10 Μαΐου, 2018

«Μη ρεαλιστική η υποχρέωση των παραλιακών Δήμων για κάλυψη ναυαγοσωστικής ασφάλειας»

Σε ερώτηση προς τους Υπουργούς 1. Εσωτερικών 2. Οικονομικών 3. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και 4. Τουρισμού προχώρησε ο βουλευτής Ηρακλείου με Το Ποτάμι Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με το Π.Δ. 31/2018 για τις υπηρεσίες ναυαγοσωστικής ασφάλειας το οποίο ορίζει να υλοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες με αποκλειστική ευθύνη των δήμων για την περιοχή δικαιοδοσίας τους, εφόσον σε αυτή υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις και ανεξαρτήτως των φορέων διαχείρισης τους.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής Ηρακλείου επισημαίνει πως το Π.Δ. παρότι αποσκοπεί στη βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης στη χώρα εντούτοις, λόγω της καθυστερημένης έκδοσής του, δημιουργεί ανυπέρβλητες πρακτικές και διοικητικές δυσκολίες στην εφαρμογή του για τους δήμους με παραλιακές ζώνες.
Ο Σ.Δανέλλης αναφέρει ότι με δεδομένη την ύπαρξη πολλών παραλιών, ιδίως σε νησιωτικούς δήμους, προκύπτει αδυναμία τόσο να ανταποκριθούν χρονικά, όσο και οικονομικά και ως εκ τούτου, αδυναμία για την προβλεπόμενη προστασία στους λουόμενους και ενώ η χώρα βρίσκεται ήδη σε τουριστική περίοδο.

Αναδεικνύει επίσης το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι δήμοι έχουν ήδη εκφράσει αίτημα για την αναστολή της εφαρμογής του εν λόγω Π.Δ. για την τρέχουσα θερινή περίοδο.

Τέλος, καλεί τους αρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν αν προτίθενται να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τους κ.κ. Υπουργούς 1. Εσωτερικών 2. Οικονομικών 3. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 4. Τουρισμού

Θέμα: «Μη ρεαλιστική η υποχρέωση των παραλιακών Δήμων για την κάλυψη της ναυαγοσωστικής ασφάλειας»

Το Π.Δ. 31/2018 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» παρότι αποσκοπεί στη βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης στη χώρα εντούτοις, λόγω της καθυστερημένης έκδοσής του, δημιουργεί ανυπέρβλητες πρακτικές και διοικητικές δυσκολίες στην εφαρμογή του για τους δήμους με παραλιακές ζώνες. Το σχετικό Π.Δ. ορίζει να υλοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες με αποκλειστική ευθύνη των δήμων για την περιοχή δικαιοδοσίας τους, εφόσον σε αυτή υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις και ανεξαρτήτως των φορέων διαχείρισης τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 31/2018 που αφορά στη ναυαγοσωστική ασφάλεια και την υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσωστών σε οργανωμένες ή μη παραλίες, που είτε διαχειρίζονται οι εν λόγω δήμοι, είτε παραχωρούνται σε τρίτους (από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας), τους μεταβιβάζονται νέες ευθύνες και αρμοδιότητες, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται η μεταφορά των αντίστοιχων οικονομικών πόρων για την εφαρμογή και υλοποίηση.

Ειδικότερα, μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα (1η Ιουνίου) έχει οριστεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης περισσότερων ναυαγοσωστών από εκείνων που αρχικά προβλεπόταν, αλλά και άλλες υποχρεώσεις υψηλής δαπάνης, όπως προμήθεια ή εκμίσθωση ταχύπλοων σκαφών, πρόσληψη χειριστών κ.α.

Με δεδομένη την ύπαρξη πολλών παραλιών, ιδίως σε νησιωτικούς δήμους, από την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου προκύπτει αδυναμία τόσο να ανταποκριθούν χρονικά, όσο και οικονομικά και ως εκ τούτου, αδυναμία για την προβλεπόμενη προστασία στους λουόμενους, αφού οι διαδικασίες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των διαγωνισμών με νέα αφετηρία, σύμφωνα με το νέο ΠΔ μετά τις 5/5/2018, θα έχουν ως αποτέλεσμα να ολοκληρωθούν στο τέλος του καλοκαιριού στην καλύτερη περίπτωση.

Το γεγονός αυτό οδηγεί τους δήμους να εκφράζουν την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος τους για την μονομερή ανάκληση της αποδοχής παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας και αποποίησης κάθε εσόδου, καθώς και ευθύνης, μιας και έχει προκύψει, μονομερή εκ μέρους της Κεντρικής Διοίκησης, τροποποίηση βασικών όρων και συνθηκών της παραχώρησης που ανατρέπουν πλήρως τα δεδομένα βάσει των οποίων έγινε η αποδοχή από το δήμο.

Δεδομένου ότι με το νέο Π.Δ. δίνεται στους δήμους μία πρόσθετη αρμοδιότητα για την ναυαγοσωστική κάλυψη όλων των ακτών, χωρίς να εκχωρούνται και οι αντίστοιχοι οικονομικοί πόροι όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα.

Δεδομένου ότι οι εμπλεκόμενοι δήμοι έχουν ήδη εκφράσει αίτημα για την αναστολή της εφαρμογής του νέου Π.Δ. για την τρέχουσα θερινή περίοδο προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση οι τρέχοντες διαγωνισμοί θα καταστούν είτε άκυροι, είτε άγονοι.

Δεδομένου ότι η χώρα βρίσκεται ήδη σε τουριστική περίοδο και το Κράτος οφείλει να προστατεύει τον αιγιαλό και τις παραλίες, καθώς και την ασφαλή πρόσβαση και χρήση τους από το κοινό και όχι να δημιουργεί απορρύθμιση στις αυτοδιοικητικές αρμοδιότητες, θέτοντας μάλιστα σε κίνδυνο το πιο θεμελιώδες αγαθό, την ανθρώπινη ζωή.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Σκοπεύετε να προχωρήσετε στην αναστολή της εφαρμογής του Π.Δ. για την τρέχουσα θερινή περίοδο;

2. Υπάρχει άμεσο χρονοδιάγραμμα για τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών ναυαγοσωστικής ασφάλειας όσον αφορά τους δήμους;

Ο ερωτών βουλευτής Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου