20 Φεβρουαρίου, 2017

Αδυναμία εφαρμογής του νόμου για την φορολόγηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων

Ερώτηση του Σπύρου Δανέλλη προς τους Υπουργούς, Οικονομίας & Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού

Ερώτηση για την μη εφαρμογή του νόμου για τη ρύθμιση της «σκιώδους» φιλοξενίας, όπως αυτή γιγαντώνεται μέσα από την οικονομία διαμοιρασμού (Airbnb κ.α.) και κατά συνέπεια της απουσίας κατοχύρωσης εσόδων μέσα από την φορολόγηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων κατοικιών κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, προς τους Υπουργούς Οικονομίας & Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού.

Ο βουλευτής επισημαίνει ότι, όσο η κυβέρνηση καθυστερεί στην εφαρμογή του νόμου, τόσο σπαταλούνται και πιθανότατα χάνονται νόμιμες θέσεις εργασίας στον ξενοδοχειακό κλάδο, ενώ συνεχίζει να οργιάζει η φοροδιαφυγή και τα δημόσια ταμεία να στερούνται πολυπόθητα έσοδα, που μπορούν να αποτελέσουν ανάχωμα τόσο στην εφαρμογή του τέλους διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία από το 2018, όσο και στην κατάργηση των μειωμένων φορολογικών συντελεστών στα νησιά που έχουν πληγεί από το προσφυγικό.

Ρωτά, λοιπόν, τους Υπουργούς πότε σκοπεύουν να υπογράψουν την απαιτούμενη ΚΥΑ, πότε εκτιμάται ότι θα τεθεί σε εφαρμογή το Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων, τι προβλήματα έχουν ανακύψει και η διάταξη του νόμου δεν έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Φεβρουαρίου του 2017, όπως ορίζεται, γιατί δεν ακολουθήθηκε το ευρέως διαδεδομένο πανευρωπαϊκά μοντέλο της εφαρμογής φόρου διανυκτέρευσης, όπως αρχικά είχε προταθεί και ποιοι είναι όροι των συνεργασιών που έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα με τις σχετικές πλατφόρμες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς α) Οικονομίας και Ανάπτυξης β) Οικονομικών και γ) Τουρισμού

ΘΕΜΑ: Αδυναμία εφαρμογής του νόμου και κατ’ επέκταση της φορολόγησης των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την Airbnb (Μάρτιος 2016), στην Ελλάδα διατίθενται σχεδόν 30.000 κατοικίες προς ενοικίαση. Αν συνεκτιμηθούν και οι αντίστοιχοι αριθμοί των υπόλοιπων σχετικών υπηρεσιών, το μέγεθος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 50.000 ακίνητα πανελλαδικά. Στην περίπτωση δε του Airbnb, η αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο είναι εντυπωσιακή, καθώς προσεγγίζει το 135%. Από τα στοιχεία δεν προκύπτει τάση επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς.

Σύμφωνα με μεσίτες που παρακολουθούν τη συγκεκριμένη αγορά, μεγάλο ποσοστό των ιδιοκτητών που μισθώνουν τα ακίνητά τους σε ξένους, μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών διαμοιρασμού ακινήτων, «ξεχνούν» να δηλώσουν τις σχετικές συμβάσεις. Παράλληλα, συχνά οι ιδιοκτήτες δημιουργούν μια ομάδα τακτικών πελατών/επισκεπτών της Αθήνας, με τους οποίους συνεργάζονται σε ετήσια βάση και προχωρούν σε απευθείας συνεννοήσεις, εισπράττοντας τα σχετικά ενοίκια «χέρι με χέρι». Πρόσφατη μελέτη μάλιστα που παρουσίασε το ΞΕΕ για της επιπτώσεις της οικονομίας διαμοιρασμού στην ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο και εκπόνησε η Grant Thornton, κατέδειξε τα εξής: H οικονομία του διαμοιρασμού το 2014 «φιλοξένησε» τουλάχιστον 20 εκατ. διανυκτερεύσεις. «Σπατάλησε» 15 χιλιάδες νόμιμες θέσεις εργασίας και απορροφώντας 1,5 δισ. τουριστικά έσοδα, «παρήγαγε» πάνω από 350 εκατ. ευρώ φοροδιαφυγή!

Στα πλαίσια των παραπάνω διαπιστώσεων και με στόχο:
- την ενσωμάτωση
- την παρακολούθηση και
- τον έλεγχο
των περιπτώσεων ευκαιριακής και βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης ακινήτων, είτε αυτή διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω οποιοδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου καθώς και την αντιμετώπιση διαπιστωμένων φαινομένων παραοικονομίας, με τον ν. 4446/2016, άρθρο 111 τον περασμένο Δεκέμβριο, ψηφίστηκε διάταξη που προβλέπει την επιβολή φόρου αστικών μισθώσεων (15%) στις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις τύπου Airbnb, σε ιδιώτες που νοικιάζουν έως και δύο ακίνητα για 60 μέρες σε μη τουριστικές περιοχές και για 90 μέρες στα αστικά κέντρα και τα πιο τουριστικά νησιά.

Ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία Μητρώου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων που θα λειτουργεί με την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και προϋποθέτει την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ), με συνυπογραφή του Υπουργείου Οικονομικών. Σκοπός του Μητρώου είναι να παρέχει τη δυνατότητα – με τον αύξοντα αριθμό που θα έχει κάθε φυσικό πρόσωπο– να διασταυρώνονται τα στοιχεία των μισθώσεων και των εισοδημάτων που αντλούνται από αυτές.

Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Ανδρέας Ανδρεάδης αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα ότι η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη προχωρήσει στη σύνταξη του Μητρώου όσων κάνουν βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ακινήτων, παρά το γεγονός ότι η ημερομηνία εφαρμογής της διάταξης του νόμου έχει οριστεί η 1η Φεβρουαρίου 2017.

Γίνεται αντιληπτό ότι όσο καθυστερεί οι εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου τόσο διευρύνεται το μέγεθος του δημοσιονομικού κενού στα προσδοκώμενα έσοδα, όταν μάλιστα για το 2017 υπάρχει πρόβλεψη είσπραξης ποσού ύψους 80 εκατ. ευρώ μέσα από την εφαρμογή του τέλους διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία. Ο ξενοδοχειακός κλάδος διεκδικεί και προσβλέπει στη συγκέντρωση του μεγαλύτερου μέρους του ποσού αυτού από τη φορολόγηση της «σκιώδους» φιλοξενίας και όχι με επιπλέον επιβάρυνση του τουριστικού προϊόντος των φορολογικά συνεπών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Ποιες είναι οι αιτίες καθυστέρησης έκδοσης της ΚΥΑ που προβλέπει η διάταξη για την εφαρμογή του νόμου;

2) Πότε προβλέπεται η έναρξη εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου, με δεδομένη την πάροδο της αρχικής ημερομηνίας της 1ης Φεβρουαρίου 2017;

3) Πότε προβλέπεται η ολοκληρωμένη λειτουργία του Μητρώου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων;

4) Γιατί δεν επιβλήθηκε όπως αρχικώς είχε προταθεί, φόρος βραχυχρόνιας μίσθωσης ίσος με το 5% επί της αξίας διανυκτέρευσης ο οποίος θα αποδίδονταν στο Ελληνικό Δημόσιο;

5) Με ποιες ψηφιακές πλατφόρμες έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας το Ελληνικό Δημόσιο και ποια τα τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν στην υλοποίησή τους;

Ο ερωτών βουλευτής

Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου