Το Ποτάμι

Γιώργος Μαυρωτάς
Γιώργος Δημακόπουλος
Σπύρος Λυκούδης
Αργύρης Παπουτσόγλου
Γιώργος Γκαρής
Γιάννης Κωνσταντινίδης
Κωνσταντίνος Καλοφωλιάς
Ποτάμι
Γιώργος Δημακόπουλος
Σπύρος Δανέλλης