28 Μαρτίου, 2018

Ακαδημαϊκός πληθωρισμός με το βλέμμα στις εκλογές

Ερώτηση και ΑΚΕ προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Με αφορμή την χθεσινή δημοσίευση της Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, και την αύξησή τους κατά 4.000 σε σχέση με πέρυσι, ο Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου και βουλευτής με το Ποτάμι Γ. Μαυρωτάς, κατέθεσε Ερώτηση και ΑΚΕ προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Γαβρόγλου.

Ο βουλευτής επισημαίνει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο αριθμός των εισακτέων σε κάθε σχολή, κάθε ιδρύματος, πρέπει να καθορίζεται μέσα από συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού των ιδρυμάτων στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, εγείρονται όμως ερωτηματικά για το αν εφαρμόζεται ή αν ο αριθμός των εισακτέων εξακολουθεί να παραμένει, ανεξάρτητα και άκριτα, βούληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Σε αυτό συνηγορεί και η δραματική αύξηση του αριθμού των εισακτέων που αποφασίστηκε για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε σχέση με πέρυσι, που ανέρχεται στο πενταπλάσιο της αύξησης εισακτέων σε σχέση με αυτή μεταξύ των ετών 2016-2017 και 2017-2018.

Οι αιτιάσεις του Υπουργείου ότι η αύξηση της χρηματοδότησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα ενισχύσει τις δυνατότητες των Ιδρυμάτων να δεχτούν νέους φοιτητές, αντικρούονται από τα ίδια τα Α.Ε.Ι. που έχουν δηλώσει ότι το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά και χωροταξικό και υποδομών.

Ο κ. Μαυρωτάς ρωτά τον κ. Γαβρόγλου με ποια κριτήρια λαμβάνεται η απόφαση κάθε έτος για τον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα/σχολή Α.Ε.Ι, πώς αιτιολογείται η φετινή μεγάλη αύξηση, αλλά και ποιος είναι ο συνολικός αριθμός εισακτέων που πρότειναν τα ίδια τα Α.Ε.Ι. Διατυπώνει ακόμη ερωτήματα σχετικά με το πώς δικαιολογείται τμήματα με αντίστοιχα αντικείμενα, ενώ παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις στον αριθμό των μελών ΔΕΠ να εμφανίζουν μη ανάλογο αριθμό εισακτέων, καθώς και αν έχει προβλεφθεί ο υψηλότερος φόρτος που θα κληθούν να επωμιστούν οι σχολές Αθήνας και Θεσσαλονίκης μετά και την περαίωση των μετεγγραφών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης & Α.Κ.Ε.:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Αύξηση του αριθμού εισακτέων στα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.253.1/50607/Α5/27-03-2018 (1123/Β’/27-03-2018) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ο αριθμός αυτός αυξάνεται κατά 4.000 περίπου άτομα (74.692) σε σχέση με το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (70.726) ενώ το 2016-2017 οι εισακτέοι ανέρχονταν σε 69.985 και το 2015-2016 σε 68.330.
Μάλιστα σε σχετική δήλωσή του ο κ. Υπουργός αναφέρει ότι προηγήθηκε συστηματική μελέτη για τις δυνατότητες των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) για αυτό και δόθηκαν περισσότερες θέσεις. Μάλιστα επισημαίνει ότι αυτό έγινε διότι υπάρχει μεγαλύτερη χρηματοδότηση και υπάρχει η «εκτίμηση» ότι τα Α.Ε.Ι. έχουν (;) τη δυνατότητα να απορροφήσουν αυτόν τον κόσμο.

Με δεδομένο την ισχύ των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 58 του ν. 4310/2015 και μόλις πρόσφατα τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 33 του ν. 4521/2018, ότι με απόφαση του Υπουργού Παιδείας καθορίζεται ο αριθμός των εισακτέων ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση, αξίζει ωστόσο να γίνει η υπενθύμιση ότι σύμφωνα με το στ) εδάφιο της παρ. 2 του άρθρο 62 του ν. 4009/2011 όπως αυτός ισχύει (μετά την τροποποίηση και με την παρ.7 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017), ο αριθμός των εισακτέων σε κάθε σχολή κάθε ιδρύματος καθορίζεται μέσα από συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού των ιδρυμάτων στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση. Κατά συνέπεια είναι διαχρονικό το ερώτημα αν υιοθετείται και στην πράξη το σκεπτικό του νόμου ή αν ο αριθμός των εισακτέων εξακολουθεί να παραμένει ανεξάρτητα και άκριτα βούληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

Δυστυχώς μάλλον ισχύει το δεύτερο, καθώς φαίνεται ότι το ΥΠ.Π.Ε.Θ. παραβλέπει και τα σχεδόν προ μηνός ειπωθέντα κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όταν κατά την συνεδρίαση ακρόασης των φορέων στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και με αφορμή το ζήτημα των μετεγγραφών, ο Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων ΑΕΙ απευθυνόμενος προς τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σημείωσε ότι: «Δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό, είναι θέμα χωρητικότητας των αιθουσών. Είναι χωροταξικό θέμα».

Το Ποτάμι με βάση την πάγια θέση του και όπως άλλωστε έχει δηλώσει εξαρχής, πιστεύει ότι ο αριθμός των εισακτέων θα έπρεπε να εμπίπτει κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των ίδιων των Α.Ε.Ι. και να είναι άμεση συνάρτηση με το υφιστάμενο ακαδημαϊκό προσωπικό και την υλικοτεχνική τους υποδομή, και όχι στους ευκαιριακούς και πιθανώς προεκλογικούς σχεδιασμούς της εκάστοτε ηγεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Με ποια συγκεκριμένα κριτήρια και ποιους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, λαμβάνεται η απόφαση κάθε έτος για τον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα/σχολή Α.Ε.Ι;

2) Πόθεν τεκμαίρεται η απόφαση για συνολική αύξηση στον αριθμό εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019; Πως αιτιολογείται και σε ποιους λόγους βασίζεται ο πενταπλασιασμός της αύξησης του αριθμού των εισακτέων που προκύπτει από τη σύγκριση της αύξησης μεταξύ των ακαδημαϊκών ετών 2018-2019 και 2017-2018 (που ανέρχεται σε 4.000), σε σχέση με αυτή μεταξύ των 2017-2018 και 2016-2017 (αύξηση κατά 741);

3) Η δυνατότητα εκπαίδευσης του κάθε τμήματος δεν είναι μόνο θέμα λειτουργικών εξόδων αλλά και υποδομών. Θεωρείτε μόνο η επίκληση της όποιας μικρής αύξησης στη χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι. αρκεί για την αντίστοιχη απόφαση αύξησης των θέσεων, όταν μάλιστα υπάρχουν περιπτώσεις τμημάτων τα οποία έχουν αυξημένες ανάγκες χωρητικότητας σε αίθουσες και σε υλικοτεχνικές υποδομές, όπως για την υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων;

4) Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός εισακτέων ο οποίος προκύπτει από τις προτάσεις των ίδιων των Α.Ε.Ι; Σε ποιες περιπτώσεις τμημάτων εστιάζονται οι σημαντικότερες ασυμφωνίες-αποκλίσεις μεταξύ ΥΠ.Π.Ε.Θ. και Α.Ε.Ι. και πως τις δικαιολογείτε ώστε να κατισχύσει η επιλογή-απόφαση του Υπουργείου;

5) Πώς αιτιολογείται, τμήματα/σχολές με αντίστοιχα αντικείμενα, ενώ παρουσιάζουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις στον αριθμό των μελών ΔΕΠ, εμφανίζουν μη ανάλογο αριθμό εισακτέων; Έχετε εντοπίσει ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις και αν ναι τι προτίθεστε να πράξετε;

6) Υπάρχει σχετική εκτίμηση-πρόβλεψη εκ μέρους του Υπουργείου για τον σοβαρά ενδεχόμενο υψηλότερο φόρτο τον οποίο θα κληθούν να επωμισθούν κυρίως τα Α.Ε.Ι. της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, μετά και την περαίωση και των μετεγγραφών κατά το νέο ακαδημαϊκό έτος;

Παρακαλούμε, όπως καταθέσετε:

Α) Τη μελέτη η οποία εκπονήθηκε και βάσει της οποίας πραγματοποιήθηκε η επικαιροποίηση του συνολικού αριθμού και των εισακτέων για το 2018 ανά ΑΕΙ και τμήμα.

Β) Τον συγκεντρωτικό πίνακα με τις προτάσεις των Α.Ε.Ι. ανά τμήμα για τον αριθμό των εισακτέων.

Γ) Τον πίνακα με τους εγγεγραμμένους φοιτητές των τμημάτων Α.Ε.Ι. σε αντιπαράθεση με τον αριθμό των εισακτέων για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018.

Ο ερωτών Βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής