2 Φεβρουαρίου, 2016

Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ υπερήλικων συνταξιούχων με αναπηρία

Την αδικία που υφίστανται οι υπερήλικοι συνταξιούχοι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω επισημαίνουν οι βουλευτές του Ποταμιού, Ιάσονας Φωτήλας (Αχαΐας) και Κωνσταντίνος Μπαργιώτας, (Λάρισας) σε ερώτησή τους προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Οι εν λόγω συνταξιούχοι απαλλάσσονταν από καταβολή ΕΝΦΙΑ τα προηγούμενα χρόνια, όμως με την ΠΟΛ.1132/25.6.2015 η Γ.Γ.Δ.Ε απαιτεί για την βεβαίωση της αναπηρίας είτε ιατρική γνωμάτευση από τα ΚΕΠΑ, είτε αποφάσεις πιστοποίησης αναπηρίας, εκδοθείσες πριν από το 01/09/2011 από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.

Πολλοί, όμως, υπερήλικες συνταξιούχοι με 80% αναπηρία και άνω δεν διαθέτουν τέτοιες βεβαιώσεις, αλλά μπορούν να προσκομίσουν είτε βεβαιώσεις ασφαλιστικών φορέων τους, στις οποίες πιστοποιούνται τα ποσοστά αναπηρίας, είτε οριστικές δικαστικές αποφάσεις που αποδεικνύουν το γεγονός της χρόνιας αναπηρίας. Τα έγγραφα αυτά, όμως, δεν αναγνωρίζονται από την ΓΓΔΕ.

Οι βουλευτές ερωτούν σε ποιες ενέργειες θα προβεί ο Υπουργός προκειμένου να μη υποστούν εκ νέου ταλαιπωρία στα ΚΕΠΑ οι υπερήλικες συνταξιούχοι συμπολίτες μας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ υπερήλικων συνταξιούχων με αναπηρία 80% και άνω

Στο νόμο 4223/13, και συγκεκριμένα στο άρθρο 7, παράγραφος 2, προβλέπεται απαλλαγή από την καταβολή ΕΝΦΙΑ στους φορολογούμενους έχοντες αναπηρία 80% και άνω, εφόσον πληρούν επιπλέον σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις στο εισόδημα και την ιδιοκτησία.

Εντούτοις, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) συνεχίζει να υποβάλει σε ταλαιπωρία τους υπερήλικες συνταξιούχους με δηλωμένη αναπηρία τουλάχιστον 80% που πληρούν τα άνω κριτήρια, καλώντας τους να πληρώσουν στο σύνολό του τον ΕΝΦΙΑ του 2014, με τις αντίστοιχες μάλιστα προσαυξήσεις λόγω ληξιπρόθεσμης οφειλής.

Η απαίτηση της ΓΓΔΕ προκύπτει από την ΠΟΛ 1088 της 17/04/2015, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1132/25.6.2015 και ισχύει, με την οποία απαιτεί για την βεβαίωση της αναπηρίας 80% και άνω είτε ιατρική γνωμάτευση από τα ΚΕΠΑ είτε αποφάσεις πιστοποίησης αναπηρίας εκδοθείσες πριν από την 01/09/2011 από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.

Πολλοί συνταξιούχοι υπερήλικες όμως με 80% αναπηρία και άνω δεν διαθέτουν τέτοιες βεβαιώσεις, αλλά μπορούν να προσκομίσουν είτε βεβαιώσεις ασφαλιστικών φορέων στις οποίες πιστοποιούνται τα ποσοστά αναπηρίας είτε δικαστικές αποφάσεις που αποδεικνύουν οριστικά το γεγονός της χρόνιας αναπηρίας. Τα έγγραφα αυτά όμως δεν αναγνωρίζονται από την ΓΓΔΕ.

Ας σημειωθεί τέλος πως τα προηγούμενα έτη που ίσχυε ο ΕΕΤΗΔΕ και το ΕΕΤΑ οι εν λόγω φορολογούμενοι είχαν τύχει της προβλεπόμενης απαλλαγής.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου οι υπερήλικες συνταξιούχοι με αναπηρία άνω του 80% να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ και να μη χρειάζεται να καταφεύγουν εκ νέου στα ΚΕΠΑ για να αποδείξουν το ποσοστό αναπηρίας τους, όταν μπορούν να προσκομίσουν είτε βεβαιώσεις του ασφαλιστικού τους φορέα είτε οριστικές αποφάσεις δικαστηρίων που τους έχουν δικαιώσει για το ποσοστό αναπηρίας τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Ιάσονας Φωτήλας – Αχαΐας
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας-Λάρισας