3 Αυγούστου, 2018

Μήπως ήρθε η ώρα για τη συνεπιμέλεια των τέκνων;

«Η συστηματική αποκλειστική ανάθεση της επιµέλειας ενός τέκνου σε ένα γονέα είναι πλέον μια ξεπερασμένη και λανθασμένη επιλογή καθώς τα παιδιά έχουν ανάγκη της φυσικής παρουσίας και της αρωγής και των δύο γονέων στην διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Έφτασε η ώρα να ρυθμιστεί νομοθετικά ο θεσμός της συνεπιμέλειας ως δυνατότητα ρύθμισης της επιμέλειας, της επικοινωνίας και όλων των ζητημάτων που απορρέουν από τις σχέσεις γονέων και τέκνων.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού Γιώργος Αμυράς κατέθεσε στην αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή του υπουργείου Δικαιοσύνης υπόμνημα με το οποίο ζητάει να περιληφθούν στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση διατάξεων του οικογενειακού δικαίου, ρυθμίσεις σύγχρονες και αρμονικές ως προς την επικοινωνία και τις σχέσεις γονέων και τέκνων.

Σε περίπτωση διάστασης ή ακύρωσης του γάμου, η επιλογή της συνεπιμέλειας των τέκνων από τους δύο γονείς συνεπάγεται οφέλη για τα παιδιά καθώς θα μπορούν να απολαμβάνουν τη φυσική παρουσία και φροντίδα και των δύο γονέων τους. Αλλά και οι ίδιοι οι γονείς επωφελούνται καθώς εξομαλύνονται οι μεταξύ τους σχέσεις μετά από μια διαδικασία διαζυγίου, ενισχύοντας την υιοθέτηση καλών πρακτικών και προτύπων συμπεριφοράς για τα παιδιά».