22 Μαΐου, 2018

Η αδιαφορία των "αρμοδίων" υπονομεύει την παραμονή του ENISA στην Ελλάδα

Για άλλη μια φορά η αδιαφορία των "αρμοδίων" υπονομεύει την λειτουργία ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού στην χώρα μας. Πρόκειται για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), που ιδρύθηκε το 2004 στο Ηράκλειο Κρήτης, για την παραμονή του οποίου στην Ελλάδα, η χώρα μας είχε δεσμευτεί να υλοποιήσει τρεις απλές συμβατικές υποχρεώσεις, τις οποίες έως σήμερα δεν έχει καταφέρει να υλοποιήσει. Με πρόσχημα τη μη υλοποίηση της δέσμευσης για απευθείας σύνδεση Ηρακλείου – Βρυξελλών, ο ENISA «σαλαμοποιείται» και σταδιακά μεταφέρεται από το Ηράκλειο στην Αθήνα. Τα μεγάλα όμως προβλήματα και η απόλυτη αναξιοπιστία, την οποία αξιοποίησαν στο έπακρο οι εποφθαλμιούντες την φιλοξενία του ENISA, είναι η υλοποίηση του όρου, που αφορά την κατασκευή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σχολείου. Και ενώ από το 2012 έχει προκηρυχθεί Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την κατασκευή κτιρίου που θα στεγάσει το σχολείο, μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί η διαδικασία ώστε να μπορεί να ξεκινήσει η ανέγερσή του.

Τα σχετικά στοιχεία παραθέτει σε ερώτησή του στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών ο βουλευτής με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου, ζητώντας να πληροφορηθεί μεταξύ άλλων, για τους λόγους για τους οποίους έχει σταματήσει η διαδικασία ανέγερσης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο. Επιπλέον, ζητά ενημέρωση για το εάν υπάρχει πρόθεση από την Κυβέρνηση να επιλύσει συνολικά τα προβλήματα λειτουργίας του ENISA στο Ηράκλειο, ώστε να μπορεί να επαναλειτουργήσει πλήρως ο οργανισμός στην έδρα του.

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης, έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Η μη κατασκευή του σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης, υπονομεύει την παραμονή του ENISA στην Ελλάδα

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), είναι ένα ευρωπαϊκό κέντρο εμπειρογνωσίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Παρέχει πρακτικές συμβουλές και λύσεις σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα των χωρών της ΕΕ, καθώς και στα θεσμικά όργανά της, για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών. Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 2004 στο Ηράκλειο και για την λειτουργία και παραμονή του στην Ελλάδα, η χώρα μας είχε δεσμευτεί να υλοποιήσει τρεις απλές συμβατικές υποχρεώσεις, τις οποίες έως σήμερα δεν έχει καταφέρει να υλοποιήσει. Με πρόσχημα τη μη υλοποίηση της δέσμευσης για απευθείας σύνδεση Ηρακλείου – Βρυξελλών, ο ENISA «σαλαμοποιείται» και μεταφέρεται ο επιχειρησιακός κλάδος στην Αθήνα, παραμένοντας στο Ηράκλειο μόνο ο διοικητικός, ο οποίος στεγάζεται στο υπερσύγχρονο νεο - κατασκευασθέν κτίριο, όπου προβλέπονταν να στεγαστεί το σύνολο των δραστηριοτήτων του οργανισμού.

Τα μεγάλα όμως προβλήματα και η απόλυτη αναξιοπιστία, την οποία αξιοποίησαν στο έπακρο οι εποφθαλμιούντες την φιλοξενία του ENISA, είναι η υλοποίηση του όρου, που αφορά την κατασκευή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σχολείου. Αν και από το σχολικό έτος 2005-2006 λειτουργεί Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο, το σχολείο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ελλείψεων διδακτικού προσωπικού, αλλά και προβλήματα στέγασης. Το 2012 ο ΟΣΚ ΑΕ προκηρύσσει επιτέλους Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την κατασκευή κτιρίου που θα στεγάσει το σχολείο και το 2014 υπογράφεται η σχετική σύμβαση. Και ενώ έχουν υποβληθεί και εγκριθεί η προμελέτη και η οριστική μελέτη, τον Οκτώβριο του 2016 η ΚΤΥΠ ΑΕ αναστέλλει τη σύμβαση ως προς την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, εξαιτίας της υπέρβασης του χρονικού ορίου παραχώρησης του οικοπέδου από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κατόπιν συνάντησης των ενδιαφερόμενων μερών, συμφωνείται να επαναπαραχωρηθεί το οικόπεδο προς την ΚΤΥΠ ΑΕ, με την προϋπόθεση ότι η τελευταία θα έστελνε σχετικό έγγραφο προς την Πρυτανεία με το οποίο θα καθορίζονταν εκ νέου η χρονική διάρκεια του έργου, θα βεβαιώνονταν ότι οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων του σχολείου θα χρησιμοποιούνταν και από το Πανεπιστήμιο και ότι το σχολείο θα λειτουργούσε ως πειραματικό του Πανεπιστημίου σε περίπτωση που στο μέλλον η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σχολείου Παιδείας αναστέλλονταν.

Δεδομένου ότι ενάμιση χρόνο μετά την ανωτέρω σύσκεψη, η ΚΤΥΠ ΑΕ δεν έχει αποστείλει ακόμα προς την Πρυτανεία το ανωτέρω έγγραφο, ώστε να επαναπαραχωρηθεί το οικόπεδο, να εκπονηθεί η μελέτη εφαρμογής και να προχωρήσει η Δημοπράτηση και κατασκευή του σχολείου.

Δεδομένου ότι η ανέγερση του νέου βιοκλιματικού σχολικού κτιρίου, θα συμβάλλει καθοριστικά στην αποτελεσματική λειτουργία του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας, αίροντας το βασικό επιχείρημα για την απόσυρση του ENISA από το Ηράκλειο.

Δεδομένου ότι η μη τήρηση εκ μέρους της Ελλάδας των τριών συμβατικών υποχρεώσεων θα οδηγήσει στην οριστική απομάκρυνση του ENISA από τη χώρα.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Γιατί έχει σταματήσει η διαδικασία ανέγερσης του σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο; Ποιος είναι ο λόγος που η ΚΤΥΠ ΑΕ δεν συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο για την επαναπαραχώρηση του οικοπέδου;

2. Υπάρχει πρόθεση από την πλευρά της Κυβέρνησης να λυθούν τα προβλήματα του ENISA στο Ηράκλειο ώστε να επαναλειτουργήσει πλήρως ο οργανισμός στην έδρα του;

3. Ποια είναι η στρατηγική της Κυβέρνησης για την θέση και τον ρόλο των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών που εδρεύουν στην χώρα μας; Με ποιες ενέργειες σκοπεύετε να διευκολύνετε την λειτουργία τους ώστε να μην αποχωρήσουν από την χώρα;

Ο ερωτών Βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου