Το Ποτάμι

Γιώργος Τσιτσιλιάνος
Γιώργος Μαυρωτάς
Γιώργος Δημακόπουλος
Σπύρος Λυκούδης
Αργύρης Παπουτσόγλου
Γιώργος Γκαρής
Γιάννης Κωνσταντινίδης
Κωνσταντίνος Καλοφωλιάς
Το Ποτάμι
Γιώργος Αμυράς