Υπουργείο Παιδείας

Γιώργος Μαυρωτάς
Γιώργος Μαυρωτάς
Τομέας Παιδείας
Μαργαρίτα Γερούκη
Δημήτρης Τσιόδρας
Τομέας Παιδείας
Σπύρος Δανέλλης
Ινστιτούτο Π² - Πρόοδος στην Πράξη
Το Ποτάμι
Γιώργος Μαυρωτάς