6 Ιουνίου, 2016

Ανάγκη για την εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Την ανάγκη να εφαρμοστεί το πρόγραμμα του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» και σε μεγάλους δήμους, όπως της Πάτρας, επισημαίνει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Εργασίας ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού.

Τα απογοητευτικά στοιχεία για την ανεργία, που δημοσίευσε πρόσφατα ο ΟΑΕΔ, αποδεικνύουν την ανάγκη εφαρμογής του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης». Το Υπουργείο αποφάσισε το εν λόγω πρόγραμμα να αφορά μόνο σε μικρούς ή μεσαίους δήμους. Όμως, υπάρχουν άτομα που διαβιούν σε μεγάλους δήμους, όπως της Πάτρας, που αντιμετωπίζουν συνθήκες ασφυκτικής οικονομικής πίεσης. Μάλιστα, ο Δήμος Πάτρας εκτός των υψηλών ποσοστών ανεργίας, που παρουσιάζει ιδιαιτέρως στους νέους, τον τελευταίο καιρό καταγράφει έναν υψηλό αριθμό λουκέτων σε επιχειρήσεις καταστημάτων αναψυχής και εμπορίου. Το εν λόγω πρόγραμμα θα αποτελούσε μια οικονομική ανάσα για τους ανθρώπους αυτούς. Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός, για ποιον λόγο δεν υπάγονται στο πρόγραμμα και οι μεγάλοι δήμοι και εάν προβλέπεται αυτό να γίνει στο μέλλον και με ποια κριτήρια.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Ανάγκη για την εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στο Δήμο Πατρέων

Πρόσφατα ο ΟΑΕΔ δημοσίευσε επίσημα τα στοιχεία για την ανεργία, τα οποία δεικνύουν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έλληνες πολίτες. Στα μητρώα του ΟΑΕΔ, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανέρχονται στα 851.596 άτομα σε επίπεδο Επικράτειας, εκ των οποίων μάλιστα 443.293 άτομα (52,05%) είναι μακροχρόνιοι άνεργοι, ήτοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών. Ειδικά στο Δήμο Πατρέων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από τα μητρώα του ΟΑΕΔ, το 2015 εγγράφονται συνολικά 29.230 άνεργοι, από τους οποίους οι 15.638 είναι μακροχρόνιοι. Σημειωτέον δε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας δεν καταγράφονται στον ΟΑΕΔ, επειδή δουλεύουν λίγες ώρες την εβδομάδα ή για κάποιους μήνες το χρόνο.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 235 Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94 27.5.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» τίθεται σε βαθμιαία εθνική εφαρμογή Πρόγραμμα υπό τον τίτλο «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (εφεξής χάριν συντομίας ΚΕΣ) εντός του μηνός Ιουλίου 2016 σε τριάντα (30) μικρούς και μεσαίους Δήμους που θα ορισθούν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, ήτοι βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων και δεικτών φτώχειας και ανεργίας, με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η πρώτη φάση του ΚΕΣ λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Το εν λόγω πρόγραμμα, αμιγώς προνοιακού χαρακτήρα, απευθύνεται σε νοικοκυριά, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και λειτουργεί κατά τρόπο συμπληρωματικό στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και περιλαμβάνει τρεις (3) πυλώνες: ήτοι (α) εισοδηματική ενίσχυση, (β) πρόσβαση και διασύνδεση σε συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες, κατά περίπτωση και αναλόγως των αναγκών των δικαιούχων, και (γ) υπηρεσίες ενεργοποίησης και προώθησης των δικαιούχων του Προγράμματος σε δράσεις, όπως κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας, συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας και επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα. Μάλιστα, πριν λίγο καιρό ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι 30 δήμοι που επελέγησαν για την ένταξη τους στην α’ φάση του προγράμματος ΚΕΣ.

Εκτός όμως από τα άτομα που διαβιούν σε μικρούς ή μεσαίους δήμους, υπάρχουν και άτομα που διαβιούν σε μεγάλους δήμους, όπως της Πάτρας, που αντιμετωπίζουν συνθήκες ασφυκτικής οικονομικής πίεσης. Μάλιστα, ο Δήμος Πάτρας εκτός των υψηλών ποσοστών ανεργίας που παρουσιάζει ιδιαιτέρως στους νέους, τον τελευταίο καιρό καταγράφει έναν υψηλό αριθμό λουκέτων σε επιχειρήσεις καταστημάτων αναψυχής και εμπορίου.

Είναι γεγονός ότι μέσω του προγράμματος ΚΕΣ θα υπάρξει μια μικρή οικονομική ανάσα σε έναν περιορισμένο αριθμό νοικοκυριών – όμως ακόμη και αυτό είναι μια «χείρα βοηθείας» - αφού προβλέπεται το ποσό των 200 ευρώ για κάθε ενήλικα, 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα του νοικοκυριού και 50 ευρώ για κάθε ανήλικο, καθώς και σειρά λοιπών παροχών και ειδικότερα πρόσβαση και διασύνδεση σε συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες αλλά και σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Δεδομένων των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Για ποιο λόγο δεν υπάγονται στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» και οι μεγάλοι δήμοι, ιδιαίτερα όταν και εκεί εμφανίζονται αντίστοιχα φαινόμενα εξαθλίωσης όπως στην Πάτρα;

Σε ποια στοιχεία/ δεδομένα βασίστηκε το Υπουργείο ώστε να μην συμπεριλάβει τους μεγάλους δήμους στο εν λόγω πρόγραμμα; Έλαβε υπ’ όψιν του τις τελευταίες εξελίξεις στο εμπόριο και εν γένει στην οικονομία που επικρατούν στο σύνολο των δήμων;

Προβλέπεται να γίνει κάποια τροποποίηση ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν και οι μεγάλοι δήμοι σε αντίστοιχο πρόγραμμα; Εάν ναι, θα αφορά στο σύνολο των μεγάλων δήμων και ποια κριτήρια θα υπάρξουν;

Ο ερωτών βουλευτής
Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας