2 Φεβρουαρίου, 2016

Διακριτική και άνιση μεταχείριση εκπαιδευτικών, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας

Το, από Υπουργική Απόφαση του κ. Φίλη, πρόβλημα της άνισης μεταχείρισης στα ωράρια εργασίας των Φυσικών -Ραδιοηλεκτρολόγων, που εργάζονται σε γυμνάσια και λύκεια της χώρας, θίγουν με ερώτησή τους στον Υπουργό Παιδείας οι βουλευτές με το Ποτάμι κκ Γρηγόρης Ψαριανός και Γιώργος Μαυρωτάς.

Συγκεκριμένα, αναφέρονται σε πρόσφατη Απόφαση του Υπουργού με την οποία, ενώ για την πλειονότητα των μαθημάτων Γυμνασίων-Λυκείων προσδιορίζονται με τον ίδιο τρόπο τα ωράρια για τους εκπαιδευτικούς των διαφόρων ειδικοτήτων που μοιράζονται το ίδιο μάθημα, για το μάθημα της Φυσικής προκύπτει αδικία σε βάρος των Φυσικών -Ραδιοηλεκτρολόγων (εκπαιδευτικών κατόχων Μεταπτυχιακού Διπλώματος Τμήματος Φυσικής στην Ηλεκτρονική Φυσική-Ραδιοηλεκτρολογία), σε σχέση με τους συναδέλφους τους Φυσικούς, που στην δική τους περίπτωση δεν ισχύει το κριτήριο της αρχαιότητας στη διαμόρφωση του ωραρίου εργασίας τους.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Διακριτική μεταχείριση των εκπαιδευτικών του κλάδου Π.Ε. 12.10 Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων»

Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου Π.Ε. 12.10 με ειδικότητα Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι είναι κάτοχοι Πτυχίου Τμήματος Φυσικής και συγχρόνως κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Τμήματος Φυσικής στην Ηλεκτρονική Φυσική - Ραδιοηλεκτρολογία και υπηρετούν τόσο σε Γυμνάσια όσο και σε Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας. Ο εν λόγω κλάδος διαχρονικά αντιμετώπιζε και ακόμα αντιμετωπίζει μια διακριτική εις βάρος του, μεταχείριση όσο αφορά την ανάθεση εκπαιδευτικού έργου στο μάθημα της Φυσικής.

Πάρα το γεγονός ότι έστω και αργά, το Υπουργείο Παιδείας με την Υ.Α. 13743/Γ2.02-09-2014 με θέμα «Τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1984) όσον αφορά στην ανάθεση του µαθήµατος της Φυσικής σε Γυµνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ.» ήρε τη μέχρι τότε άδικη κατάσταση και μη ισότιμη αντιμετώπιση, επιτρέποντας και στον κλάδο Π.Ε. 12.10, τη δυνατότητα Α’ ανάθεσης και διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής, ωστόσο εισήγαγε μια ιδιότυπη εξαίρεση η οποία εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα λοιπόν και με την τελευταία Υ.Α. με Αρ. Πρωτ. 151893/Δ2/29-09-2015 του νυν Υπουργού Παιδείας. Έρευνας και Θρησκευμάτων η οποία αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας Γυμνασίου και Λυκείου, και ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο κατανομής του ωραρίου για τις διαφορετικές ειδικότητες εκπαιδευτικών λαμβάνοντας υπόψη και το κριτήριο της αρχαιότητας, ο κλάδος Π.Ε. 12.10 κατ’ εξαίρεση, ιεραρχείται 2ος αναγκαστικά ως προς τον Π.Ε. 04.01, για την Α’ ανάθεση του μαθήματος της Φυσικής ακόμα και στην περίπτωση παλαιότερης οργανικής τοποθέτησής ενός εκπαιδευτικού του εν λόγω κλάδου, στη σχολική μονάδα.

Σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα κοινής Α’ ανάθεσης μαθημάτων, δεν προβλέπεται όπως και είναι λογικό, ανάλογη ρύθμιση ή εξαίρεση, αλλά ισχύει ό,τι σε όλες τις άλλες κατηγορίες, δηλαδή το κριτήριο της αρχαιότητας.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Θεωρείτε δόκιμο να υπάρχει αυτή η εξαίρεση; Ποιό είναι το σκεπτικό αυτής της απόφασης-εξαίρεσης και για ποιόν λόγο συνεχίζει να υπάρχει;

2) Εάν αναγνωρίζει ότι η εξαίρεση αυτή αποτελεί άνιση μεταχείριση σε βάρος των εκπαιδευτικών της κατηγορίας Π.Ε. 12.10, τι σκοπεύετε να κάνετε για την άρση της αδικίας αυτής;

3) Σχετικά με την πιο πρόσφατη πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την αναδιοργάνωση και ομαδοποίηση των ειδικοτήτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη από μεριάς του Υπουργείου; Επίκειται εξέταση ή αναθεώρηση της εισήγησης; Και σε μια τέτοια περίπτωση, σε ποια υποομάδα θεωρείτε ότι πρέπει να καταταγούν οι εκπαιδευτικοί του κλάδου Π.Ε. 12.10 με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθηνών
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής