Το Ποτάμι

Γιώργος Δημακόπουλος
Σπύρος Λυκούδης
Αργύρης Παπουτσόγλου
Γιώργος Γκαρής
Γιάννης Κωνσταντινίδης
Κωνσταντίνος Καλοφωλιάς
Το Ποτάμι
Γιώργος Αμυράς
Αθηνά Δρέττα
Γιώργος Δημακόπουλος