Το Ποτάμι

Γιώργος Μαυρωτάς
Βασίλης Γκολφινόπουλος
Θανάσης Χειμωνάς
Γιώργος Γκαρής
Γιώργος Δημακόπουλος
Μίλτος Κύρκος
Το Ποτάμι
Σπύρος Λυκούδης
Το Ποτάμι
Το Ποτάμι Θεσσαλονίκης