτή η αδικία εις βάρος των δημοσίων υπαλλήλων;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας
Παναγιώτης Καρκατσούλης - Επικρατείας
Χριστίνα Ταχιάου - Α’ Θεσσαλονίκης

16 Μαρτίου 2015