24 Μαΐου, 2018

Τίτλοι σπουδών made in Italy! Επεισόδιο 2ο!

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) της χώρας μας αναγνωρίζει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών του Universita degli Studi Guglielmo Marconi, τη στιγμή που ο αντίστοιχος φορέας αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων της Ιταλίας CIMEA-NARIC δεν αναγνωρίζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, καθώς και τους αντίστοιχους τίτλους. Το θέμα επαναφέρει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς, με ερώτηση που κατέθεσε εκ νέου στη Βουλή προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Γαβρόγλου.

Επισημαίνει ότι το εν λόγω ίδρυμα παρέχει προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διάρκειας ενός έτους. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα, οι τίτλοι όμως, καθώς και το πιστοποιητικό μαθημάτων εκδίδονται στα ιταλικά, εξασφαλίζοντας στους κατόχους τους πιστοποίηση άριστης γλωσσομάθειας, χωρίς όμως απαραίτητα να μιλούν τη γλώσσα και δύνανται να χρησιμοποιούν ως προσόν σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Για το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας, οι τίτλοι αυτοί δεν έχουν ακαδημαϊκή αξία, ενώ το εν λόγω Ίδρυμα δεν εξουσιοδοτείται να παρέχει σπουδές στα ελληνικά.

Ο Γιώργος Αμυράς ρωτά την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αν κατόπιν των ανωτέρω, συνεχίζεται η αναγνώριση των εν λόγω μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και αν αποδόθηκαν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες όσων συνέργησαν και παραβίασαν τους κανόνες δικαίου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από Πανεπιστήμιο Ιταλίας
(επανακατάθεση προηγούμενης ερώτησης με αριθμό 1881/7.12.2017, η οποία ουδέποτε απαντήθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)

Το Ιταλικό Πανεπιστήμιο Universita degli Studi Guglielmo Marconi παρέχει προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διάρκειας ενός έτους. Οι συναντήσεις και οι εξετάσεις γίνονται στα παραρτήματα του Ιδρύματος στην Αθήνα και την Πάτρα. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα, οι τίτλοι όμως καθώς και το πιστοποιητικό μαθημάτων εκδίδονται στα ιταλικά εξασφαλίζοντας στους κατόχους τους πιστοποίηση άριστης γλωσσομάθειας χωρίς όμως απαραίτητα να μιλούν τη γλώσσα και δύνανται να χρησιμοποιούν ως προσόν σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας, οι τίτλοι αυτοί δεν έχουν ακαδημαϊκή αξία στην χώρα απονομής τους την Ιταλία, ενώ το εν λόγω Ίδρυμα δεν εξουσιοδοτείται να παρέχει σπουδές στα ελληνικά.

Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) της χώρας μας, έχει αναγνωρίσει από το 2015 έως σήμερα, περί τα 200 εξ αποστάσεως μονοετή μεταπτυχιακά διπλώματα από το Università degli Studi Guglielmo Marconi, κρίνοντάς τα ισότιμα προς τα μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης που απονέμονται από τα Ανώτατα Επιστημονικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Ελλάδας. Συμμετέχει ενεργά στις παρουσιάσεις των προγραμμάτων του εν λόγω Ιδρύματος στην Ελλάδα και αναφέρεται η συμβολή του στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Επισημαίνεται μάλιστα, ότι ο αντίστοιχος φορέας αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων της Ιταλίας CIMEA-NARIC, δεν αναγνωρίζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών καθώς και τους αντίστοιχους τίτλους.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Είναι σύννομη η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών του Universita degli Studi Guglielmo Marconi:
• Όταν ο αντίστοιχος φορέας αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων της Ιταλίας CIMEA-NARIC, δεν αναγνωρίζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών καθώς και τους αντίστοιχους τίτλους;
• Όταν η διάρκεια φοίτησης είναι 2 εξάμηνα;
• Όταν οι εξετάσεις και οι συναντήσεις φοιτητών-καθηγητών γίνονται στην ημεδαπή κι όχι στην έδρα του Πανεπιστημίου που παρέχει το πρόγραμμα;

2. Συνεχίζεται η αναγνώριση των εν λόγω μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ; Αν όχι, αποδόθηκαν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες όσων συνέργησαν και παραβίασαν τους κανόνες δικαίου;
Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας