6 Ιουνίου, 2018

Εγκύκλιος που τιμωρεί τους απασχολούμενους συνταξιούχους

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τους εργαζόμενους συνταξιούχους, που ενώ έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης, εξαιρούνται από την καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών.

Πιο συγκεκριμένα, ο βουλευτής Ηρακλείου ρωτά για ποιον λόγο, ενώ προβλέπεται από το νόμο 4387/2016 η καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών κατά 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης, η σχετική εφαρμοστική εγκύκλιος που εκδόθηκε με 2 χρόνια καθυστέρηση εξαιρεί από τις μειωμένες εισφορές, χωρίς κάτι τέτοιο να προβλέπεται από τον νόμο, τους απασχολούμενους συνταξιούχους, που εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία και έχουν συμπληρώσει τα 40 χρόνια ασφάλισης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: «Γιατί εξαιρούνται οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης από τις μειωμένες κατά 50% ασφαλιστικές εισφορές;»

Η παράγραφος 13 του Άρθρου 39 του νόμου 4387/2016 για το ασφαλιστικό, η οποία αφορά ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, αναφέρει πως: «Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης, με αίτησή τους μπορούν να καταβάλλουν, μειωμένη κατά το 50%, ασφαλιστική εισφορά, παραιτούμενοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους ως προς τα επόμενα έτη ασφάλισης».

Δύο χρόνια σχεδόν μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού, τον Μάρτιο του 2018, εκδόθηκε η εφαρμοστική εγκύκλιος με ΑΔΑ: 90ΜΓ465ΧΠ1-2X5, που επιχειρεί να διευκρινίσει και να αποσαφηνίσει την διαδικασία για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Στην εν λόγω όμως εγκύκλιο εξαιρεί τους απασχολούμενους συνταξιούχους, τιμωρώντας τους έτσι δύο φορές. Από την μία τούς περικόπτεται η σύνταξη στο 60%, ακριβώς επειδή εργάζονται, και από την άλλη δεν τους αναγνωρίζεται η δυνατότητα να καταβάλουν μειωμένη κατά 50% ασφαλιστική εισφορά εφόσον έχουν συμπληρώσει τα 40 χρόνια ασφάλισης. Ως προς την σύνταξη δηλαδή θεωρούνται εργαζόμενοι και ως προς τις εισφορές δεν θεωρούνται.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Γιατί υπήρξε καθυστέρηση δύο ετών για την έκδοση εγκυκλίου που αφορά στις ανωτέρω μειωμένες εισφορές 50% ενεργών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης;

2. Για ποιον λόγο εξαιρείτε με την ανωτέρω εφαρμοστική εγκύκλιο τους εργαζόμενους συνταξιούχους όταν κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τον νόμο;

3. Σε τι ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα άμεσα και να εμπίπτουν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης στην εν λόγω διάταξη;

Οι ερωτών Βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου