27 Μαρτίου, 2018

Εύλογες απορίες για τη μετατροπή άμισθων θέσεων σε έμμισθες στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Παρά τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης, ο οικονομικός εξορθολογισμός στο ΚΕΕΛΠΝΟ ξεκινάει με ένα παράδοξο τρόπο καθώς αλλάζει το καθεστώς των άμισθων θέσεων των επικεφαλής του Κέντρου που ίσχυε εδώ και 25 χρόνια σε έμμισθες και επίσης χωρίς να αποσαφηνίζεται αν θα πρόκειται και για αποκλειστική απασχόληση. Το θέμα αναδεικνύει ο Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς με ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Υγείας κ. Ξανθό και Οικονομικών κ. Τσακαλώτο.

Οι μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου (για πλήρη απασχόληση) του Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ορίστηκαν με πρόσφατη Κ.Υ.Α. στο ποσό των 3.900 ευρώ και 3.200 ευρώ αντίστοιχα ενώ η αποζημίωση για καθεστώς μερικής απασχόλησης του Αντιπροέδρου ορίστηκε σε 2.400 ευρώ.

Σε μια περίοδο κατά την οποία εργασιακά και μισθολογικά ζητήματα, που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. παραμένουν άλυτα, η απόφαση αυτή της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα για το 2017, λόγω της αναδρομικής της ισχύος, κατά περίπου 35.500 ευρώ και για το 2018 περί τα 85.200 ευρώ.

Αντιφατικό φαίνεται το γεγονός ότι ενώ η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αιτιολόγησε την επίμαχη διάταξη με βάση την ανάγκη “απερίσπαστης” εργασίας των επικεφαλής, ταυτόχρονα δίνεται καταρχήν η δυνατότητα εργασίας του Αντιπροέδρου με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς εάν η προβλεπόμενη “απερίσπαστη” εργασία, οφείλει να σημαίνει και αποκλειστική απασχόληση για τους σκοπούς του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, “απερίσπαστη” από άλλες δραστηριότητες στον δημόσιο ή/και ιδιωτικό τομέα.

Τέλος, απορία προκαλεί η επτάμηνη καθυστέρηση του ορισμού του καθεστώτος του Αντιπροέδρου σε πλήρους απασχόλησης τελικά, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη ότι προηγήθηκε «προφητική» Κ.Υ.Α. για την προκαλούμενη δαπάνη, με βάση το τελικό καθεστώς που καθορίστηκε 13 ημέρες αργότερα…

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους: 1. Υπουργό Υγείας
2. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ: Μηνιαία Αποζημίωση 2.400 ευρώ για μερική απασχόληση

Παρά τις «βαρυσήμαντες» δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας περί της ανάγκης οικονομικής εξυγίανσης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., οι αρμόδιοι Υπουργοί, με τη συνήθη, για την παρούσα Κυβέρνηση, πρακτική των τροπολογιών, στο σχέδιο νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας τον περασμένο Ιούλιο, έσπευσαν να μετατρέψουν σε έμμισθες τις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα. Υπενθυμίζεται ότι επί 25ετία για τις δύο θέσεις ίσχυε μόνο αποζημίωση οδοιπορικών ανά συνεδρίαση του Δ.Σ., τρέχουσας τάξεως των 100 και 50 ευρώ αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, βάσει της υπ' αριθ. Γ4β/Γ.Π.11510/ 20/2/2018 Κ.Υ.Α., (Φ.Ε.Κ. 110/Υ.Ο.Δ.Δ./2018), οι μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., καθώς και του Αντιπροέδρου, εφόσον έχουν διορισθεί με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθορίζονται στο ποσό των 3.900 ευρώ και 3.200 ευρώ, αντίστοιχα ενώ η αποζημίωση για καθεστώς μερικής απασχόλησης του Αντιπροέδρου ορίζεται σε 2.400 ευρώ.

