16 Μαρτίου, 2015

Ερώτηση σχετικά με την συμμετοχή της Ελλάδας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής πολιτικής περιορισμού των ρύπων από ανθρακικές μονάδες

O Γιώργος Αμυράς κατέθεσε ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τη σύνθεση της αντιπροσωπείας της «Διαδικασίας της Σεβίλλης».

Η Ελλάδα για χρόνια «πρωτοπορεί» με δυσάρεστο τρόπο στη σύνθεση των ευρωπαϊκών αντιπροσωπειών, όπως με τη σύνθεση της αντιπροσωπείας της «Διαδικασίας της Σεβίλλης», έργο της οποίας είναι η επικαιροποίηση του ευρωπαϊκού Κανονισμού για τους βιομηχανικούς ρύπους που εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα οι ανθρακικές μονάδες κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών.

Κάθε χρόνο στη Σεβίλλη συναντώνται εθνικές αντιπροσωπείες από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να επικαιροποιήσουν το σχετικό Κανονισμό. Η χώρα μας εκπροσωπείται αποκλειστικά και μόνο από στελέχη της ΔΕΗ και των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ), δηλαδή από τους κύριους εκπροσώπους των συμφερόντων των ρυπογόνων παραγωγών εταιρειών, υπονομεύοντας στην ουσία της τη Διαδικασία της Σεβίλλης.

«Είναι τραγελαφική η πρακτική που για χρόνια ακολουθούν οι ελληνικές κυβερνήσεις, να εξυπηρετούν πρωτίστως τα συμφέροντα των ρυπογόνων εταιρειών αντί για την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική που μόνο οφέλη μπορεί να φέρει στην Ελλάδα. Εγείρονται σοβαρά ζητήματα πολιτικής ηθικής και εξυπηρέτησης συμφερόντων που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε», δήλωσε σχετικά ο Γιώργος Αμυράς για την Ερώτηση που κατέθεσε προς τον αρμόδιο υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Συμμετοχή της Ελλάδας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής πολιτικής περιορισμού των ρύπων από ανθρακικές μονάδες

Κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2010/75/ΕΕ, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης), με την οποία αναθεωρήθηκαν και συγχωνεύτηκαν σε μία ενιαία οδηγία 7 ανεξάρτητες υφιστάμενες οδηγίες σχετικά με τις βιομηχανικές εκπομπές, εθνικές αντιπροσωπείες από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες συναντώνται ανά τακτά χρονικά στη Σεβίλλη προκειμένου να πραγματοποιήσουν την επικαιροποίηση του Κανονισμού για τους Βιομηχανικούς Ρύπους, μέσω της αναγνώρισης των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (Best Available Techniques - BAT) και της ένταξής τους στον Κανονισμό. Ειδικά για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα ο Κανονισμός αφορά κρίσιμα χαρακτηριστικά, όπως ο μέγιστος δυνατός ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης, καθώς και τα αντίστοιχα όρια εκπομπών διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σωματιδίων.

Ο σημερινός Κανονισμός περιλαμβάνει τις βέλτιστες τεχνικές, όπως είχαν αναγνωριστεί με σχετικό κείμενο αναφοράς (BREF) το 2006. Η διαδικασία, στην οποία συμμετέχουν εθνικές αντιπροσωπείες από όλα τα κράτη μέλη, γνωστή ως διαδικασία της «Σεβίλλης», θα ολοκληρώσει μέσα στο 2015 την αναθεώρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί ως το 2019.

Στις εθνικές αντιπροσωπείες συμμετέχουν εκπρόσωποι από ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας (πολιτικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς), η ελληνική αντιπροσωπεία, ωστόσο, φαίνεται να «πρωτοπορεί» στη σύνθεση της, καθώς αποτελείται αποκλειστικά από τη βιομηχανία των ορυκτών καυσίμων, συγκεκριμένα από τη ΔΕΗ και τα Ελληνικά Πετρέλαια (6 μέλη από τη ΔΕΗ και 1 από τα Ελληνικά Πετρέλαια). Αποτέλεσμα αυτού το Υπουργείο Περιβάλλοντος επί σειρά ετών να υπονομεύει το ρόλο και την ουσία του, μη προβάλλοντας ζητήματα κρίσιμης σημασίας για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την εθνική οικονομία.

Επειδή η διαδικασία της Σεβίλλης καθορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται για τις βιομηχανικές δραστηριότητες με ισχυρό δυναμικό ρύπανσης, θεσπίζει τις διαδικασίες αδειοδότησης και καθορίζει τις απαιτήσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τις εκπομπές, και

Επειδή η σύνθεση της ελληνικής αντιπροσωπείας αντίκειται στους σκοπούς και στην ίδια τη διαδικασία της Σεβίλλης, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των παραγωγών εταιρειών, διεκδικώντας διαρκώς εξαιρέσεις με σκοπό την παράταση λειτουργίας των εξαιρετικά ρυπογόνων – και επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία – λιγνιτικών και πετρελαϊκών μονάδων της χώρας μας,

Ερωτάται ο Υπουργός:

1. Έχει σκοπό η Ελληνική Κυβέρνηση να επανεξετάσει άμεσα τη σύνθεση της Εθνικής Αντιπροσωπείας στη διαδικασία της Σεβίλλης, που υπονομεύει την αξιοπιστία της χώρας;

2. Ποια η ακριβής και ονομαστική σύνθεση των ελληνικών αντιπροσωπειών στις αντίστοιχες Τεχνικές Ομάδες Εργασίας από τη σύσταση τους έως σήμερα;

3. Ποια η θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι ο ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης της σχεδιαζόμενης λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ «Πτολεμαΐδα V» θα είναι 41,5%, όταν οι υφιστάμενες από το 2006 Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές θέτουν ως κατώτατο όριο ενεργειακής απόδοσης για νέες λιγνιτικές μονάδες που χρησιμοποιούν κονιορτοποιημένο λιγνίτη, όπως η Πτολεμαΐδα V, το 42%;

4. Ποια η θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης στην υπό εξέλιξη διαδικασία αναθεώρησης των υφιστάμενων ΒΔΤ, που θα ολοκληρωθεί εντός του 2015 σε ό,τι αφορά: α) τον ηλεκτρικό βαθμό απόδοσης, β) τη μέγιστη συγκέντρωση εκπομπών SO2, NOX και σωματιδίων τόσο για τις νέες όσο και για τις υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Γιώργος Αμυράς – Β΄ Αθήνας

16 Μαρτίου 2015