17 Δεκεμβρίου, 2016

Στέρηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους ανασφάλιστους υπερήλικες ομογενείς

Το σημαντικό θέμα της στέρησης του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης στους ανασφάλιστους ομογενείς ανέδειξε ο Βουλευτής Αττικής του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα. Αχτσιόγλου.

Επισημαίνει ότι η υπέρμετρη αυστηροποίηση των προϋποθέσεων και η εντατικοποίηση της γραφειοκρατίας έχουν ως αποτέλεσμα τον δραστικό περιορισμό του αριθμού των δυνητικών δικαιούχων και την ανάληψη σημαντικού κόστους εκ μέρους ων ομογενών προκειμένου να λάβουν ένα ούτως ή άλλως πενιχρό επίδομα, καθιστώντας έτσι τη λήψη του επιδόματος αυτού ουσιαστικά ατελέσφορη.

Ο κ. Μαυρωτάς ρωτά μεταξύ άλλων αν το Υπουργείο είναι διατεθειμένο να απλοποιήσει τις διαδικασίες αυτές κυρίως σε ότι αφορά τον τόπο κατοικίας των ομογενών, καθώς και αν έχει γίνει διαβούλευση και με το Υπουργείο Εξωτερικών επί του θέματος.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Στέρηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους ανασφάλιστους υπερήλικες ομογενείς

Σύμφωνα με τον ν.4387/2016 και συγκεκριμένα στο άρθρο 93 υπό τον τίτλο «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων» και εν συνεχεία με την με αρ. 7/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθίσταται σαφές ότι οι προϋποθέσεις χορήγησης του εν λόγω επιδόματος αποκλείουν εκτός άλλων και μια μεγάλη ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, αυτή των υπερήλικων ομογενών από τη Βόρειο Ήπειρο και την πρώην ΕΣΣΔ.

Συγκεκριμένα στις παρ. 1γ και 1δ του άρθρου 93, αναφέρεται ρητά ότι το επίδομα δικαιούνται όσοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα δεκαπέντε συνεχόμενα έτη (σε σχέση με δέκα έτη που προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος) πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος, ενώ για να καταβληθεί ολόκληρο το επίδομα θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τριάντα πέντε πλήρη έτη διαμονής στη χώρα.

Ουσιαστικά με την υπέρμετρη αυστηροποίηση των προϋποθέσεων καταβολής του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, οι οποίες προβλέπονται στη σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο, η Κυβέρνηση ταυτόχρονα και περιορίζει τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων και περικόπτει το επίδομα το οποίο θα λαμβάνουν όσοι μπορέσουν να καλύψουν τα εν λόγω πολλαπλά κριτήρια.

Σε επιστολές τους οι ομογενείς αναδεικνύουν επίσης και το ζήτημα της μεγάλης γραφειοκρατίας, η οποία έχει ως συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι να πρέπει να αναλάβουν σημαντικό κόστος και να προβούν σε έξοδα για τις επίσημες μεταφράσεις βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από τις υπηρεσίες των τρίτων χωρών όπως π.χ. η Αλβανία.

Με δεδομένο ακόμα και το αίτημα από ορισμένους εκ των ομογενών να γίνει καταβολή έστω και του μισού επιδόματος αρκεί να υπάρξει μια λελογισμένη απλούστευση των δαιδαλωδών διαδικασιών οι οποίες απαιτούνται για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και της αντιμετώπισης της συνεπαγόμενης ταλαιπωρίας μεταξύ ελληνικών και αλλοδαπών υπηρεσιών.

Με δεδομένο ότι το συγκεκριμένο ελάχιστο βοήθημα δεν αποκαθίστα ούτε στο ελάχιστο την αδικία του ασφαλιστικού συστήματος προς τους υπερήλικες ομογενείς οι οποίοι δεν κατάφεραν να συμπληρώσουν τον απαραίτητο αριθμό ενσήμων για συνταξιοδότηση και οι οποίοι διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους.

Ερωτάται η κα. Υπουργός:

1. Έχει υπάρξει κάποια πρόβλεψη και πρόνοια για τους υπερήλικες ομογενείς σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα τεκμηριώνεται η συνεχής διαμονή τους στην Ελλάδα, αφού υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες με υπαιτιότητα του ελληνικού κράτους από το 1990 και μέχρι το 2000, δεν υπήρχαν έγγραφα απόδειξης μόνιμης διαμονής στη χώρα;

2. Γνωρίζετε πόσοι είναι τελικά οι δικαιούχοι οι οποίοι θα πάρουν το συγκεκριμένο βοήθημα επί του συνόλου των υπερηλίκων ομογενών; Είναι εντός χρονοδιαγράμματος και πότε αναμένεται η πρώτη καταβολή του επιδόματος;

3. Έχουν ελεγχθεί όλες οι αιτήσεις για χορήγηση σύνταξης στους ανασφάλιστους υπερήλικες; Ποιος αριθμός αιτήσεων απορρίφθηκε και ποιοι ήταν οι συνήθεις λόγοι που επέβαλαν τη μη έγκριση χορήγησης του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης από τον ΟΓΑ στους ομογενείς;

4. Προτίθεστε να επανεξετάσετε και αν ναι, με ποιον τρόπο να ρυθμίσετε κατάλληλα τις οριζόμενες προϋποθέσεις στις διατάξεις του ν.4387/2016 έτσι ώστε να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος σημαντικής μερίδας αποκλειόμενων υπερηλίκων ομογενών και να υπάρξει άμεση επαναχορήγηση του επιδόματος; Προτίθεστε να προβείτε και με ποιον τρόπο σε απλοποίηση των διαδικασιών προς τη κατεύθυνση περιορισμού της προκυπτόμενης γραφειοκρατίας;

5. Με δεδομένη τη διαχρονική έκφραση γνώμης από το Υπουργείο Εξωτερικών περί μη λήψης υπόψη του τόπου κατοικίας των ομογενών για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος, ποια είναι η δική σας στάση; Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της διαβούλευσης των δύο Υπουργείων επί του θέματος;

Ο ερωτών Βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς, Αττικής