Η επιβάρυνση του προϋπολογισμού του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για το 2017 σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση, λόγω αναδρομικής της ισχύος, ανέρχεται σε περίπου 35.500 ευρώ και για το 2018 σε 85.200 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, σημαντικά εργασιακά και μισθολογικά ζητήματα, που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., όπως απλήρωτες εφημερίες των ιατρών για τα έτη 2014 και 2015, μη καταβολή επιδόματος επικινδυνότητας για τους δικαιούχους, καθυστέρηση στην καταβολή εξαιρέσιμων αμοιβών για βάρδιες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των Μ.Ε.Θ. για το 2017, πολύμηνες καθυστερήσεις καταβολής υπερωριών μηνών του 2017, χρονίζουν, χωρίς την παραμικρή, ούτε καν, πρόθεση σχεδιασμού για την επίλυσή τους από το εποπτεύον Υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της υπ' αριθ. 1203-85/31.07.2017 τροπολογίας του Υπουργείου Υγείας με την οποία εισήχθη η επίμαχη διάταξη, επιβάλλεται «οι επικεφαλής της Διοίκησης, δηλαδή ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. να εργάζονται απερίσπαστα για το Κέντρο», πλην όμως η ρύθμιση προβλέπει πως, σε αντίθεση με τον Πρόεδρο, η απερίσπαστη εργασία του Αντιπροέδρου μπορεί να προκύψει μέσα από πλήρη ή μερική απασχόληση, αποσυναρτώντας εν τοις πράγμασι το «απερίσπαστο»” της εργασίας από το καθεστώς της. Διερωτάται δε κανείς, εάν και αυτή η πλήρης απασχόληση εγγυάται το επιθυμητό «απερίσπαστο» ή αν θα έπρεπε να συμπληρωθεί με αποκλειστική απασχόληση.

Από την άλλη πλευρά, μελετώντας το οργανόγραμμα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. διαπιστώνεται, αφ' ενός μεν η ισχυρή εκτελεστική παρουσία του Γενικού Διευθυντή, αφ' ετέρου δε η απουσία του Αντιπροέδρου, πλην της συμμετοχής του στο Δ.Σ., γεγονός που δημιουργεί επιφυλάξεις για την αναγκαιότητα της ρύθμισης.

Απορία, τέλος, προκαλεί η καθυστέρηση επί επτά (7) περίπου μήνες του ορισμού του καθεστώτος πλήρους ή μερικής απασχόλησης του Αντιπροέδρου, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 4 του Π.Δ. 358/1992 (Φ.Ε.Κ. 179/Α/1992), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 96 του Ν. 4486/2017 (Φ.Ε.Κ. 117/Α/2017), ο οποίος τελικά έγινε στις 05/03/2018 με την υπ' αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.18868/05-03-2018 Απόφαση (Α.Δ.Α. 6ΒΓΕ465ΦΥΟ-ΑΘΜ).

Τα ερωτηματικά πληθαίνουν ακόμη περισσότερο όταν κανείς διαπιστώνει πως στην, κατά δεκατρείς (13) ημέρες προγενέστερη, υπ' αριθ. Γ4β/Γ.Π.11510/20-02-2018 Κ.Υ.Α.(Φ.Ε.Κ. 110/Υ.Ο.Δ.Δ./2018) η προκαλούμενη δαπάνη υπολογίζεται λαμβάνοντας ως δεδομένη την πλήρη απασχόληση του Αντιπροέδρου.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Υπήρχε πράγματι ανάγκη αμφότερες οι άμισθες, έως τώρα, θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. να μετατραπούν σε έμμισθες, επιβαρύνοντας τον ετήσιο προϋπολογισμό με δαπάνη περίπου 85.000 ευρώ;

2. Πώς νοείται η πλήρης απασχόληση για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και πώς η μερική απασχόληση για τον τελευταίο; Συνάδει η πλήρης απασχόληση με εργασία εκτός ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ; Ασκούν επαγγελματικές δραστηριότητες εκτός ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ;

3. Για ποιον λόγο καθυστέρησε για επτά περίπου μήνες o ορισμός του καθεστώτος πλήρους ή μερικής απασχόλησης του Αντιπροέδρου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ;

4. Προτίθεστε να επανεξετάσετε τη θέση σας σε σχέση με το καθεστώς έμμισθης απασχόλησης των συγκεκριμένων θέσεων, το ύψος των προσφερόμενων μισθών ή με την τυχόν επιβολή ασυμβιβάστου των συγκεκριμένων θέσεων με άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα;

Ο Ερωτών Βουλευτής
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχετικά