11 Οκτωβρίου, 2018

Καθυστερήσεις και στην χορήγηση προσωρινών συντάξεων

Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, προς την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στην χορήγηση των προσωρινών συντάξεων από τον ΕΦΚΑ στους νέους συνταξιούχους.

Ενώ ο σχετικός ν. 4499/2017 προβλέπει την χορήγηση των εν λόγω συντάξεων εντός διμήνου το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας καθυστερεί αδικαιολόγητα τη χορήγησης τους, καταστρατηγώντας την κείμενη νομοθεσία.

Είναι σαφές πως οι καθυστερήσεις αυτές στοιχίζουν στους νέους συνταξιούχους, αλλά και στις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν σοβαρό βιοποριστικό πρόβλημα, αφού η χορήγηση της προσωρινής σύνταξης αποτελεί το βασικό τους εισόδημα.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς την κ. Υπουργό: Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: «Καθυστερήσεις και στην χορήγηση προσωρινών συντάξεων»

Μετά τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην απονομή των οριστικών συντάξεων, και την πολυετή αναμονή σχετικά με τις επικουρικές συντάξεις, το τελευταίο χρονικό διάστημα μεγάλη καθυστέρηση έχει παρατηρηθεί και στην χορήγηση των προσωρινών συντάξεων, από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ.

Ενώ στο ν. 4499/2017 αρθρ. 2 προβλέπεται ότι για την έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος χορήγησης προσωρινής σύνταξης, εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της ηλεκτρονικής αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών, καθώς και από την ημερομηνία της οριστικοποίησης της κρίσης των υγειονομικών επιτροπών, αν πρόκειται για σύνταξη αναπηρίας, τα αρμόδια ασφαλιστικά όργανα καταστρατηγούν την σχετική διάταξη του νόμου, με αποτέλεσμα η χορήγηση των προσωρινών συντάξεων να γίνεται σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο από αυτόν που προβλέπεται.
Αυτές οι καθυστερήσεις δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης στους νέους συνταξιούχους, οι οποίοι μη έχοντας άλλο εισόδημα από εργασία, αναμένουν την χορήγηση της προσωρινής σύνταξης, που αναλογεί στο 80% της οριστικής που θα πάρουν.

Δεδομένου ότι η υπερβολική καθυστέρηση της καταβολής των προσωρινών συντάξεων στους νέους συνταξιούχους, αντίκειται με την κείμενη νομοθεσία, ενώ δημιουργεί σοβαρό οικονομικό αλλά και βιοποριστικό πρόβλημα για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Δεδομένου ότι οι πρακτικές αυτές δεν έχουν κανένα οικονομικό όφελος για τον ΕΦΚΑ, αφού τα χρηματικά ποσά θα πρέπει να καταβληθούν αναδρομικά στους δικαιούχους.

Δεδομένου ότι ο έλεγχος σωστής τήρησης των νομοθετημάτων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του εποπτεύοντος Υπουργείου.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Για ποιους λόγους ο αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας ΕΦΚΑ, δεν προχωρά έγκαιρα στην χορήγηση των προσωρινών συντάξεων, όπως προβλέπεται από τον σχετικό ν. 4499/2017;

2. Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των ηλεκτρονικών αιτήσεων για προσωρινή σύνταξη που έχουν υποβληθεί και δεν έχουν διεκπεραιωθεί εντός του προβλεπόμενου χρόνου αναμονής;

3. Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου για την όσο το δυνατόν συντομότερη διεκπεραίωση των εν λόγω ηλεκτρονικών αιτήσεων;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου