22 Φεβρουαρίου, 2018

Απώλεια εσόδων 600 εκατ. ευρώ ετησίως από το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων

Ερώτηση προς τους Υπουργούς: 1) Οικονομικών, 2) Εσωτερικών, 3) Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Σε ερώτηση προς τους Υπουργούς 1) Οικονομικών 2) Εσωτερικών και 3) Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, προχώρησαν οι βουλευτές με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου και Γρηγόρης Ψαριανός - Β΄ Αθηνών, σχετικά με την απώλεια εσόδων που υφίσταται η χώρα μας ετησίως από το λαθρεμπόριο των καπνικών προϊόντων ύψους 600 εκατ. ευρώ, όσο δηλαδή οι μειώσεις που έγιναν στο ΕΚΑΣ το 2017 για τους χαμηλοσυνταξιούχους του ΕΦΚΑ.

Η μεγάλη αύξηση της φορολογίας καπνικών προϊόντων τα τελευταία χρόνια, το δαιδαλώδες νομικό πλαίσιο, η ιδιότυπη ανοχή που επιδεικνύει η Πολιτεία προς τους παραβάτες της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και η αναποτελεσματική συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου, έχουν οδηγήσει στην κορύφωσή του.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: 1) Οικονομικών 2) Εσωτερικών 3) Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: «Απώλεια εσόδων 600 εκατ. ευρώ ετησίως από το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων»

Ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών γνωρίζουν τον χάρτη διακίνησης των λαθραίων τσιγάρων που εισέρχονται και διακινούνται στην χώρα μας, και παρά την διοικητική συνδρομή και των ξένων διωκτικών αρχών (OLAF, Europol), το λαθρεμπόριο των καπνικών έχει εκτοξευθεί σε ανησυχητικά ποσοστά, με ένα τουλάχιστον στα πέντε τσιγάρα που κυκλοφορεί στη χώρα μας να είναι λαθραίας προέλευσης. Η απώλεια στα έσοδα για το Ελληνικό κράτος από το λαθρεμπόριο των τσιγάρων εκτιμάται περίπου στα 600 εκατ. ευρώ ετησίως, όσο δηλαδή οι μειώσεις που έγιναν στο ΕΚΑΣ το 2017 για τους χαμηλοσυνταξιούχους του ΕΦΚΑ.

Βασική αιτία κινήτρου στο λαθρεμπόριο των καπνικών, όπως και των ειδών που υπόκεινται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς (Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης), είναι η σημαντική αύξηση της φορολογίας που έχει επιβληθεί τα τελευταία χρόνια, το δαιδαλώδες νομικό πλαίσιο που διέπει την εκδίκαση των υποθέσεων λαθρεμπορίας των υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ προϊόντων, την ασυλία από το κράτος αποδεδειγμένων με τελεσίδικη δικαστική απόφαση περιπτώσεων λαθρεμπορίας καπνικών, καθώς και το οικονομικό ερέθισμα στην λιανική τους πώληση, αφού διατίθενται στην αγορά χωρίς τις φορολογικές επιβαρύνσεις (Ε.Φ.Κ, Φ.Π.Α και λοιποί φόροι).

Τα εν λόγω διακινούμενα είδη είναι αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης, δεν φέρουν τις σχετικές πιστοποιήσεις και εγκρίσεις και ως εκ τούτου αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των πολιτών. Επίσης η παράνομη διακίνηση τους συρρικνώνει την νόμιμη αγορά τσιγάρων, με απώλεια εσόδων για τις υγιείς επιχειρήσεις και άμεσο τον κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, προκύπτει ότι το 2017 κατασχέθηκαν περίπου 142 εκατ. λαθραία τσιγάρα, με τα επιβληθέντα – βεβαιωθέντα πρόστιμα και λοιποί φόροι να ανέρχονται στα 742,57 εκατ. ευρώ.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το χρονικό διάστημα 2010 έως 2017 συνολικά κατασχέθηκαν από το ΣΔΟΕ 1,27 δις λαθραία τσιγάρα και 27.810 τόνοι λαθραίου καπνού, με το ύψος των διαφυγόντων δασμών και λοιπών φόρων να ξεπερνά τα 250 εκατ. ευρώ.

Δεδομένου ότι, από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται να σημειώνεται υψηλή παραβατικότητα στον κλάδο των καπνικών και η συνεργασία όλων των διωκτικών αρχών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα καπνικά προϊόντα κρίνεται άμεση και επιτακτική.

Δεδομένου ότι η αποφυγή παραδειγματικής τιμωρίας των υπαιτίων δεν βοηθά στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών και υπονομεύει την λειτουργία των υγιών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού.

Δεδομένου ότι η απώλεια εσόδων στον προϋπολογισμό υπονομεύει τις όποιες δομές από το εναπομείναν κοινωνικό κράτος.

Δεδομένου ότι στον ανωτέρω απολογισμό της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών δεν δίδεται κανένα αριθμητικό στοιχείο για τα χρηματικά ποσά που εισπράχθηκαν από τα βεβαιωθέντα πρόστιμα που καταλογίσθηκαν στους παραβάτες της καπνικής νομοθεσίας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Τι επιπλέον μέτρα προτίθεστε να λάβετε για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων;

2) Πώς προωθείται η συνεργασία των συναρμοδίων Υπουργείων και των αρχών OLAF και Europol για την αποτελεσματική καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προς όφελος των δημοσίων εσόδων, την προστασία των καταναλωτών, αλλά και την διαφύλαξη των νόμιμων εμπόρων καπνού από τον εξόφθαλμα αθέμιτο ανταγωνισμό που υφίστανται;

3) Τι χρηματικά ποσά εισέπραξε το κράτος συνολικά την περίοδο 2010-2017 και ανά έτος, από τους παραβάτες της καπνικής νομοθεσίας;

4) Η υπεραπόδοση εισπραχθέντων από το λαθρεμπόριο και την φοροδιαφυγή καπνικών προϊόντων προβλέπεται να δοθεί σε κοινωνικές δομές;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου
Γρηγόρης Ψαριανός – Β΄ Αθηνών