18 Δεκεμβρίου, 2017

Η παράνομη εμπορία και διάθεση χύμα τσίπουρου, κίνδυνος για την δημόσια υγεία

Ερώτηση προς τους Υπουργούς: Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, σχετικά με την παράνομη εμπορία και διάθεση χύμα τσίπουρου, αναδεικνύοντας τα πολλαπλά προβλήματα που η κατάσταση αυτή εγκυμονεί τόσο για τα έσοδα του κράτους, όσο και για την υγεία των καταναλωτών.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς 1) Οικονομικών 2) Αγροτικής Ανάπτυξης

Θέμα: «Η παράνομη εμπορία και διάθεση χύμα τσίπουρου κίνδυνος για την δημόσια υγεία»

Όπως προκύπτει από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2016 από το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ), σε 332 δείγματα χύμα προϊόντων μικρών αποσταγματοποιών (κυρίως τσίπουρο), τα 154 βρέθηκαν μη κανονικά (ποσοστό 46,4%).

Ο νομοθέτης προέβλεψε με τις διατάξεις του Ν. 2969/2011 (άρθρ. 7), τροποποιώντας τον στην συνέχεια με το Ν. 4446/2016 άρθρ. 107, πως δίνεται η δυνατότητα παραγωγής σε φυσικά πρόσωπα (μικρούς αποσταγματοποιοί), να παράγουν το προϊόν αυτό μέχρι το ανώτατο όριο των 120 κιλών, ανά αποστακτική περίοδο (15 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου) και ανά πρόσωπο (οι λεγόμενοι διήμεροι αμβυκούχοι). Προέβλεψε, ωστόσο, πως οι παραγόμενες ποσότητες θα πρέπει να καταναλώνονται αποκλειστικά από τους ίδιους, την οικογένεια τους ή τους προσκεκλημένους τους, ενώ απαγόρευσε ρητά την εμπορία αυτών των προϊόντων.

Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί πως με τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 άρθρ. 82 «περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», του Ν. 2523/1997, όπως και του Ν. 4308/2014 (άρθρ. 5 παρ. 8), προβλέπεται πως ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το χύμα τσίπουρο προσδιορίζεται στα 0,59 ευρώ/λίτρο, ενώ για το εμφιαλωμένο στα 5,10 ευρώ/λίτρο.

Από τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ), προκύπτει ότι από τους 85 επίσημους αποσταγματοποιούς που εμφιαλώνουν το προϊόν τους (τσίπουρο), διακινούνται ετησίως περίπου 3 εκατ. λίτρα ποτού και το οικονομικό όφελος από την είσπραξη του ΕΦΚ ανέρχεται στα 15 εκατ. περίπου. Από την άλλη πλευρά, από τις 5.000 με 6.000 άμβυκες που χρησιμοποιούνται ανά έτος από τους 30.000 περίπου δικαιούχους άδειας απόσταξης χύμα τσίπουρου, η δηλωμένη παραγωγή ανέρχεται στα 5 με 7 εκατ. λίτρα ποτού και ο καταβαλλόμενος ΕΦΚ ανέρχεται στα 7 με 9 εκατ. ευρώ.

Η μεγάλη διαφορά που υπάρχει στον ΕΦΚ μεταξύ του χύμα τσίπουρου και των αντίστοιχων εμφιαλωμένων, οφείλεται στην αδυναμία των ελεγκτικών μηχανισμών, λόγω της διασποράς των δικαιούχων άδειας απόσταξης χύμα ποτού, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο τον φορολογικό, υγειονομικό και ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων και διακινούμενων προϊόντων, η ποσότητα των οποίων εκτιμάται ότι είναι περίπου 15 εκατ. λίτρα.

Δεδομένου ότι η εμπορία, διακίνηση και διάθεση χύμα ποτού (τσίπουρου, τσικουδιάς, ρακής) δεν υπόκειται σε κανένα έλεγχο ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος, που τελικά κατευθύνεται στην ευρύτερη κατανάλωση, πέραν των προβλέψεων της σχετικής νομοθεσίας.

Δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των χύμα διακινούμενων αποσταγμάτων στην ελληνική αγορά προέρχεται από παρανόμως εισαγόμενη αιθυλική αλκοόλη, επικίνδυνης για τη δημόσια υγεία, από τις γειτονικές χώρες.

Δεδομένου ότι η τεράστια διαφορά φορολογικής επιβάρυνσης ανάμεσα στο χύμα και στο εμφιαλωμένο τσίπουρο αποτελεί οικονομικό κίνητρο για την διακίνηση και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων χύμα τσίπουρου που αντικειμενικά είναι αδύνατον να ελεγχθούν.

Δεδομένου ότι από την παράνομη διακίνηση και εμπορία χύμα τσίπουρου το Ελληνικό κράτος έχει μεγάλη απώλεια εσόδων.

Δεδομένου ότι η χώρα μας εξαιτίας αυτών των πρακτικών έχει παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή δεν έχει εφαρμόσει τον κανονικό συντελεστή ΕΦΚ στο τσίπουρο και την τσικουδιά.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Ποια άμεσα μέτρα θα λάβετε για τον έλεγχο ποιότητας και ασφάλειας των διακινούμενων ποσοτήτων χύμα τσίπουρου στην καθημερινή κατανάλωση;

2) Πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε με αποτελεσματικό τρόπο την διακίνηση, διάθεση και εμπορία παράνομου χύμα τσίπουρου, προς όφελος των δημοσίων εσόδων αλλά και την προστασία των νόμιμα επίσημων αποσταγματοποιών από τον εξόφθαλμα αθέμιτο ανταγωνισμό που υφίστανται;

3) Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν εφαρμοστεί οι κανονικοί συντελεστές ΕΦΚ στο τσίπουρο και την τσικουδιά, με αποτέλεσμα να παραπέμπεται η χώρα μας εξαιτίας αυτού του γεγονότος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου