6 Ιουνίου, 2016

Το Επικουρικό Κεφάλαιο εκπέμπει SOS

Τον κίνδυνο απώλειας του Επικουρικού Κεφαλαίου επισημαίνουν με ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών οι βουλευτές του Ποταμιού, Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας, Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθηνών και Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθηνών.

Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση οδήγησε πολλές ασφαλιστικές εταιρείες στην αναστολή της λειτουργίας τους, αφήνοντας χιλιάδες ασφαλισμένους χωρίς κάλυψη που επιβάρυναν το Επικουρικό Κεφάλαιο με εκατοντάδες εκατομμύρια υποχρεώσεων από τις ζημιές, ενώ χιλιάδες είναι και τα ανασφάλιστα οχήματα. Για το λόγο αυτό, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί σε ποιες ενέργειες θα προβούν για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Επικουρικού Κεφαλαίου και πώς θα περιορίσουν τα ελλείμματά του. Επίσης, με ποιον τρόπο προτίθενται να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο των ανασφάλιστων οχημάτων, που κυκλοφορούν τους ελληνικούς δρόμους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς:
Οικονομικών
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Θέμα: Το Επικουρικό Κεφάλαιο εκπέμπει SOS

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, 17 και 19 του ΠΔ 237/1986 «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν.489/1976 περί υποχρεωτικής Ασφαλίσεως της εξ’ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΦΕΚ Α'331/76), ως ισχύει, συνεστήθη νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων» και συντετμημένα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» που τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Ανάπτυξης, με έδρα την Αθήνα και σκοπεί στην καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης για αστική ευθύνη από αυτοκινητιστικά ατυχήματα, ιδίως: α) όταν ο υπέχων ευθύνη παραμένει άγνωστος, β) όταν το ατύχημα προκαλείται από όχημα, ως προς το οποίο δεν έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση ασφάλισης της εκ τούτου έναντι τρίτων αστικής ευθύνης, ήτοι από ανασφάλιστο όχημα και γ) όταν ο ασφαλιστής πτώχευσε ή η σε βάρος του εκτέλεση απέβη άκαρπη ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης ένεκα παραβάσεως νόμου.

Η διατήρηση ωστόσο του ως άνω νομικού προσώπου «εν ζωή» τίθεται πλέον σοβαρά σε κίνδυνο, ως προκύπτει από τα σχετικά οικονομικά στοιχεία που είναι μάλλον ανησυχητικά. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα του φορέα το 2015 ανήλθαν στα 59,4 εκ. ευρώ από τον τζίρο των ασφαλίστρων, 20,6 εκ. ευρώ από τις ρευστοποιήσεις αποθεματικών του λογαριασμού αρωγής και τέλος 6,8 εκ. ευρώ εισπράχθηκαν από τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Την ίδια στιγμή, η παρατεταμένη οικονομική ύφεση οδήγησε πολλές ασφαλιστικές εταιρείες στην αναστολή της λειτουργίας τους αφήνοντας χιλιάδες ασφαλισμένους χωρίς κάλυψη που επιβάρυναν το Επικουρικό Κεφάλαιο με εκατοντάδες εκατομμύρια υποχρεώσεων από τις ζημιές, ενώ χιλιάδες είναι και τα ανασφάλιστα οχήματα, τα οποία δημιούργησαν εκκρεμότητες στο νομικό πρόσωπο αξίας άνω των 100 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2014, τα αρνητικά ίδια κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των 464 εκ. ευρώ, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις αντιστοιχούν σε 562 εκ. ευρώ και τα διαθέσιμα κεφάλαια περιορίζονται μόλις στα 86 εκ. ευρώ. Τούτο σημαίνει πρακτικά ότι αν κάποιος αιτηθεί σήμερα να λάβει αποζημίωση από το Επικουρικό Κεφάλαιο θα εισπράξει μεν το σύνολο του ποσού που δικαιούται αλλά αυτό θα γίνει κάπου στα τέλη του 2017. Περαιτέρω, το 2015, καταγράφηκαν ζημιές 379,7 εκ. ευρώ από τις εταιρείες που ανακλήθηκε η άδειά τους και είναι τριπλάσιας αξίας σε σχέση με αυτές που εκκρεμούν λόγω των ανασφάλιστων αυτοκινήτων, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 136,7 εκ. ευρώ. Επίσης, πληρώθηκαν 59,5 εκ. ευρώ για αποζημιώσεις εταιρειών που έκλεισαν και 15 εκ. ευρώ για αποζημιώσεις δικαιούχων που ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα με ανασφάλιστα οχήματα.

Οι τελευταίες εξελίξεις αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά ακόμα περισσότερο την οικονομική πραγματικότητα του Επικουρικού κεφαλαίου. Η συζήτηση στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου περί της συνταγματικότητας των διατάξεων του Ν.4092/2012 που ορίζουν «κόφτη» στα ανώτατα ποσά των αποζημιώσεων που πληρώνει το Επικουρικό Κεφάλαιο σε δικαιούχους για ψυχική οδύνη και σωματικές βλάβες, πήρε παράταση για το Νοέμβριο του 2016, σε περίπτωση δε που η εκδοθείσα απόφαση είναι αρνητική, θα επιβαρύνει σημαντικά το νομικό πρόσωπο. Σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε την «απειλή» της ενδεχόμενης κατάρρευσης ασφαλιστικής εταιρείας που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πρόγραμμα ανασυγκρότησης με εντολή της εποπτικής αρχής της χώρας προέλευσης, καθώς και τον αποκλεισμό του Επικουρικού Κεφαλαίου από τη διαχείριση της περιουσίας μιας ασφαλιστικής εταιρείας σε περίπτωση που αυτή κλείσει σύμφωνα με το Νομοσχέδιο για την προσαρμογή της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στην Οδηγία για τη Φερεγγυότητα.

Λαμβανομένων υπόψη των ως άνω ερωτώνται οι Αρμόδιοι Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Επικουρικού Κεφαλαίου και την αποτροπή ενδεχόμενης κατάρρευσής του;

Σε τι σχεδιασμό θα προβείτε για τον περιορισμό των ελλειμμάτων του Επικουρικού Κεφαλαίου;

Είναι στις προθέσεις η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου των ανασφάλιστων οχημάτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους; Υπάρχει εν γένει κάποιος σχεδιασμός για την πάταξη άλλως περιορισμό του φαινομένου αυτού, δεδομένης μάλιστα και της υποστελέχωσης του αρμόδιου τμήματος διασταύρωσης ανασφάλιστων οχημάτων;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας
Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθηνών
Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθηνών