18 Δεκεμβρίου, 2017

Επιβράβευση φοροφυγάδων με την καταβολή κοινωνικού μερίσματος

Ερώτηση προς τους Υπουργούς: Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναφορικά με την καταβολή κοινωνικού μερίσματος σε άτομα που δηλώνουν ελάχιστα εισοδήματα σε σχέση με το πραγματικό τους εισόδημα.

Το κοινωνικό μέρισμα, το οποίο προέκυψε από την υπερφορολόγηση φυσικών και νομικών προσώπων με φορολογική συνείδηση, για την κάλυψη των οικονομικά αδύνατων και ευάλωτων πολιτών, φαίνεται να αποδίδεται και σε άτομα με χαμηλή φορολογική συμμόρφωση. Πρόκειται ως επί των πλείστον για επιτηδευματίες, που εμφανίζονται στην Εφορία να μην ασκούν επάγγελμα, αλλά συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται, χωρίς να εκδίδουν κανένα φορολογικό στοιχείο για τις εργασίες και υπηρεσίες που παρέχουν, ενώ επιπροσθέτως δεν αποδίδουν και την αναλογία των ασφαλιστικών εισφορών τους, που απορρέει από το δηλωθέν καθαρό τους εισόδημα.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τους κ. κ. Υπουργούς: 1) Οικονομικών 2) Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Επιβράβευση φοροφυγάδων με την καταβολή Κοινωνικού Μερίσματος ».
Στο ν. 4501/2017 (ΦΕΚ 178 Α΄ 22-11-2017), μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που καθορίζουν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την καταβολή του Κοινωνικού Μερίσματος στους δικαιούχους. Παράλληλα, με σχετική ΚΥΑ ως βασικό κριτήριο, τίθεται το δηλωθέν ή τεκμαρτό εισόδημα που εμφανίζεται στα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων, τα οποία πρέπει να είναι συμβατά με τους όρους που περιγράφονται στην εν λόγω ΚΥΑ, προκειμένου οι αιτούντες να είναι και δικαιούχοι.

Τα κριτήρια όμως, που μπαίνουν φαίνεται πως επιτρέπουν σε άτομα που δηλώνουν ελάχιστα εισοδήματα σε σχέση με το πραγματικό τους εισόδημα, να εμφανίζονται ως δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος.

Πρόκειται ως επί των πλείστον για επιτηδευματίες που εμφανίζονται στην Εφορία να μην ασκούν επάγγελμα, αλλά συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται και οι οποίοι εμφανίζουν χαμηλή φορολογική συμμόρφωση, προσαρμοσμένη κυρίως στην κάλυψη της τεκμαρτής και μόνο φορολογίας τους.

Στην πραγματικότητα η συγκεκριμένη ομάδα ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνουν ελάχιστα σε σχέση με το πραγματικό τους εισόδημα, ενώ παράλληλα δεν εκδίδουν κανένα φορολογικό στοιχείο για τις εργασίες και υπηρεσίες που παρέχουν, δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ κ.α., ενώ επιπροσθέτως, δεν αποδίδουν και την αναλογία των ασφαλιστικών εισφορών τους που απορρέει από το δηλωθέν καθαρό τους εισόδημα.

Παρόλα αυτά με τη σχετική νομοθεσία εντάσσονται στους δικαιούχους κοινωνικού μερίσματος, το οποίο προέκυψε από την υπερφορολόγηση φυσικών και νομικών προσώπων, με φορολογική συνείδηση, για την επίτευξη του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος και απόδοσης μέρους αυτού με την μορφή του κοινωνικού μερίσματος.

Δεδομένου ότι σκοπός της διανομής κοινωνικού μερίσματος είναι η οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων και οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού μας και όχι των υποτιθέμενα «πτωχών» πολιτών.

Δεδομένου ότι για ελάχιστα ευρώ αποκλείστηκαν από τους δικαιούχους κοινωνικού μερίσματος, άτομα με φορολογική συνείδηση που συνέβαλλαν στην δημιουργία του και αντικειμενικά το δικαιούνται.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Προτίθεστε να επανεξετάσετε τις περιπτώσεις μονάδων που έλαβαν το κοινωνικό μέρισμα βάσει των δηλωθέντων εισοδημάτων τους και όχι των πραγματικών τους εσόδων, που αυτόματα θα τους απέκλειε από το δικαίωμα καταβολής του;

2) Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα από τον επανέλεγχο προκύψει ότι δικαιούχοι κοινωνικού μερίσματος έχουν υποβάλλει ψευδή δήλωση, πέραν των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, προβλέπεται τα χρηματικά αυτά ποσά να δοθούν σε αυτούς που πραγματικά τα δικαιούνται και τα έχουν ανάγκη;

3) Προβλέπεται να υπάρξει ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο, που σκοπό θα έχει στην δίκαιη οικονομική ενίσχυση των αποδεδειγμένα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων είτε με την μορφή του κοινωνικού μερίσματος ή με την μορφή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου